Gå till innehåll

The Contemporary Garage är ett utställningsrum som har funnits sedan 2015 och drivs av OpenArt.

Jesper Blåder - Det kan gå bra. Men det kan gå dåligt, visades 5 maj - 1 september 2023.

Med detta utställningsrum vill vi förmedla ett nytt perspektiv på samtidskonsten och omgivningen den vistas i. En kontrast långt ifrån det konventionella konstgalleriet, till en parkeringsruta i ett underjordiskt garage.

Plats:

Viktoriagaraget är ett centralt beläget parkeringsgarage som har ingångar från Kungsgatan 15 och Nygatan 35. Viktoriagaraget är öppet 06-22 alla dagar i veckan.

Tillgänglighet:

Hiss finns vid ingången på Kungsgatan 15. Utställningen är gratis att besöka.

Maila din ansökan till openart@orebro.se, märk mejlet med "TCG utställning". Bifoga din portfolio och vad du skulle vilja genomföra i utställningsgaraget.

I samarbete med:

Tidigare utställningar

Som en fågel - 8 december-23 februari 2023

I utställningen Som en fågel möter vi bland annat en målning föreställande en sädesärla. Denna lilla fågels karakteristiska rörelsemönster, dess konstanta rörelse upp och ner, vävs samman med vår egen tvekan och svängningar i det moderna samhället. Sädesärlans ständiga vickande på stjärtfjädrarna blir en metafor för samhällets velighet gentemot sig självt när det kommer till frågor som klimat, tillhörighet och utanförskap.

Fotografierna som utgör kollaget i målningen är tagna i Ödeby och Kägleholm.

Även skatan, en varelse som ofta förknippas med att samla och samlas, gestaltas i utställningen tillsammans med sitt stora bo. Hennes bo blir en metafor för de boenden och livsstilar vi själva skapar och upprätthåller och genom att belysa detta som en konstnärlig allegori för överflöd, uppmanar utställningen till eftertanke kring vårt eget ansvar och hur vi kan omforma vårt förhållande till konsumismen.

Fan och hans moster - 8 september-24 november 2023

Med begränsad ekonomi och ett behov av att få ut kreativitet började jag skapa dockor. Samtidigt började jag bearbeta mina problem, de fobier och negativa tankar som jag levde med. Med tygrester och gamla kläder får jag ut mina tankar som jag kan jobba mig igenom och få ut något positivt av det. För varje projekt försöker jag höja ribban en aning, antingen genom att lära mig någon ny teknik eller träna på något som jag inte varit helt nöjd med tidigare. Med tiden har nya tekniker exempelvis inneburit att göra egna peruker, naglar och ögon. Att skapa rent fysiska ting är den bästa terapin för mig.

Nål, tråd och tyg är min pensel, palett och canvas.

BenBone är en oskolad och självlärd textilkonstnär. Med ett starkt intresse för historia och hantverk började hen att skapa dockor och kläder i mindre skala då ekonomin och annat gjorde att hen inte kunde eller ville skapa plagg till sig själv. Med det mindre formatet kom nya utmaningar och perspektiv. Ben har nu gjort dockor i ca 10 år och har hittills haft flera välbesökta och uppskattade utställningar runt om i Sverige, från Lund i söder till Skellefteå i norr.

Det kan gå bra. Men det kan gå dåligt - 5 maj-1 september 2023

Det handlar om att måla världen så som jag ser och upplever den. Berätta en historia om händelser och platser och utifrån ett mänskligt perspektiv. Om människan inte anas tycker jag lätt att det blir mindre spännande. Och så handlar det om färg förstås, kanske allra mest om färg, och så tycker jag om känslan av att det oväntade finns runt hörnet. Allt kan hända.

Och i måleriet så väl som i livet gäller:
Det kan gå bra. Men det kan gå dåligt.

Ögon till salu - 20 januari-20 april 2023

”Ögon till salu” är ett försök att använda gallerimonterns förutsättningar och begränsningar och skapa nåt platsspecifikt. Med inspiration från hur skyltfönster ibland skärmar av delar av ett fönster för att skapa nyfikenhet vill jag att konstverket både bjuder in och tittar ut på samma gång.

Oscar Andersson (1988, Tibro) är illustratör och konstnär verksam i Stockholm. Han jobbar med bland annat bildberättande, skulptur och installation och har en master i visuell kommunikation från Konstfack 2019.

Bildtext: Utställningen Behind OpenArt, i TCG 21 oktober 2022-16 januari 2023.

Behind OpenArt - 21 oktober 2022-16 januari 2023

OpenArt är en internationell konstbiennal för samtidskonst med deltagande konstnärer från hela världen. Örebro förvandlas under tre månader till en konstarena där ny konst ges utrymme och möjliggör för spontana möten mellan besökare, konst och stad. 2022 års upplaga pågick mellan 18 juni och 4 september.
Från starten 2008, har OpenArt vuxit kraftigt som företeelse i konstvärlden och i människors medvetande - inte minst här i Örebro.
Lördagen den 18 juni 2022 var det dags för invigning av den åttonde upplagan av OpenArt. Det hade då gått tre år sedan samtidskonsten senast bredde ut sig i Örebros stadskärna och skapade ett oundvikligt konstmyller på våra gator, torg, parker och vatten. Med hela två somrars uppehåll på grund av pandemin så har förväntningarna varit större än någonsin inför årets upplaga av OpenArt.
I årets utställning presenterar vi ett 90-tal konstverk av ca 70 konstnärer som är födda eller verksamma i ett 30-tal olika länder och sex världsdelar. Många av dessa verk är utvecklade specifikt för centrala Örebro, andra inlånade. Resultatet är en innehållsrik och omfattande utställning som är öppen för alla, oavsett ålder, bakgrund eller tidigare erfarenhet av konst.

Bildtext: Utställningen Dimensions av Håkan Lidbo & Jaime Reyes, i TCG 18 juni-17 oktober 2022.

Håkan Lidbo & Jaime Reyes - Dimensions, 18 juni-17 oktober 2022

Installationen handlar om att hitta skönheten i enkla geometriska former. Det är representationen av hur man skapar konst med matematik och kod.
Alla animationer görs med hjälp av kod och matematiska formler som tillåter en perfekt symmetri med ljudet för att skapa en uppsättning koreografier.

Bildtext: Utställningen Autoscriptum av Charlotte Ostritsch, i TCG 25 februari-15 maj 2022.

Charlotte Ostritsch - Autoscriptum, 25 februari-15 maj 2022

Autoscriptum är en metod för automatiskt tecknande. Bilden tycks skapa sig själv organiskt, genom ett symbiotiskt samarbete mellan hand och blick, som en dans i totaliteten mellan kroppen och den inre synen. Jag är både i och utanför teckningen medan den uppstår; både i och utanför kroppen medan den arbetar. Processen blir en slags frigörelse från ett rörigt sinne, som att ta emot och utföra bilder intuitivt i en slags maskinell klärvoajans. Det börjar med ett vitt papper: några gester med en bit kol. Spåren av händernas rörelse över pappret förstärks sedan allteftersom. Former utvecklas och blir mer detaljerade, suddas ut igen och justeras. Kopplingslänkar uppstår schematiskt. Linjerna får mera kontrast, fördjupas, går från ljus till mörker, från tomhet till fullbordan. Pappersytan reflekterar och delar ljuset. Svärtan är bottenlös och drar ihop. Det vita trycker från och smyger sig närmare.

Bildtext: Utställningen Can’t promise anything av Emma Hasselblad & Ellen Dynebrink, i TCG 28 november 2021-20 februari 2022.

Emma Hasselblad & Ellen Dynebrink - Can’t promise anything, 28 november 2021-20 februari 2022

I den grekiska mytologin är det gudinnan Nemesis som härskar över vedergällningen och hämnden. Som hämndens gudinna straffade hon människorna när de visat övermod och hybris gentemot gudarna. Vi känner igen berättelsen om Nemesis i våra konstnärskap, hur det konstnärliga arbetet ständigt pendlar mellan hybris och känslan av nederlag och uppgivenhet. Kicken av att se ens arbete materialiseras och sedan tvivlet: Vad har du gjort? Vem tror du att du är? Men Nemesis är också en kraftkälla. Ett verktyg för att övervinna de motsättningar som finns i den kvinnliga konstnärsrollen och en metod för övertagandet av traditionella tekniker och former. Ett sätt att gå i dialog med de värderingar och begränsningar som kommer med de textila traditionerna. I våra konstnärskap bor Nemesis i det insprängda glittret i lapptekniken, i den fantastiskt fluffiga polyestern och i löftet att de otaliga timmarna med det neonfärgade garnet ska bli något.

Bildtext: Utställningen Revive av Abdalla Basher, i TCG 20 september-21 november 2021.

Abdalla Basher - Revive, 20 september-21 november 2021

Att återuppliva är något som funnits med mig i mina tankar länge. Långt innan arbetet med Revive började. Under arbetet har mina tankar handlat om att återuppliva men också om dess kontrast – att förstöra. Förstörelsen i detta projekt har handlat om att låta kartongen förändras. Från en fyrkantig form till platt, för att återigen återupplivas och få en ny struktur. Kartong är också ett material som anses vara skräp. Något som slängs som sopor. Ett material som förmultnar men som också lätt kan återanvändas. Jag ville återuppliva materialet och ge det ett nytt värde. En ny identitet. I mitt arbete har jag valt att spara en del av kartongens textur, för att på så sätt ha kvar den egna essensen. Att bevara kan också vara ett sätt att återuppliva.

Abdalla Basher är född 1979 i Sudan och har en kandidatexamen i Fri konst vid Sudan University of Science & Technology. Han har deltagit flertalet grupp -och separatutställningar i Sudan men också i Etiopien, Egypten, Dubai och Uganda. Han är just nu aktuell i grupputställ-ningen Det som annalkas på Nyhyttans Kurortshotell. Basher är under åren 2021—2023 innehavare av Örebro kommuns fristadsstipendium. Stipendiet är en möjlighet att arbeta fritt och bilda ett nätverk inom sitt konstområde i en trygg miljö. Stipendiet delas ut till någon som är utsatt för förföljelse och/eller censur i sitt eget hemland.

Bildtext: Utställningen Sörby världen av Sörbyskolans elever, i TCG 14 maj-12 september 2021.

En utställning av Sörbyskolans elever - Sörby världen, 14 maj-12 september 2021

Under våren 2021 har Sörbyskolans elever i klass 4, 5 och 6 arbetat med utställningen Sörby Världen till The Contemporary Garage. Inför projektet har eleverna inspirerats genom att titta på föregående verk som visats på OpenArt, diskuterat hur samhället ser ut idag och hur det kan reflekteras i konsten. Eleverna har därefter arbetat i små grupper där de skissat och presenterat sina idéer till konstverk innan de börjat skapa dem. Resultatet av deras arbete har blivit en salig blandning av vulkaner, monster, virus, svampar, robotar med mera. Deras konstverk består till mestadels av återvunnet material som de byggt med gips, lera, lim, trä, kartong, plast. Efter 8 veckors intensivt arbete är elevernas konstverk här och nu visas Sörby Världen upp för allmänheten. Sörbyskolans elever har under våren 2020 varit med i en av OpenArts jurygrupper där de representerat barnens perspektiv som Barnens jury. Resultatet av de konstnärer de valt ut kommer att visas upp på OpenArt 2022.

Karolina Oxelväg - Något växer, 8 februari-9 maj 2021

Något växer nere i The Contemporary Garage. Det ser ut som att det är en organism som sakta men säkert utvecklas i garagets trygga mörker. Ingen vet riktigt hur det kommer att sluta, eller vad följderna kommer att bli. Det vet bara utvecklingen själv. Nere i garaget ser vi vad det som växer ser och hör vad det som växer hör. En dokumentär, abstrakt, frågande och invasiv videoinstallation som utvecklas och förändras under utställningens gång.

Karolina Oxelväg arbetar med videoinstallationer som kräver sin plats på väggar, sprider sig ut över golv och genom fönster. Det får gärna bli för mycket. Videokonsten blir ett slags digitalt medvetande som försöker ta kontroll över betraktaren.

Hon är även skapare och medlem i gruppen STYRELSEN, även kallad STYRELSEN FÖR STOR KONST. Ett feministiskt konstkollektiv som arbetar med och mot elitism, ojämställdhet och andra orättvisor i konstvärlden genom performance, text och videoinstallation.

Karolina Oxelväg föddes i Örebro 1989 och växte upp i Snavlunda, en liten by på landsbygden söder om Örebro. På gymnasiet vaknade intresset för konst och under åren 2011-2013 studerade hon på Örebro Konstskola. 2018 tog hon masterexamen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan dess har hennes videoverk presenterats på bland annat Sörmlands museum, Västerås Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum och OpenArt i Örebro. Utöver sitt ateljéarbete i KonstBunkern arbetar hon som lärare på Kävesta Folkhögskola.

Bildtext: Utställningen Think Tank av Maline Nordin Ardesjö, i TCG 23 oktober 2020-31 januari 2021.

Maline Nordin Ardesjö - Think Tank, 23 oktober 2020-31 januari 2021

Som åskådare får du blicka in i Malines fascinerande tankevärld och bli en del av sökandet efter en vardag när inget är som vanligt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se