Gå till innehåll

Victor Jakobsson, 1997, Sverige

Ingången till allt mitt skapande är naivistiskt. Det finns en stark och tydlig grund i ord som lekfullhet, tillgänglighet, färg och en önskan om att verken ska KÄNNAS - inte bara betraktas. Det finns ofta en stor blandning av humor och allvar, lättsamhet och tyngd i det jag skapar, och det tror jag också gör mycket för hur konsten kan beröra. Jag tror på konst som aktiverar och inkluderar. Ofta finns en tjock vägg mellan konst och åskådare, som gör att konsten ofta inte når fram eller berör. Med interaktivitet vill jag göra väggen tunnare, och på så vis också göra konsten mer tillgänglig och öppen för flera människor, upplevelser, känslor och samtal.

Det handlar ofta om känslomässiga betraktelser, både personliga men också mer allmänt mänskliga upplevelser och frågor som mina verk reflekterar kring. Även relationen människa - natur hamnar ofta i fokus.

Mitt konstnärskap består av ett brett utforskande av uttryck i olika material och tekniker; från textil till keramik och installation, måleri och video/performance och ljudbaserade verk, som i grova drag handlat mycket om relationen människa - samhälle. Mitt nuvarande arbete är huvudsakligen skulptur och interaktivt skapande på olika vis.

Med en naivistisk ingång, och genom att blanda humor med allvar, har jag hittat ett visuellt språk som jag önskar väcker känslor, känns nära och personligt, lättsamt och tungt.

Instagram:

https://www.instagram.com/kenne.diss/

I samarbete med:

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se