Gå till innehåll

Vi publicerar bara videos som är av hög kvalité och som tillför något till sidans innehåll. Dvs. vi lägger inte in en video bara för att det är trevligt med film eller att en verksamhet tagit fram en film till en annan kanal och vill visa upp den även på webben fast den inte tillför något.

Innehåll på sidan

Vi bäddar in video via Mediaflow

Vi bäddar in video direkt på webbplatsernas sidor via modulen Mediaflow Video.

Vi bäddar inte in YouTube-videos

Om vi av någon anledning behöver visa en YouTube-video så länkar vi till videon på YouTube. Vi bäddar inte in YouTube-videos på våra webbar, på grund av osäkerhet kring YouTubes hantering av personuppgifter.

Grafisk profil i film och rörlig bild

I kommunens grafiska profil, intranat.orebro.se/grafiskprofil, står det bland annat följande om grafisk profil i film och rörlig bild:

 • I alla filmer ska kommunens logotyp vara med som en tydlig avsändare. I film har vi alltid logotypen på en slutplatta. Slutplattan finns som både fast bild och som rörligt element. På slutplattan finns även en hänvisning till extern eller intern webbplats.
 • Du behöver inte ha en startplatta på filmen om det inte förstärker budskapet. Om du använder en startplatta behöver inte kommunens logotyp vara med på den.
 • Vi har alltid namnskyltar i filmade intervjuer. Namnskylten ska innehålla för- och efternamn samt titel. Vi kan också använda färgplattor med text för att förstärka ett budskap.

Tillgänglighet

Den som skapar en film behöver tänka på tillgänglighet.

 • Alla filmer som vi bäddar in ska vara textade. Undertexterna ska vara valbara, alltså inte inbrända i filmen.
 • Det finns även krav på syntolkning/verbalisering. Om det inte är genomförbart kan det duga med en textversion/transkribering av filmen. En textversion, som går att komma åt via videospelaren, skapas automatiskt när det finns undertexter.

Mer info om tillgänglighet för den som skapar en film finns på intranätsidan Film – riktlinjer och produktion.

Filmer som innehåller personuppgifter

För att publicera filmer som innehåller personuppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att ni kan hävda en rättslig grund för personuppgiftshanteringen, till exempel allmänt intresse eller avtal. En personuppgift kan exempelvis vara att en person går att identifiera utifrån sitt utseende, namn eller röst.

Det är de olika nämnderna i Örebro kommun som är personuppgiftsansvariga och ytterst ansvariga för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

På intranätet finns mer information om hantering av personuppgifter.

Placering av film

Filmen ska vara placerad där den passar i sammanhanget på sidan. Om filmen handlar om något som det står om en bit ner på sidan ska filmen förstås ligga där, inte t.ex. högst upp på sidan.

Text i anslutning till filmer

Hänvisa till filmen

Ovanför filmen ska det finnas en text som hänvisar till filmen och berättar kort vad den handlar om. Ibland kan det räcka med en rubrik där filmen nämns men lägg gärna även om möjligt in en kort beskrivning i brödtext. Brödtexten och filmen kan även ligga i ett annat lämpligt avsnitt, den måste inte ligga under en egen "film-rubrik". Exempel på text som hänvisar till en film:

 • "Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola."
 • "IT-gymnasiet i Örebro vann kvalitetspriset för deras arbete med att ta fram nya arbetssätt och metoder för att ge [...] I filmen får du veta mer om deras arbetssätt."

Berätta om filmen går att se med undertext, syntolkning eller teckenspråkstolkning

Efter hänvisningen till filmen berättar vi om filmen går att se med undertexter, syntolkning eller teckenspråkstolkning. Använd gärna formuleringen "Du kan välja att se filmen med xx.". Exempel:

 • "Du kan välja att se filmen med undertext."
 • "Du kan välja att se filmen med svensk, engelsk eller finsk undertext."
 • "Du kan välja att se filmen med svensk eller engelsk undertext eller med teckenspråkstolkning."
 • "Du kan välja att se filmen med undertext, syntolkning eller teckenspråkstolkning."

Om det bara finns undertexter på svenska skriver vi bara "undertext" och finns det undertexter på flera språk räknar vi upp språken, t.ex. "svensk, engelsk eller finsk undertext".

Om det finns flera filmer i följd på en sida räcker det att infon om undertext/syntolkning/teckenspråkstolkning finns högst upp ovanför den första filmen.

Om undertexten är inbränd i filmen och alltså inte går att välja bort så nämner vi inte undertext alls.

Använd liggande format

Så långt det går publicerar vi filmer i liggande format. Det blir bäst på webben – det ger ett mer seriöst intryck, gör det enklare att läsa undertexterna och användaren kommer åt alla funktioner i videospelaren.

Om du behöver lägga in en film med stående eller kvadratiskt format så bör du begränsa bredden på filmen, annars fyller den alltid upp hela mittenspaltens bredd vilket gör att filmen kan bli för stor på datorskärmen (högre än skärmens höjd). Ställ in bredden genom att högerklicka på filmen och välja Egenskaper – Utseende – Storlek.

350 px bredd verkar vara lagom för att filmer i stående format ska fylla ut skärmens bredd i mobil men inte ta allt för stor plats på datorskärm. För kvadratiska filmer verkar 400 px bredd vara lagom. Glöm inte att kolla så det ser ok ut i mobil.

Bädda in Mediaflow-video

Se först till att videon är uppladdad i Mediaflow (längre ner på sidan hittar du instruktioner för det). När videon finns i Mediaflow lägger du in modulen Mediaflow Video på sidan (modulen ligger under Bild och media i Sitevisions modullista). En dialogruta öppnas där du ska välja den videofil som ska bäddas in på sidan. I exemplet nedan har jag valt en fil som ligger i mappen Extern webb > Grundskolewebbar > Gumaeliusskolan. För att kunna bädda in videon markerar du den och får då fler alternativ.

Mediaflow Video - inställningar för modulen

Inställningar för uppspelning

Längre ner i modulens ruta gör du inställningar för hur filen ska spelas upp.

Du kan också göra en inställning för om videon ska börja sin uppspelning en tid in i videon, eller om den ska börja från början. Det anger du i form av sekunder. Om videon ska börja spela en och en halv minut in i videon så anger du alltså 90 här (utan citationstecken).

Det går också att välja att videon startar automatiskt när besökaren kommer till sidan. Detta ska inte väljas utan besökaren ska välja själv att den vill spela upp videon.

Inställningar för hur videon spelas upp på sidan.

När alla inställningar är gjorda klickar du på OK och videon är inbäddad på sidan.

Ladda upp video i Mediaflow

Läs mer om hur du laddar upp videor i Mediaflow.

Uppdatera eller ta bort video

Om vi ska publicera en ny version av en video tar vi bort den gamla versionen från Mediaflow. Om en video ska tas bort från en webbplats tar vi även bort den från Mediaflow. Vi meddelar beställaren att vi tar bort videon från Mediaflow, så de vet att vi inte sparar gamla versioner.

Teckenspråkfilmer

Se instruktion på sidan Plusboxar - special

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se