Gå till innehåll
 • Start
 • / Digitala anslagstavlan

På digitala anslagstavlan anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå. Det finns olika mallar för alla olika typer av anslag som publiceras.

Här finns digitala anslagstavlan: https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/digital-anslagstavla.html. Varje typ av anslag har en egen rubrik och de flesta har även en egen tabell där anslagen visas. Om det inte finns några aktuella anslag under en viss rubrik så visas inte rubriken eller tabellen.

Här följer mer info om publiceringen av de olika typerna av anslag.

Bygglovsärenden

Gäller endast ärenden som berör en större målgrupp, bygglovshandläggaren bedömer när dessa ska ut.

Instruktion för publicering av bygglovsärenden

Beställning

Bygglovshandläggare beställer via kommunsupport.

Publicerare

Kommunikationsfunktionen

Mall

"Digital anslagstavla - bygglovsärende"

Typ

Kungörelse

Ansvarig nämnd

Bygg- och miljönämnden

Publicering

 1. Gå till arkivet "Anslag bygglovsärenden" som bor under sidan Digital anslagstavla.
 2. Skapa en ny artikel med mallen "Digital anslagstavla - bygglovsärende".
 3. Ändra fastighet/plats i rubriken samt övrigt innehåll utifrån beställningen.
 4. Ladda upp ev bild i bildarkivet under Digital anslagstavla - Bygglovsärenden och lägg in på sidan. Se till att det även framgår i text var aktuell plats för bygglovsärendet är.
 5. Klicka på Publicera-knappen och välj Metadata-fliken. Ange följande uppgifter:
  - Som typ – ange "Kungörelse".
  - Låt "Bygg- och miljönämnden" stå kvar under "Ansvarig nämnd".
  - Ange anslagsdatum under "Anslagsdatum" (datumet då annons går ut).
 6. Publicera/tidsstyr publicering till första synpunktsdag och sätt avpublicering till kl. 23.59 sista synpunktsdag.

Detaljplaner

Gäller alla detaljplaner på granskning, samråd, inför antagande, efter antagande samt laga kraft.

Instruktion för publicering av detaljplaner

Beställning

Görs av detaljplanehandläggare via formulär på sidan "Beställning av webb och annons för detaljplan" samt sidan "Beställning detaljplan antagande, överklagande eller upphävande samt laga kraft" på intranätet. Formuläret går till kommunsupport.

Publicerare

Kommunikationsfunktionen, veckans detaljplaneansvarige.

Mall

Finns fem mallar, som alla börjar på "Digital anslagstavla - detaljplan ...", en för respektive fas.

Typ

Kungörelse vid laga kraft samt vid samråd och granskning där även annons är beställd. Underrättelse vid inför och efter antagande samt vid samråd och granskning där annons inte är beställd.

Ansvarig nämnd

Bygg- och miljönämnden

Publicering

 1. Gå till arkivet "Anslag detaljplaner" som bor under sidan Digital anslagstavla.
 2. Skapa en ny artikel med mallen som motsvarar aktuellt skede.
 3. Fyll i ärendenummer osv. utifrån beställningen.
 4. Länka till den aktuella detaljplanesidan från två ställen.
 5. Klicka på Publicera-knappen och välj Metadata-fliken. Ange följande uppgifter:
  - Som typ – ange "Kungörelse" eller "Underrättelse" se punkten "Typ" ovan vad som gäller.
  - Låt "Bygg- och miljönämnden" stå kvar under "Ansvarig nämnd".
  - Ange anslagsdatum under "Anslagsdatum".
 6. Publicera/tidsstyr publicering till första gransknings-/samrådsdag och sätt avpublicering till kl. 23.59 sista gransknings-/samrådsdag. För övriga faser – publicera och tidsstyr avpublicering en månad fram.

Radering

Avpublicerade kungörelser och underrätteleser behöver inte sparas, de kan raderas.

Flytt av fordon till uppställningsplats

Instruktion för publicering av flytt av fordon till uppställningsplats

Beställning

-

Publicerare

Trafikövervakare, tekniska förvaltningen (Patricia Björkenvik, Samuel Schaffer)

Mall

"Digital anslagstavla - flytt av fordon (kungörelse)"

Typ

Kungörelse

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Publicering

Uppdatering av kungörelse-pdf på den fasta sidan "Kungörelse om flyttade fordon"

Kommunfullmäktige

De två länkarna som ligger här rör vi inte.

Grundskoleantagningen

Instruktion för publicering av grundskoleantagningen

Beställning


Publicerare

Kommunikationsfunktionen

Mall

Standardsida i lista

Typ

Anslag

Ansvarig nämnd

Grundskoleantagningen

Publicering

Skapa ny artikel i arkivet Anslag grundskoleantagningen. Gör en länk till pdf (kolla på en tidigare artikel)

Lantmäteri

Instruktion för publicering av lantmäteri

Beställning

Lantmäteriförrättare

Publicerare

Kommunikationsfunktionen

Mall

Standardsida i lista

Typ

Kungörelse

Ansvarig nämnd

Miljönämnden

Publicering

Skapa ny artikel i arkivet Anslag lantmäteri. Gör en länk till annons-pdf (kolla på en tidigare artikel).

Protokoll

Instruktion för publicering av protokoll

Beställning

Beställning går till rådhusreceptionen.

Publicerare

Rådhusreceptionen (Lena von Bennigsen, Jessica Lausten-Thomsen, Ulrika Ärneteg). Kontaktas via kontorsservice.radhuset@orebro.se i frågor som rör digitala anslagstavlan.

Mall

"Digital anslagstavla - protokoll (kungörelse)"

Publicering

 1. Skapa ny artikel i arkivet Anslag protokoll, med mallen "Digital anslagstavla - protokoll (kungörelse)".
 2. Ange anslagsdatum osv. utifrån beställningsinfon.
 3. Ta bort länken längst ner helt då vi inte har protokoll eller nåt annat på någon annan sida.
 4. Tidsstyr publicering och avpublicering utifrån anslagdatum/nedtaget tidigast-datum.
 5. På metadata-fliken: välj "Anslag" som typ och "Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebro" som nämnd.

Radering

Avpublicerade kungörelser ska sparas länge – vi flyttar ner dem efterhand till års-arkiv i mappen Digital anslagstavla - gamla anslag.

Övriga anslag

I arkivet "Anslag övriga kungörelser" kan vi lägga ev övriga kungörelser.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se