Gå till innehåll

Vi använder Sitevisions standardmodul för bildspel.

Du pekar ut den mapp som bilderna till bildspelet ligger i. Kom ihåg att om du lägger in andra bilder senare i samma mapp kommer de att visas i bildspelet.

Med modulen Bildspel kan du peka ut en mapp med bilder som visas i ett bildspel.

Bilder som ska användas till bildspel behöver bo i Sitevisions bildarkiv.

Bildspelen ska inte starta automatiskt

Våra bildspel ska inte starta automatiskt, bocka därför inte i "Aktivera automatiskt bildbyte". Besökaren får klicka på ringarna längst ner i bilden eller på pilarna för att se bläddra.

Förstora bilden

Bildtexten lägger du till under metadatat bildbeskrivning. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Bildtext

Om du vill lägga till en bildtext till varje bild gör du det under bildens metadata. Markera bilden i den mapp där bilden ligger, lägg sedan till bildtexten under metadatat Bildbeskrivning.

För att bildtexten sedan ska synas i bildspelet måste du aktivera detta under fliken Övrigt genom att klicka i kryssrutan Visa bildbeskrivning.

Exempel på bildspel

Använd samma bildstorlek

Tänk på att använda dig av samma bildstorlek på alla bilder i bildspelet så att du slipper fula kanter ovanför och under eller på sidorna av bilderna.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se