Gå till innehåll
  • Start
  • / Aktiviteter på Lov Örebro

Lov Örebros webbplats bygger på samma evenemangskalender som Kulturkvarteret använder sig av.

I denna guide visas hur aktiviteter läggs till på Lov Örebro och vad de olika metadatan som finns fyller för funktion.

För att skapa nya aktiviteter loggar du in på orebro.se/lovorebro/login.

Att skapa en ny lovaktivitet

Under Lov Örebros startsida ligger en mapp som heter Aktiviteter. Det är under denna sida du ska skapa de aktiviteter som ska visas på Lov Örebro. När du står på mappen Aktiviteter klickar du på Skapa ny, ser till att Skapa ny sida är valt och anger sedan namn på sidan. Detta namn är samma som aktivitetens namn. Mallen som ska användas är LOV Aktivitet, det är där alla metadatafält som ska användas sedan ligger.

När sidan är skapad får du en sida med platshållartext och en kategoribild längst ner på sidan. Kategoribilden syns bara i listningen på startsidan, men inte på själva evenemangssidan. Mitt på sidan ligger också en ruta med information som fylls på av det metadata som vi ska mata in. Du redigerar alltså inte själva rutan. Det andra innehållet med text, bild och ingress redigerar du som vanligt webbinnehåll.

Val av kategoribild/aktivitetstyper

Till varje aktivitet ska en kategoribild anges. Kategoribilden visas alltså bara i själva listningen på sidan. När du skapar en ny aktivitet ser det ut så här:

Längst ner på aktivitetssidan ligger en kategoribild du byter ut genom att dubbelklicka på den.

När du dubbelklickar på bilden öppnas rutan för att peka ut en ny bild. I mappen Aktivitetstyper finns de olika bilderna för kategorierna att välja. Peka bilden för aktivitetstypen.

Varje aktivitetstyp har en egen bild.

Inmatning av metadata

När innehållet på sidan är på plats, med bild, ingress, brödtext och annat som är aktuellt för aktiviteten matar du in metadata. Detta görs genom att högerklicka på aktivitetens sida och välja Egenskaper och Metadata (rätt ofta hamnar man direkt på metadatadelen direkt när man väljer Egenskaper).

Metadatan kommer dels att styra vad som visas i informationsrutan på aktivitetens sida och dels funktioner som filtreringen i aktivitetslistningen på startsidan.

Dessa är metadatafälten och de val som ska göras där:

Det är flera metadatafält som ska matas in för varje aktivitet.

Evenemang startdatum

Här anger du startdatum för aktiviteten. Ange alltid klockslagen till 00:00! Tiden för själva evenemanget skriver vi in i texten på sidan istället.

Evenemang slutdatum

I detta fält anger du slutdatum och klockslag för när aktiviteten slutar. Om slutdatum är detsamma som startdatum så kommer endast ett datum att skrivas ut på sidan. Samma princip gäller här, skriv klockslaget till 00:00.

Evenemang pris

Här anger du pris för aktiviteten. Det är ett fritextfält och kan alltså innehålla vad som helst som t.ex. 100 kr för barn under 12 år, 120 kr för barn 12 år och äldre. Är aktiviteten gratis anger du det här.

Evenemang ålder

I detta flervalsfält väljer du de åldersgrupper som aktiviteten riktar sig till. Detta visas i informationsrutan samt används i filtreringsfunktionen.

Evenemang LOV typ

Detta fält anger vilken typ av aktivitet detta är och visas i aktivitetslistningen samt används för att besökaren ska kunna sortera på olika typer av aktiviteter i listningen. Det finns ett antal förvalda typer av aktiviteter. Om fler alternativ behöver läggas till gör någon av kommunikationsavdelningens webbredaktörer detta.

Evenemang anmälan (Länk till anmälan för aktiviteten)

Om deltagaren behöver anmäla sig till aktiviteten så kan du peka ut en länk för anmälan. I detta fält pekar du ut denna länk som sedan visas i informationsrutan.

Evenemang anmälan (Texten som visas för anmälningslänken)

I metadatafältet under det du pekar ut länken anger du själva länktexten. Den kommer att visas efter "Anmälan: " t.ex. "Anmälan: Anmäl dig till skateboardåkning hos Örebro skateboardförening". Denna text går även att ange utan att du har pekat ut en länk. Då blir det bara textinformation utan klickbar länk.

Evenemang LOV plats

Här skriver du in var aktiviteten äger rum. T.ex. "Stadsparken".

Publicering och slutresultat

Kom ihåg att publicera aktiviteten för att det ska synas i Lov Örebros aktivitetslistning. När aktiviteten är publicerad ska den dyka upp på startsidan men även när du väljer något av de olika filtren som finns i listningen.

Tidsinställ avpublicering av aktiviteten så att den inte dyker upp i interna sökfunktionen eller externa sökmotorer efter att aktiviteten inte längre är aktuell.

Aktivitetssidan

På aktivitetssidan ser det ut så här:

I detta exempel visas den information som matats in som metadata i informationsrutan.

Aktivitetslistningen på startsidan

Så här ser startsidan på Lov Örebro ut.

På Lov Örebros startsida visas vår nya testaktivitet. Notera att aktivitetstypens bild endast visas här och inte inne på själva aktivitetssidan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se