Gå till innehåll
  • Start
  • / Tillfällig inforuta (tir)

Tir använder vi när vi vill lägga in en tillfällig information på en fast sida.

Tillfällig information

Den här informationen är bara intressant en viss tid!

Om tir

  • En tir är temporär, dvs. aktuell en begränsad tid – lägg annars infon i vanliga innehållet.
  • Tiren ligger normalt högt upp på sidan men aldrig före ingressen.
  • Använd helst inte fler än en tir på en sida. Slå hellre ihop olika typer av tillfällig info i en tir med en samlade rubrik, t.ex. "Aktuellt".
Exempel på ihopslagen tir

Exempel på ihopslagen tir

Skapa en tir

  1. Skriv det tillfälliga innehållet i en egen textmodul eller layout. Håll infon kort och enkel! Ange en tydlig rubrik med formatmallen Rubrik h2 och använd brödtext för resten av texten. Använd rubrik 3 om det behövs en underrubrik.
  2. Högerklicka på textmodulen eller layouten och välj dekorationen "Tillfällig inforuta".
  3. Be verksamheten höra av sig/håll koll själv när tiren ska bort.

Ta bort en tir

  1. Högerklicka på textmodulen eller layouten och välj "Ta bort".
  2. Gå in på sidans egenskaper - metadata och ta bort "true" under "Tillfällig inforuta" (detta gör att tiren inte listas på funktionssidan "Tillfällig inforuta" där vi ser alla sidor som har en tir).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se