Gå till innehåll

Innehållet i nyheter är av tillfällig karaktär och beskriver aktuella händelser, evenemang, vad och hur vi arbetar med aktuella frågor, projekt och liknande. Nyheterna ska handla om kommunens verksamhet.

Allmänt om nyheter

Nyheter kontra tillfällig informationsruta

  • Fundera på om nyheten behöver vara en egen nyhet eller om det räcker att skapa en tillfällig informationsruta på en fast sida. Ibland är det även relevant att göra både en nyhet och en tillfällig informationsruta.

Nyheter kontra pressmeddelanden

  • Pressmeddelanden och nyheter publiceras samtidigt.
  • Pressmeddelanden är korta medan nyheterna kan vara lite längre och innehålla ev. rapporter och liknande.

Ingresser

  • Vi skriver inte citat i ingressen.
  • Vi gör inte länkar i ingressen.

Publicering av nyheter på orebro.se

Publicering av "vanliga" nyheter

På orebro.se listas de fyra senaste nyheterna på startsidan under "Nyheter från Örebro kommun", övriga visas i nyhetsarkivet.

Vi skapar alla nyheter i arkivet "Nyheter". Här ligger årets nyheter medan äldre nyheter ligger i övriga nyhetsmappar (det sköter webbredaktionen).

  1. Ställ dig på nyhetsarkivet och välj "Skapa ny". Välj mallen "Nyhetsartikel".
  2. Skriv rubrik, ingress och brödtext. Se till att rubriken har formatmallen "Rubrik H1", att ingressen har formatmallen "Ingress" och att brödtexten har formatmallen "Brödtext". Till underrubriker kan du välja "Rubrik H2", "Rubrik H3" och "Rubrik H4". Första underrubrik ska alltid vara "Rubrik H2".
  3. Lägg in en bild om du har någon lämplig och den tillför något till sidan. Strunta annars i bild. Se sidan Bilder om du är osäker på hur du infogar bild.
  4. Publicera genom att klicka på "Publicera" längst till vänster.
  5. På metadatafliken i fönstret som kommer upp väljer du vilken kategori/område nyheten hör till. Det går bra att välja flera kategorier. Klicka på den blå knappen "Publicera".

Publicering av övriga nyheter

Avpublicering av nyheter på orebro.se

När vi publicerar nyheter anger vi inte datum för avpublicering av nyheter – webbredaktionen håller ordning i arkivet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se