Gå till innehåll
 • Start
 • / Krisruta på grundskolewebbarna

Krisruta på grundskolewebbarna

Precis som på orebro.se går det att aktivera en krisruta även på grundskolewebbarna. Klartecken ska ha getts från Meta, Anna-Lena, Malin eller tib. Du kan välja att aktivera en krisruta på alla skolor, utvalda skolor eller endast en skola.

Publicera krisruta som visas på grundskolewebbar

 1. Logga in på skolor.orebro.se/login.
 2. Om krisen endast gäller EN skola, börja med att skapa en dold fast sida med information om krisen på den berörda skolans webbplats. Använd mallen standardsida. Du döljer sidan genom att högerklicka på sidan och välja "Dölj i menyer". Ska krisrutan visas på alla eller flera skolor, gå direkt till punkt 3.
 3. Skapa krisrutan: Du skapar krisrutan som visas högst upp på alla sidor genom att skapa en krisnyhet i det gemensamma arkivet "Krisruta", som ligger i mappen "Krismeddelande", se bild nedan. Välj mallen "Krismeddelande". Se till att rubriken har formatmallen "Rubrik H1", att ingressen har formatmallen "Ingress" och att ev. brödtext har formatmallen "Brödtext". I krisrutan kommer rubrik och ingress visas.

  Om krisen berör endast en skola, räcker det med att du skriver in rubrik och ingress. Övrig information ska finnas på den fasta dolda sidan du inledde med att skapa (punkt 2).
 4. I krisrutan finns länken "Mer information". Om krisrutan ska länka till krisnyheten du just nu håller på att publicera och visas på alla grundskolors webbplatser kan du slutföra publiceringen. Krisrutan kommer då att visas på alla webbsidor och länka till denna krisnyhet.

  Finns krisinformationen någon annanstans måste du ändra länkningen. Det gör du genom att högerklicka på artikeln, välja Egenskaper, sedan Metadata och därefter Krismeddelande. Vid "Länk" pekar du ut sidan som krisrutan ska länka till. Om krisen endast berör en skola så är det så här du länkar till den fasta dolda sidan du inledde med att göra (punkt 2).
 5. Ska krisrutan endast visas på en eller några skolor är det även här, under Metadata, du ställer in på vilka webbplatser krisrutan ska visas. Det gör du genom att under "Sajtval" lägga till de skolor där krisrutan ska visas.
 6. Slutför publiceringen. Krisrutan kommer nu att visas på de skolor du lagt till och länka till den sida du pekat ut.

Avpublicering av krisnyhet

Högerklicka på krisruta-artikeln och välj "Avpublicera". Själva nyheten kommer då att finnas kvar men inte den gula krisrutan.

Skärmdump från SiteVision på avpublicering av krisruta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se