Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Innan du lägger in ett dokument, tänk efter om det verkligen behöver vara ett dokument eller om innehållet kan läggas som fast text på en sida. Dokument som kan vara lämpliga att behålla och inte göra om till text på sidan är t.ex. längre rapporter, protokoll och riktlinjer.

Ansvar

Varje verksamhet ansvarar för att rätt version av dokument publiceras och att rensning sker regelbundet.

Dokument-format

 • Dokument som publiceras för nedladdning ska normalt vara i PDF-format.
 • Dokument som ska användas som mall eller för annan vidarebearbetning kan vara i ett annat format än PDF, men i ett format som målgruppen kan öppna.
 • Dokumentet bör utformas så att det enkelt kan läsas på skärm (inte behöver skrivas ut).

Dokument-storlek

Vi har ingen max-storlek för dokument på webben men det är bra att försöka hålla ner storleken t.ex. genom att komprimera bilderna i Word (klicka på en bild, välj fliken Format-"Komprimera bilder") eller välja "Minska filstorlek" i Acrobat. Undvik att ladda upp tunga tryck-original!

Döpa filer

 • Tänk på att filen ska ha ett tydligt namn som beskriver vad dokumentet innehåller – förslagsvis samma sak som dokumentet heter (det som står på dokumentets första sida). Vid sökning på orebro.se är det filens namn som blir rubrik i sökresultatet.
 • Alla blanketter ska heta "- blankett" på slutet, alltså t.ex. "Ansökan om skolskjuts - blankett.pdf".
 • Använd inte tecknet "/" i filnamnet – då kan inte filen öppnas.
 • Om du ska ersätta ett befintligt dokument med en ny version – döp det nya dokumentet till samma sak som det gamla, så kommer länken till det gamla dokumentet fortsätta fungera när du ersatt dokumentet. Detta funkar dock inte t.ex. för vissa dokument som gäller för vissa år och är döps med årtalen, t.ex. ÖSB:n.

Gör dokumentet tillgängligt

Ett tillgängligt dokument gör det möjligt för t.ex. blinda, synsvaga, dyslektiker och funktionsnedsatta att ta del av informationen i dokumentet. Det finns mycket man kan göra men vi har plockat ut de delar som verkar viktigast.

Sammanfattning – gör alltid det här!

 • Se till att dokumentets titel står i dokumentegenskaperna. Ta bort ev annan info i dokumentegenskaperna, t.ex. författare. (I Word eller Acrobat.)
 • Se till att pdf-dokumentet är taggat. (I Acrobat.)
 • Textidentifiera inskannade dokument. (I Acrobat.)

Läs mer om tillgängliga dokument lite längre ner på sidan!

Spara dokument i Sitevision

Alla dokument sparas i filarkivet i lämplig mapp – skapa en mapp om det inte finns någon.

Länka till dokument

Dokument ska precis som webbsidor öppnas i samma fönster, bocka alltså INTE i att filen ska öppnas i nytt fönster.

Filer på extrawebbar

Om filen du ska länka till ligger i dokumentarkivet och visas med fildelning på servicewebben länkar du till filen där den bor på servicewebben: kopiera länken till filen i dokumentarkivet (genom att klicka på filen i dokumentarkivet på servicewebben, ej i redigeringsläget) för att få rätt url. Skapa en extern länk på sidan på fördjupnings-/extrawebben och klistra in url:en.

Ta bort länk till dokument

Om du tar bort en länk till ett dokument så är det bara själva länken som tas bort från sidan – filerna finns fortfarande kvar i filarkivet.

Ta bort dokument från filarkivet

Om du vill ta bort en fil ur filarkivet, tänk på att först kontrollera så att det inte finns länkar till filen från några sidor.

Används filen på sidor?

 • Sök på dokumentets filnamn i Sitevisions sök, klicka på filnamnet.
 • Under Referenser, klicka på "Visa innehåll som refererar hit. OBS! Denna operation kan ta lång tid.", så visas de sidor där filen visas, om den finns på andra sidor.
 • Ta inte bort själva filen om det finns länkar till den från sidor (dock ingen fara att ta bort filen om sidorna är avpublicerade eller testsidor). Alternativt, om filen måste tas bort t.ex. för att verksamheten har sagt att den är inaktuell, se till att länkarna från referenssidorna tas bort/justeras, så att det inte blir brutna länkar.

Relaterade dokument

Se "Dokument- och länkbox.

Kombinera dokument

Ibland är det vettigt att slå ihop flera filer till en, då gör vi det och lägger bara upp den ihopslagna filen. Det gäller t.ex. bilagor till protokoll som vi slår ihop med protokollet.

Förskolors arbetsplaner/utvecklingsplaner och trygghetsplaner

Dessa dokument bor i dokumentarkivet och vi länkar till dem från resp förskolesida, från en dokumentbox. För att vi ska slippa länka om dokumenten varje gång de behöver uppdateras döper vi dem alltid likadant, se därför till att det nya dokumentet heter samma sak som det gamla när du laddar upp ett nytt, och välj "Ja" när Sitevision frågar om du vill ersätta befintligt dokument. Årtalet ska inte stå med i filnamnet.

Vård- och omsorgsboendens verksamhets- och kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar

Dessa dokument bor i dokumentarkivet. Här länkar vi inte till boendets egna dokument från resp boendesida utan vi länkar till dokumentarkivet från en länkbox på sidorna. Anledningen till att vi inte gör som på förskolesidorna är att det är "stökigare" bland vobo-dokumenten, t.ex. kan det finnas dokument från flera olika årtal och ibland är det senaste dokumentet flera år gammalt så då är det bra att årtalet framgår i dokumentnamnet. Ibland finns även sammanfattande dokument i dokumentarkivet som kan va intressant att ta del av.

Fildelning

Om flera filer ska visas på samma plats på en sida är det smidigt att använda fildelningsmodulen. Det gäller t.ex. nyhetsbrev, nämndprotokoll och dokument i dokumentarkivet.

Vi använder inte Sitevisions standardmodul för fildelning utan en specialdesignad variant. Enklast är att kopiera en befintlig fildelningsmodul från en sida, klistra in den där det behövs och ändra inställningen för vilka filer som ska visas i den. T.ex. på nämnd-sidorna finns flera fildelningsmoduler som går bra att kopiera.

På Sitevision-hjälpwebben finns info om hur fildelning fungerar.

Mer om tillgängliga dokument

Word 2013 – kontrollera och skapa tillgänglig PDF

Kontrollera dina inställningar i Word

Innan du börjar, kontrollera dina inställningar och ändra enligt instruktionen i plusboxen nedan. Det behöver du bara göra en gång, inställningarna sparas i Acrobat.

 • Öppna ett dokument i word. Klicka "Arkiv" och "Spara som". Välj en mapp där du vill spara dokumentet.
 • Filformat: välj PDF.
 • Optimera för: välj alternativet ”Standard (publicera online och skriv ut)”. Som standard ger det en PDF-fil som bevarar dokumentets tillgänglighets­anpassning. Se bild nedan.
Spara som

Alternativ

Klicka på "Alternativ", under rubriken PDF-alternativ kryssar du i rutan ”ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)”. Då bäddas typsnitten in i dokumentet. Försäkra dig om att ”Visa taggar för dokumentstruktur” är markerad. Se bild nedan.

Observera att PDF-filens innehåll blir låst med den här inställningen – det går inte att göra ändringar i PDF-filen.

Välj Alternativ

De här inställningarna behöver du alltså bara göra en gång, de sparas i word.

Spara som PDF (om det är du som skapar PDF:en)

 1. Öppna Worddokumentet, klicka på fliken Arkiv, Info.
 2. Under Egenskaper/Titel skriv in dokumentets namn.
 3. Under Relaterade personer/Författare högerklicka på namnet och välj Ta bort gäst.
 4. Klicka på ”Spara som Adobe PDF”. Välj var du vill spara dokumentet. I det här steget kan du också ändra på Filnamnet. (Om du inte har alternativet "Spara som PDF "– klicka istället på "Spara som", välj var du vill spara dokumentet, välj filformatet PDF).
 5. Stäng worddokumentet.

Dokumentegenskaper

 • Öppna den sparade PDF-filen.
 • Högerklicka i dokumentet, välj "Dokumentegenskaper" i dialogrutan som öppnas. Se nedanstående bild.
  • Fil: Här står det filen är döpt till.
  • Titel: Om fältet är tomt, skriv in dokumentets namn (samma som under Fil ovan).
  • Författare: Tomt fält.
  • Ämne: Tomt fält.
  • Nyckelord: Tomt fält.
 • Klicka på Ok.
Dialogruta Dokumentegenskaper

PDF – kontrollera att dokumentet är taggat

 • Öppna PDF-filen, klicka på Verktyg, Tillgänglighet, Tagga dokument automatiskt. (Om du inte ser Tillgänglighet under Verktyg – klicka först på Visa, Verktyg, Tillgänglighet.)
 • Om PDF-filen redan är taggad så får du upp ett meddelande "Det här dokumentet är redan taggat. Vill du tagga om dokumentet?" – klicka på Nej.

Om PDF-filen som du gjort inte blir taggad

 • Klicka på Acrobat, Inställningar.
 • Under rubriken "Programinställningar" ska de tre nedersta rutorna vara ibockade. Se nedanstående bild.
Acrobat Inställningar

Inskannade dokument

Om du ska lägga upp ett inskannat dokument, välj "Identifiera text" under "Verktyg". Om dokumentet är snett inskannat, välj "Optimera skannade sidor."

Fördjupad information

Skapa tillgängliga PDF-filer, Adobe.com

Vad är en tillgänglig pdf?

Ett strukturerat och taggat dokument gör det möjligt för hjälpmedlet att:

 • Presentera innehållet i rätt ordning.
 • Skilja på rubriker, underrubriker och löpande text.
 • Identifiera listor, tabeller och bildbeskrivningar.
 • Söka efter och identifiera rubriker, länkar, listor, tabeller, formulär och bilder.
 • Skapa länklistor och rubriklistor för att få överblick över dokumentet.
 • Navigera mellan länkar och formulärsfält med ”TABB”-tangenten, det vill säga utan mus.
 • Läsa upp beskrivningar av bilder och andra grafiska objekt.
 • Läsa upp beskrivningar av formulärsfält och kryssrutor.

Vem får problem med otillgängliga pdf-dokument?

Med åren upplever många människor att de ser sämre och har svårare att träffa rätt med muspekaren. Genom att lösa problem som blinda, synsvaga, dyslektiker och rörelsehindrade har kan man därför underlätta för många användare.

Information från Funka.nu

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se