Gå till innehåll

Vi använder bara bilder som är av hög kvalité och som tillför något till sidans innehåll, dvs. vi lägger inte in bilder bara för att det är trevligt med bilder. Det kan handla om att visualisera en fråga, skapa en särskild stämning eller att bekräfta besökarens kunskap (att det är just den skolan, eller platsen).

Bilder som innehåller personuppgifter

För att publicera bilder som innehåller personuppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att ni kan hävda en rättslig grund för personuppgiftshanteringen, till exempel allmänt intresse, avtal eller samtycke. En personuppgift kan exempelvis vara att en person går att identifiera utifrån sitt utseende eller namn.

Det är de olika nämnderna i Örebro kommun som är personuppgiftsansvariga och ytterst ansvariga för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

På intranätet finns mer information om hantering av personuppgifter.

Spara bilder

Spara bilder i bildarkivet i lämplig mapp, skapa en mapp själv om ingen lämplig finns. Nyhetsbilder till orebro.se sparas i Nyheter-mappen (dessa rensas ibland).

För att bilden ska gå att spara i Sitevision måste den vara i rgb-läge. Cmyk-bilder går inte att spara! Kolla/åtgärda detta i Photoshop under Bild - Läge.

Bildnamn

 • Döp bilderna till vettiga sökbara namn! T.ex.
  • Varbergaparken.jpg
  • logga Oxhagen fritidsgård.jpg
  • Alnängsbadet. Foto Susanne Flink.jpg
 • Det går bra att använda åäö i bildnamnet.
 • Använd inte / i bildnamnet – bilden går att ladda upp i Sitevision men syns inte utåt.
 • Lägg gärna in fotografens namn i bildnamnet så vi har koll på vem som fotograferat (särskilt om fotografen vill anges).
 • Bilder från Scandinav bildbyrå döper vi med bildens bildbyrå-ID + Scandinavbildbyrå + fotograf, t.ex.: BA_E3NJ_Scandinavbildbyrå_Foto Leif Johansson. Skriv då i bildbeskrivningen vad bilden innehåller.

Placering av bilder

Vi lägger aldrig bilder ovanför huvudrubrik eller ingress. Placera bilden där den passar bäst innehållsmässigt. Bilden kan ligga direkt under ingressen, men tänk då på att om bilden är stor så tar den stor plats i mobilvy och du kan behöva ställa in att den inte ska visas i mobilvy om den inte är nödvändig att visa.

Ibland kan vi behöva använda en stående bild och då passar det oftast bäst att låta text flöda till vänster om bilden. Glöm inte att kolla så det ser bra ut i mobilvy.

Bildstorlekar

Vi har inga bestämda bildmått men använd gärna följande mått - då fyller bilden ut sidans mittenspalt: 1200x675 px. Bilden får då storleksformatet 16:9.

Du kan även lägga in större bilder - då anpassar de sig till ytan och fyller ut mittenspalten. Obs! Normalt använder vi liggande format på bilder, särskilt om den fyller ut sidans bredd. Om du skulle behöva använda en stående bild så tänk på att kolla så det ser bra ut i mobil.

Exempel

Illustration Södra Bettorp

Exempel på bild som är 2000x1125 px och anpassar sig till mittenspalten.

Bildbeskrivning

 • Bildbeskrivningstexten syns bara för oss internt, det som står där blir sökbart för oss när vi söker på bilder i Sitevision. Lägg in lämpliga sökord i bildbeskrivningen som kan vara bra att förknippa med bilden så att den hittas vid sökning (om inte orden förekommer i bildnamnet).
 • Skriv i bildbeskrivningen på bilderna om du vill berätta något mer om bilden för oss internt, som inte ska synas utåt på webben (t.ex. om bilden bara får användas i vissa sammanhang).

Alt-text

 • Skriv i alt-texten vad bilden föreställer (skriv som du skulle säga om någon ringer och frågar vad som är på bilden).

Bildtexter

 • Skriv en bildtext om du behöver förklara för användaren vad bilden föreställer. T.ex. om du lägger in ett organisationsschema så skriv vilken organisation som schemat visar.
 • Om bilden är klickbar så skriver du det i bildtexten.
 • Om vi behöver ange bildens källa och/eller fotografens namn så anger vi det i bildtexten. Bildtext till Scandinav-bilder ska vara "Foto: Fotografens namn/Scandinav". I de fall fotografen inte är en fysisk person, utan ett företag eller produktionsbyrå, skriver vi "Foto: Företag/Scandinav".

Exempel

Förvaltningar

Bilder i mobil

Om du vill att en bild inte ska visas i mobil för att den tar för stor plats kan du ta bort den i mobilvy. Instruktion kommer.

Infoga bild – steg för steg

 1. Börja med att spara bilden någonstans på datorn, t.ex. på skrivbordet. Döp bilden till ett vettigt sökbart namn, t.ex. våghustorget.jpg om bilden visar Våghustorget.
 2. Gå till sidan eller nyheten där du vill infoga bilden. Klicka på bildikonen, "Lägg till bildmodul" uppe i verktygslisten. Du kommer nu in i bildarkivet.
 3. Markera lämplig mapp där du vill spara bilden, skapa en mapp själv om ingen lämplig finns. Nyhetsbilder till orebro.se sparas i aktuell månadsmapp i Nyheter-mappen (dessa rensas ibland).
 4. Klicka på Ladda upp bild och öppna bilden.
 5. Klicka på filken Texter. Nu ska du ändra på alternativtexten, som är till för dem som inte kan se bilden (t.ex. de som använder synhjälpmedel eller de som valt att inte se bilder). Alternativtexten ska kort beskriva vad bilden föreställer, t.ex. ”Karta som visar Våghustorget”. Om det inte finns behov av att visa en bildtext under bilden, klicka på ”OK”.
 6. Om en bildtext behövs, t.ex. för att förklara något på bilden – skriv in en bildtext under "Bildtext (visas under bilden)".
 7. Kolla om bilden ser lagom stor ut. Om du behöver ändra storleken på bilden – dubbelklicka på den och välj fliken ”Övrigt”. Skriv en annan siffra vid ”Största bredd”, klicka på ”OK” och kolla om det blev bättre. Gör om och välj en annan bredd vid behov.
 8. Se till att bilden inte hamnat ovanför ingressen. Om den gjort det – dra ner den.

På Sitevisions hjälpwebb finns mer info om att infoga bilder.

Kolla så bilden syns i Firefox!

Under vår/sommar 2022 har det ibland hänt att bilder inte syns i Firefox. När du publicerat en bild, kolla gärna så den syns i Firefox. Om den inte syns, ladda upp och publicera den igen (oftast räcker det). Detta är felanmält.

Kartbilder

Om något hänt/ska hända på en viss plats kan det vara bra att visa en kartbild. Ibland får vi kartbild från den verksamhet som skickar info till nyhet/fast sida men om inte kan vi behöva göra en själva. Ibland är den bild vi får så pass dålig att det är bättre om vi gör en själva ...

Ta helst en skärmdump från webbkartan som finns på orebro.se. Många platser/gator går att söka fram och då får du upp en kartnål på rätt plats. Zooma in eller ut vid behov och ta en skärmdump som du sparar ner. Om det inte går att få en kartnål på rätt plats får du ta en skärmdump på lämpligt område och själv märka ut den exakta platsen med hjälp av skärmklippsverktyget, Photoshop, Paint eller annat.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se