Gå till innehåll
  • Start
  • / Krisnyhet och krisruta

Krisnyhet och krisruta orebro.se

Vid en allvarlig händelse/kris samt när det finns behov av att sprida viktig information i förebyggande syfte för att undvika en allvarlig händelse/kris publicerar vi en krisnyhet och en krisruta på orebro.se. Klartecken ska ha getts från Meta, Anna-Lena, Malin eller tib.

En krisnyhet består av en nyhet som ligger i nyhetsflödet samt en gul ruta med kort info som ligger högst upp på alla sidor på orebro.se med länk till nyheten.

Det går bara att länka till en krisnyhet åt gången i krisrutan – även om du publicerar flera krisrutor kommer bara en att visas. Om det redan ligger en krisruta publicerad och du behöver länka till en annan nyhet får du ändra texten i den befintliga krisrutan och länka om nyheten, alternativt avpublicera den befintliga krisrutan och publicera ut en annan.

Publicering av krisnyhet

Se "Lathund krisnyhet orebro-se" här:
G:\_Kommunikationsavdelning\3.KRISKOMMUNIKATON\Kriskommunikation\CHECKLISTOR VID KRIS\Kanaler\Lathundar publicering_KLAR.

Kortinstruktion

  1. Logga in på https://www.orebro.se/login.
  2. Skapa krisnyheten som en vanlig nyhet i nyhetsarkivet (välj mallen nyhetsartikel). Se till att rubriken har formatmallen "Rubrik H1", att ingressen har formatmallen "Ingress" och att brödtexten har formatmallen "Brödtext". Vid publicering måste du välja vilken kategori/område nyheten hör till, antagligen passar Kommun & politik.
  3. Skapa krisrutan som visas högst upp på varje sidan genom att öppna arkivet "Krisruta", välj krisruta med eller utan ingress (använd ingress om det finns fler särskilt viktiga saker att säga än vad som ryms i rubriken). Skriv rubriken och se till att den har formatmallen "Rubrik H1". Vid publicering måste du peka ut nyheten som krisrutan ska länka till, genom att välja krisnyheten under "Krismeddelandelänk" i metadatat. Det går även att länka till en vanlig sida om infon finns på en sån och inte i en nyhet.

Avpublicering av krisnyhet

Högerklicka på krisruta-artikeln och välj "Avpublicera". Själva nyheten kommer då att finnas kvar men inte den gula krisrutan.

Skärmdump från SiteVision på avpublicering av krisruta

Krisruta på andra webbar

Om du vill publicera krisruta på extrawebbarna, grundskolewebbarna och gymnasiewebbarna går du in på respektive hus och publicerar en likadan krisruta där. Se instruktioner:

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se