Gå till innehåll
  • Start
  • / Kulturkvarterets evenemangskalender

Kulturkvarterets evenemangskalender

Kulturkvarteret har en specialutvecklad lösning på evenemangskalender som består av tre delar: evenemangssnurra på startsidan, evenemangslistning på en undersida och själva sidan för evenemanget.

I denna guide visas hur evenemang läggs till i kalendern och vad de olika metadatan som finns fyller för funktion.

Inloggning

Vissa publicerare har behörighet till enbart Kulturkvarterets evenemangskalender utan att ha redigeringsbehörigheter för resten av webbplatsen.

Dessa verksamheter kan logga in via adressen orebro.se/kulturkvarteret/evenemang/login.

Att skapa ett nytt evenemang

Förstora bilden

Så här ser sidan ut innan någon data matats in. Du kan klick på bilden för att förstora den.

Under Kulturkvarterets startsida ligger en sida som heter Evenemang. Det är under denna sida du ska skapa de evenemang som ska visas i evenemangskalender. När du står på sidan Evenemang klickar du på Skapa ny, ser till att Skapa ny sida är valt och anger sedan namn på sidan. Detta namn är samma som evenemangets namn. Mallen som ska användas är Evenemang, det är där alla metadatafält som ska användas sedan ligger.

När sidan är skapad får du en sida med platshållartext och en exempelbild. Mitt på sidan ligger också en ruta med information som fylls på av det metadata som vi ska mata in.

Inmatning av metadata

När innehållet på sidan är på plats, med bild, text och annat som är aktuellt för evenemanget ska vi mata in metadata. Detta görs genom att högerklicka på evenemangets sida och välja Egenskaper och Metadata (rätt ofta hamnar man direkt på metadatadelen direkt när man väljer Egenskaper).

Metadatan kommer dels att styra vad som visas i informationsrutan på evenemangets sida men även funktioner som filtreringen i evenemangslistningen. Dessa är metadatafälten och de val som ska göras där.

Förstora bilden

Metadatafälten på en evenemangssida. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Evenemang startdatum

Här anger du startdatum för evenemanget samt klockslag när evenemanget startar. Finns det ingen starttid, klockslag, för evenemanget så skriver du in 00:00 och då kommer inget klockslag att skrivas ut.

Evenemang slutdatum

I detta fält anger du slutdatum och klockslag för när evenemanget slutar. Om slutdatum är detsamma som startdatum så kommer endast ett datum att skrivas ut på sidan. Finns det ingen sluttid för evenemanget anger du samma tid som starttiden. Då kommer endast starttiden att skrivas ut.

Evenemang upprepning dagar

Om ett evenemang pågår under ett datumintervall på flera dagar, men bara sker under vissa dagar inom detta datumintervall anger du detta här. T.ex. måndagar och onsdagar.

Evenemang typ

Detta fält anger vilken typ av evenemang detta är och visas i evenemangslistningen samt används för att besökaren ska kunna sortera på olika typer av evenemang i evenemangslistningen. Det finns ett antal förvalda typer av evenemang. Om fler alternativ behöver läggas till gör någon av kommunikationsavdelningens webbredaktörer detta.

Evenemang biljetter

Detta är ett länkfält där du pekar ut en adress till sida där besökaren kan köpa biljett till evenemanget. Vissa evenemang har ju ingen biljettförsäljning och då lämnas detta fält tomt.

Evenemang lokal

Detta är ett fritextfält där du anger den lokal där evenemanget genomförs.

Evenemang pris

Här anger du pris för evenemanget. Det är ett fritextfält och kan alltså innehålla vad som helst som t.ex. 595 kr + garderobsavgift 20 kr.

Evenemang visa på startsidan

Här finns två val, Ja och Nej. Väljer du Ja kommer evenemanget att visas i evenemangssnurran på Kulturkvarterets startsida och självklart visas det inte om du väljer Nej.

Evenemang beskrivning

Detta fält hämtar automatiskt upp innehåll från sidans ingress.

Evenemang bild

Detta fält hämtar automatiskt upp bild från sidan om modulen heter Bild. Detta är den bild som används på startsidan i evenemangssnurran samt på evenemangslistningen.

Evenemang arrangör

I detta fritextfält kan du skriva in evenemangets arrangör/arrangörer.

Evenemang rubrik

Detta fält hämtar automatiskt upp innehållet från sidans rubrik, som i sin tur bestäms av vad du har döpt sidan till.

Evenemang plats

I detta envalsfält väljer du var evenemanget äger rum. Detta är alltså inte samma sak som metadatafältet Evenemang lokal (som syftar på själva scenen/rummet/lokalen där evenemanget arrangeras). Evenemang plats är ett fält för att ange den byggnad där evenemanget sker, som t.ex. Hjalmar Bergmanteatern.

Om fler alternativ behöver läggas till gör någon av kommunikations­avdelningens webbredaktörer detta.

Publicering och slutresultat

Kom ihåg att publicera evenemanget för att det ska synas i evenemangslistningen. När evenemanget är publicerat ska det dyka upp dels i huvudlistningen men även när du väljer något av de olika filtren som finns i listningen. I bilden nedan visas det testevenemang som skapats och har evenemangstypen Musik.

När du lagt in evenemanget och publicerat sidan så visas det i evenemangslistningen.

Har du dessutom valt att evenemanget ska visas på startsidan så kommer det att göra det och ser då ut så här:

När evenemanget sedan är i fokus så visas mer information från evenemanget i snurran och ser ut så här:

På evenemangssidan har informationsrutan fyllts på med information som vi matat in i metadatafälten.

Så här ser vår färdiga sida ut när vi lagt in all information och metadata på sidan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se