Gå till innehåll

Tabeller använder vi när det finns behov av att presentera data på ett strukturerat sätt. Tabeller ska inte användas för att styra och formge innehållet på sidan.

Skapa en tabell

Tabellfunktionen kommer du åt i verktygslisten uppe till höger i Sitevision, när du står i en textmodul.

I Sitevisions hjälpwebb står det hur man skapar en tabell.

Glöm inte att kolla så att tabellen ser bra ut, både i desktop och i mobil!

När du publicerat en tabell är det som vanligt viktigt att kolla så att allt ser bra ut i skarpt läge och tabeller behöver du kolla både i desktop (dator) och mobil.

Ibland kan text se bra ut i Sitevision men få ett annat utseende utåt. Om en text ser konstig ut går du tillbaka till sidan i Sitevision och markerar texten och slår ctrl+0, då ska textens felaktiga formatering försvinna. Publicera om sidan och kolla igen så det ser bra ut utåt.

Det är viktigt att det är enkelt att läsa en tabell både i desktop- och mobilvy. Eftersom tabellen kan behöva "krympas ihop" i mobil är det extra viktigt att kolla hur tabellen ser ut i mobil. Det ska vara tydligt vad som är kolumn-/radrubriker. Om inte rubrikcellerna lägger sig "rätt" i mobilvy kan du behöver ändra från "staplad tabell" till "staplade kolumner". Det gör du genom att högerklicka på tabellen och välja Tabellegenskaper – Responsiv typ.

Skriv tabellbeskrivning

För att ha god tillgänglighet ska tabellen ha en tabellbeskrivning. Tabell­beskrivningen ska sammanfatta vad tabellen visar. Ett annat ord för tabellbeskrivning är caption.

När du skapar en ny tabell står det "Skriv tabellbeskrivning här" ovanför tabellen och där lägger du in beskrivningen. Texten blir liten, motsvarande en H4, men den har ingen h-formattering så se till att det finns lämpliga h-taggade rubriker runtom. Eftersom tabellbeskrivningen saknar h-tagg så kan du behöva lägga en rubrik ovanför beskrivningen, men skriv helst inte exakt samma sak som i tabellbeskrivningen.

Exempel på tabell där tabellbeskrivning inte ännu är inlagd:

Skriv tabellbeskrivning här

kolumnrubrik 1

kolumnrubrik 2

kolumnrubrik 3

1a

2a

3a

1b

2b

3b

I vissa special-tabeller, t.ex. där innehållet hämtas via Javascript (t.ex. vattenprover på badsidorna) går det dock inte att lägga in en tabellbeskrivning.

Skriv kolumn-/radrubriker

När du skapar en ny tabell blir cellerna på den översta raden automatiskt definierade som rubrikceller, och markeras med rött (orebro.se) eller webbplatsens färg om du är på en annan webbplats. Fyll i lämpliga rubriker för de olika kolumnerna. Ta inte bort rubrikcell-raden!

Om du inte vill att den översta raden ska ha rubriker utan att du istället vill att den första kolumnen ska ha rubriker, eller om du vill att både den första kolumnen och den första raden ska ha rubriker, så kan du högerklicka i tabellen och välja Tabellegenskaper och ändra under Rubrikceller.

Storlek på tabeller och tabellkolumner

Vi anger inte storlek på tabeller, de anpassar sig själva utifrån sidans bredd.

Om du behöver öka eller minska en kolumns bredd anger du kolumnbredden i den översta cellen i kolumnen (kolumnrubrikcellen). Det gör du genom att högerklicka i kolumnent, välja "Kolumn" och sedan "Kolumnbredd".

Ibland räcker det att ange storlek i den vänstra kolumnen, du behöver inte sätta storlek på alla kolumner. Ange kolumnbredd i %, t.ex. 20 %.

Ta bort extra rad under eller över tabellen

Ibland läggs det till en extra rad under tabellen som kan vara svår att få bort – ställ då markören på raden, tryck på bakåtpil-knappen och sedan delete-knappen. En markör ska blinka längs med hela högerkanten på tabellen innan du trycker på delete. Om den inte gör det efter att du tryckt på bakåtpilen – testa att trycka på framåtpilen därefter.

Om det blir en extra rad ovanför tabellen som är svår att få bort – ställ markören på raden, tryck på framåtpil-knappen och sedan backspace-knappen. En markör ska blinka längs med hela vänsterkanten på tabellen innan du trycker på backspace. Om den inte gör det efter att du tryckt på framåtpilen – testa att trycka på bakåtpilen därefter.

Special-tabeller

Högerställd tabell kan du göra när du ser att det behövs men fråga webbredaktionen om du ser behov av andra specialtabeller!

Högerställd tabell

Om du ska skriva in siffror i en tabell kan det vara bra att byta tabelltyp från Standard till Högerställd tabell, det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Tabellegenskaper – Tabelltyp – Högerställd tabell. I den varianten blir texten högerställd i alla kolumner, utom den till vänster och inte i rubrikcellerna.

Grid-/spalttabell

I undantagsfall skapar vi tabeller med hjälp av grids och spalter, dessa är dock krångliga att uppdatera och de blir inte bra i mobil. Se ex. på sidan Avgifter under Omsorg & stöd.

Med den här typen av tabell går det att lägga in underrubriker.

Eftersom orebro.se är en responsiv webbplats så byggs sidinnehåll upp i grids, eller spalter. En fullbred sida har plats för 12 kolumner. Det innebär att om du vill ha en tabell som täcker en hel innehållsytas bredd så ska kolumnerna i gridraden totalt vara 12 stycken.

I mittenspalten som består av 12 kolumner

  • Lägg till Layout
  • Lägg till Textmodul - skriv in tabellrubriken
  • Lägg till Gridrad
    högerklick - lägg till spalt 8 kolumner och lägg till spalt 4 kolumner (se exempel nedan). Har tabellen fyra kolumner så blir det 4 spalter med 3 kolumner osv. eftersom mittenspalten består av 12 kolumner att fördela.
  • Lägg in textmoduler
  • Kantlinjer ????: upptill/nedtill välj enskild kantlinje efter varje rad. Alternativt Dekoration Radavdelningsblock - inget verkar funka

Se exempel:

Tabellens rubrik

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

184 kr per timme

184 kr per timme

184 kr per timme

184 kr per timme

Mellanrubrik

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

184 kr per timme

184 kr per timme

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se