Gå till innehåll
  • Start
  • / Återvinningsguiden

Återvinningsguiden gör det möjligt för våra besökare att söka på hur ett något ska återvinnas. Administreringen av återvinningsguiden sker i Sitevision.

Det är verksamheten Kundservice avfall på Tekniska förvaltningen som rapporterar in nya sökord via ett webbformulär. Webbformuläret ligger på den externa webbplatsen men är dolt i sökfunktionen och navigationen.

Lägga till ett nytt sökord i återvinningsguiden

Alla sökord i återvinningsguiden ligger som undersidor till den avfallstyp de tillhör. T.ex. så ligger ordet Banan under sidan Matavfall.

När du ska lägga till ett nytt sökord ställer du dig på den sida som är rätt avfallstyp. Om ett nytt ord ska in under Matavfall ställer du dig på sidan Matavfall. Välj sedan Skapa ny, för att skapa en ny undersida. Sidans namn blir sökordet, i så om vi vill lägga till ordet Banan döper vi sidan till det. Sidans mall ska vara Avfall. Den sidmallen ligger under rubriken Återvinningsguiden bland mallarna. Klicka sedan på OK.

Inställningar i metadata

Sökordets sida ska inte ha något innehåll. Däremot ska du göra inställningar i metadata. När du publicerar sidan går du in under fliken metadata. De tre fält du ska kontrollera ligger längst ner bland metadatafälten. De heter Avfallstyp, Sorteras som (länk till sida) samt Sorteras som (endast text).

De tre metadatafälten för återvinningsguiden.

Avfallstyp

Avfallstyp brukar alltid vara det samma som den sida du lagt in sökordet under. I vårt fall Matavfall. Här kan alltså Ärv värde vara iklickat.

Sorteras som (länk till sida)

I detta metadata väljer du ut en sida som sökordet ska länka till. Då är det denna sida som kommer att visas under rubriken Sorteras som i återvinningsguiden. Pekar du ut en sida kommer nästa metadata inte att behöva fyllas i då det inte visas i återvinningsguiden.

Sorteras som (endast text)

I detta fält väljer du den text som ska visas under Sorteras som i återvinningsguiden. Om det ska vara en annan text än den text som är standard för avfallstypen, som i vårt exempel är Matavfallskärlet. klickar du ur Ärv värde och väljer sedan någon av de andra standardtexterna. Här går det också att ange en egen text för sökordet, men tänk på att om texten är relevant för andra sökord är det bästa att lägga in denna text som en ny standardtext istället.

Rullista med standardtexter för återvinningsguiden.

När du har ställt in allt metadata kan du publicera sidan. Tänk på att sidan inte ska synas i menyer, så högerklicka på sidan ute till vänster och välj Dölj i menyer.

Vid sökning på vårt tillagda ord ser det ut så här:

Sökning på vårt nyligen tillagda sökord ser ut så här.

Ändra eller lägga till nya standardtexter

Klicka på Redigera för att kunna ändra i befintliga standardtexter, eller lägga till en ny text.

Metadatafälten med alla standardtexter ligger på sidan Sortera & återvinn ditt avfall vilket är återvinningsguidens startsida. Om du vill ändra eller lägga till en ny standardtext högerklickar du på sidan och väljer Egenskaper. Sedan väljer du Metadata. Vid metadatafältet Sorteras som (endast text) finns ett litet kugghjul, det klickar du på och väljer Redigera.

Ändra redan befintlig standardtext

När du valt Redigera får du upp alla standardtexter. Genom att dubbelklicka på en text så kan du ändra den. Tänk på att den ändringen slår igenom på alla sidor som använder sig av standardtexten.

Lägga till ny text

Under listan med alla texter finns länken Lägg till alternativ. Genom att klicka på den kan du lägga till en ny text som kan kopplas till ett sökord. När du skrivit in den nya texten klickar du på OK för att avsluta inställningarna för det metadatafältet. Sedan klickar du OK igen och publicerar ut sidan. Nu finns den nya texten att välja när du lägger upp ett nytt sökord.

Genom att klicka på Lägg till alternativ kan du lägga till nya texter att koppla till sökord.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se