Gå till innehåll
 • Start
 • / Driftstörningar

En driftstörning är en störning i kommunens verksamhet som påverkar vattenförsörjning, trafik, kommunens telefoni eller andra viktiga funktioner i samhället. Det händer även att vi publicerar information om störningar i funktioner som berör många människor i kommunen även om inte kommunen är ansvarig, t.ex. större vägavstängningar eller strömavbrott.

Om driftstörningar

De sex senaste driftstörningarna visas på startsidan på orebro.se, om det finns fler visas en Läs fler-länk.

Generellt ska störningen beröra många människor för att vi ska publicera en driftstörningsnyhet (undantag för vattenläckor -/avstängningar där allt publiceras).

Publicering av VA-driftstörningar via Blue idea

Sedan början av april 2024 kan anställda på VA publicera driftstörningsnyheter via verktyget Blue idea, som de även använder för utskick av sms till berörda vid vattenläckor, vattenavstängningar och andra större vattenstörningar. De kommer även ha fortsatt tillgång till publicering via Sitevision en tid.

Publicering av driftstörningar – vem publicerar vad?

Vattenläckor och planerade vattenavstängningar

 • Anställda på Teknik- och serviceförvaltningen, VA, publicerar och avpublicerar info om vattenläckor och planerade vattenavstängningar både på dagtid på vardagar samt på kvällar, nätter och helger. Om VA har förhinder att publicera info om vattenläcka ringer de Kommunsupport för att bli kopplad till publicerare i kommunikations­funktionen.

Övriga driftstörningar

 • Kommunikationsfunktionen publicerar normalt övriga driftstörningsnyheter, t.ex. oplanerade och planerade störningar som rör e-tjänster, webbplatser, webbkartan, trafikljus, privat inpassering på återvinningscentraler, avfallshämtning, planerade gatuarbeten m.m.
 • Servicecenter kan, om de snabbt vill ha ut info, själva publicera info om störningar i telefonin.
 • Kundservice Park och gata kan, om de snabbt vill ha ut info, själva publicera info om störningar som rör t.ex. gator, cykelvägar, parker.

Publicering av driftstörningar – så här gör du

Kort instruktion för publicering av driftstörningar

 1. De flesta typerna av driftstörningar har färdiga mallar/sparade avpublicerade driftstörningar som kan återanvändas. Börja med att kika i listorna över driftstörningar och välj en befintlig avpublicerad driftstörning/artikel som du utgår ifrån.
 2. Ändra texten i den befintliga, avpublicerade driftstörningen. Observera att vattenläckorna har en fast information "När vattnet kommer tillbaka ..." som inte går att ta bort. Använd en annan driftstörning om det inte är en vattenläcka som ska publiceras.
 3. Om du utgick från en driftstörning som ligger arkiven "Sparade gatudriftstörningar" eller "Sparade driftstörningar" så behöver du dra driftstörningen till längst ner i arkivet "Lista". Publicera ut driftstörningen (ev med tidsstyrning) och kolla på orebro.se så det ser bra ut.
 4. Se till av driftstörningen avpubliceras när den inte längre är aktuell. Det går att tidsstyra avpublicering om du vet i förväg när den ska bort.

Alternativt – skapa en ny artikel med mallen "Driftstörning", skriv rubrik och text, publicera.

Utförliga instruktioner

Här finns en manual för publicering av driftstörningar: G:\_Kommunikationsavdelning\Gemensamt kommunikation_MSch och A-LH\Webb_orebro_se_SaraB och Anita\Regler, instruktioner o lathundar\Lathundar för orebro.se Sitevision\Driftstörningar inkl vattenläckor

Där finns dessutom separata manualer för publicering av vattenläckor och för publicering av avbrott i trafikljusen

Publicering av gatuarbetes-driftstörningar (obs! detta står inte i driftstörningsmanualen på G:)

 1. Skapa en ny driftstörningartikel.
 2. Skriv i rubriken vilket område och vilken tid störningen gäller.
 3. Skriv lite mer utförligt i brödtexten och lägg gärna till en bild eller karta över området. I arkivet "Sparade driftstörningar" finns en del avpublicerade gatuavstängnings-driftstörningar som du kan utgå ifrån om du ska göra en liknande driftstörning. Se till att få med:
  • när störningen startar,
  • när den förväntas vara över,
  • plats för störningen (vilken gata, cykelväg ...),
  • alternativa vägar,
  • orsak till störningen.
 4. Länka till befintligt gatujobb för mer info om det finns (Bygga, bo & trafik - Trafik & gator - Pågående gatuarbeten & trafikprojekt - – - Lista).

Övrigt

Vi sätter inte politiskt ansvarig på driftstörningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se