Gå till innehåll

Självservice (e-tjänster och blanketter)

På orebro.se kan kommuninvånarna utföra många tjänster och ansökningar via e-tjänster.

Du länkar till e-tjänster på informationssidorna genom att använda dig av actionknappar. I actionknappen skriver du e-tjänstens namn som en uppmaning/call to action.

  • Rätt: Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg
  • Fel: Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Exempel

Använd dig av rätt länk

Mycket viktigt är att använda sig av rätt länk. De e-tjänster som ligger i e-tjänsteplattformen Abou använder sig av två olika format

  • https://service.orebro.se/O123
  • https://serviceintern.orebro.se/IN123.

Om du klickar på en sådan länk så sker en ompekning till en längre och krångligare adress, t.ex.: https://serviceintern.orebro.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=IN123&PageId=InfoPage.

Lägger du in den längre länken i actionknappen kommer det att bli fel för användaren, så använd dig alltid av de två första formaten.

Slashtecken ställer till det

Efter en uppdatering i e-tjänsteplattformen Abou fungerar inte länkar till e-tjänster om de skrivs in med tecknet / på slutet.

  • Fungerar inte: https://service.orebro.se/O123/
  • Fungerar: https://service.orebro.se/O123

E-tjänster med inloggning med BankID

I de fall en e-tjänst kräver inloggning med BankID bör du informera om detta i ett textstycke under actionknappen och länka till sidan om BankID (www.orebro.se/bankid). T.ex:

"E-tjänsten kräver inloggning med BankID."

eller

"Du behöver ha BankID för att använda e-tjänsten. Läs mer om BankID."

Blanketter i PDF- eller Word-format

Länkar till blanketter från informationssidor

När du publicerar en e-tjänst på en informationssida tar du bort information om PDF- eller Word-blanketten på den sidan. Invånarna hänvisas främst till e-tjänsterna.

Om det inte finns någon e-tjänst länkar vi till blanketten/blanketterna direkt från informationssidan, vi hänvisar alltså inte till blanketterna på självservicesidan. Om det bara finns en blankett kan vi göra en actionlänk, om det finns både word- och pdf-blankett länkar vi till dem med vanliga länkar. Det ska framgå i länktexten vilket filformat blanketten har. Skriv ut blankettens namn i länken, alltså "Ansökan om serveringstillstånd", inte "Serveringstillstånd - ansökan" (men actionbetonat om det bara finns en blankett och du gör en actionlänk).

Word-blanketter ska vara ifyllningsbara

Pdf-filer är till för utskrift medan word-blanketter är till för ifyllnad direkt på skärmen.

Tänk därför på att word-blanketter ska vara ifyllningsbara! Om du får en word-blankett för publicering, som inte är ifyllningsbar, be om att få den ifyllningsbar. Om den inte är ifyllningsbar går det t.ex. inte att bocka i kryssrutor och det kan vara svårt att fylla i textfält.

Information på självservicesidan

På självservicesidan, den sida som samlar e-tjänster och blanketter inom ett visst ämne (t.ex. inom avfall och återvinning), kan man hitta blanketter i PDF- eller Word-format. Om det finns en e-tjänst bör det inte finnas en Word-blankett då Word-blanketten fyller samma funktion som e-tjänsten, att direkt kunna fylla i på skärmen utan utskrift. PDF-blanketten finns till för utskrift.

Du bedömer från fall till fall i vilken ordning vi lägger e-tjänster/blanketter och om namnet ska vara Ansökan om serveringstillstånd, eller Serveringstillstånd - ansökan. Gruppera e-tjänster och blanketter som hör ihop.

Namngivning av blanketter

Döp som vanligt dokument till tydliga namn som beskriver innehållet, normalt samma namn som står som huvudrubrik i blanketten.

Alla filer som är blanketter, det vill säga något som du ska fylla i och skicka in, ska ha filändelsen - blankett. En blankett ska t.ex. heta Ansökan till fritidshem - blankett.pdf och inte Ansökan till fritidshem.pdf. Givetvis ska själva filändelsen vara densamma som tidigare: pdf, doc, docx.

Ta bort filer ur filarkivet

Kom i håg att ta bort blanketten ur filarkivet också, om du tar bort en länk till en blankett! Annars blir den fortsatt sökbar i webbplatsens sökfunktion.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se