Pedagog Örebros årsresumé 2021!

Dags att summera 2021 på Pedagog Örebro. Vad har hänt hos oss? Vilka artiklar och blogginlägg har lästs mest? Vilka sidor har varit mest besökta? Vad har engagerat mest i sociala medier?

Redaktionen önskar dig en fantastisk start på 2022!

2021 var året som Pedagog Örebro

– Flyttade till Järntorgsgatan. Där har en studio byggts upp som möjliggör nya inspelningsmöjligheter.

– Fick cirka 400 nya följare på Instagram och 100 nya på Facebook.

– Introducerade en ny Introduktionsutbildning. Åtta nya utbildningsblock har spelats in och allt finns tillgängligt på webbplatsen.

Hittade nya bloggare till vår Förstelärarblogg samt Skolledarblogg.

– Skapade en ny blogg: SYV-bloggen. En satsning på just Studie- och yrkesvägledare gjordes under hösten.

– Startade upp Förvaltningschefen har ordet igen. Där testar vi ett nytt grepp med mer interaktion mellan förvaltningschefen och pedagoger.

– Skapade goda kontakter och nätverk. Skolförvaltningarna, Örebro Universitet och Region Örebro län är viktiga samarbetspartners och vi verkar för att vara brygga mellan deras verksamheter och pedagoger och skolledare ute på förskolorna/skolorna.  

Samordnade arbetet med Pedagogiskt pris 2021 på uppdrag av Programnämnd barn och utbildning. 

– Publicerade 76 artiklar och 42 blogginlägg.

Mest lästa artiklar 2021:

Emma Carlströms inlägg på första plats.

FNOFF-gängets rapport blev klar

Edvin och Åsa på plats 14

Anne Hallberg

Svealundsskolan invigdes

Mest besökta sidor 2021:

Örebro naturskolas logga

Inläggen som engagerat mest i sociala medier 2021:

Vinnarna av Pedagogiskt pris 2021

1. Pedagogiskt pris – vinnarna 2021.

2. Förbättring av ljudmiljön på Almby och Södra gårdens förskolor.

3. Tillsammans för samverkan på Västra Engelbrektsskolan.

4. Anton Öhrn – Örebro kommuns nye marknadsstrateg mot gymnasiet.

5. Örebros förskolor och skolor utmärker sig i White guide junior – Sveriges bästa skolmåltider.

6. Att leda forskningsbaserad skolutveckling – satsning som genomförs på regionens rektorer.

7. Slöjdsalarna på Adolfsberg – öppen planlösning för gemensam slöjdundervisning.

8. Nytt i Lotsens blogg – Hurra rapporten är klar!

9. Engelbrektslyftet – skolans egna kollegiala lärarlyft är inne på fjärde året.

10. Kick off för digitaliseringssatsningen Discover by Örebro.

https://www.facebook.com/pedagogorebro

https://www.instagram.com/pedagogorebro/

/Sammanställt av Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: