Gå till innehåll

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

2024: JuniAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember

juni 2024

Lärarnas forskningskonvent 2024

När: 17 juni klockan 9-16:30
Vad: Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024. Här får du en unik möjlighet att fördjupa dig i konkret och relevant forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal relevanta och praktiknära forskare inom området.

Med denna heldag vill vi skapa en mötesplats för dialog och samarbete mellan forskare och lärare, där vi gemensamt kan lyfta vår profession och driva fram det kollegiala lärandet.
Var: Göteborg och Online
Arrangör: Sveriges lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs universitet, Lärarfortbildning.
Målgrupp: Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Kostnad: 250 kr ex moms

Läs mer och anmäl dig här.

Mötesplats anpassade skolformer

När: 17-18 juni
Vad: Mötesplats anpassade skolformer är en digital konferens som vänder sig till dig som arbetar inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Under konferensen får du ta del av föreläsningar från myndigheter, verksamma inom skola samt forskare. Du får även ta del av aktuell information och stödmaterial från SPSM och Skolverket.
Var: Digitalt
Arrangör: Skolverket och SPSM
Målgrupp: Alla som arbetar inom anpassade skolformer
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här.

Augusti 2024

September 2024

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk

När: 4 september klockan 16:15-18
Vad: Rinkaby förskola vann Örebro kommuns pedagogiska pris 2023. Josefin Hallén, Lena Lagerbäck, Camilla Höglund och Lina Karlsson från förskolan beskriver på denna nätverksträff, de didaktiska strategier och målstyrda processer som ligger till grund för deras arbete. Med leken som verktyg och med ett utforskande förhållningssätt över avdelningsgränserna skapas förutsättningar för ett lustfyllt lärande på hela förskolan.

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Personal i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 12 september klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Flickors intressen kopplat till naturvetenskapliga ämnen.

Nätverksträffen leds av Ulrika Sultan, doktorand vid Linköpings universitet och universitetsadjunkt vid Örebro universitet.

Varför väljer inte fler ungdomar naturvetenskapliga och tekniska utbildningar? Hur kan vi få fler ungdomar, från varierande bakgrunder, att välja denna typ av utbildningar? En ledtråd är naturvetenskapligt och tekniskt kapital. Ju mer naturvetenskapligt och tekniskt kapital ungdomar har, desto troligare är det att de vill studera vidare inom naturvetenskap och teknik och att de identifierar sig med ämnena. Men hur står det till med flickorna? Vad vet vi om flickors intresse och val? Vid denna nätverksträff får du att få ta del av den senaste forskningen i ämnet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk

När: 19 september klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Att skapa access till matematik - Pedagogiska och didaktiska nycklar i matematikundervisningen vid utmaningar i lärandet

Många elever upplever skolmatematiken som något negativt och svårt och detta utmanar möjligheter till att få access till lärande i matematik. Det finns många olika orsaker till att detta, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Denna nätverksträff tar utgångspunkt i de olika orsaksförklaringar som finns för att sedan fokusera på möjligheter i matematikundervisningen för att möta alla elever och få dem till optimalt lärande.

Nätverksträffen leds av Helena Roos, lärare och docent i matematikdidaktik vid Malmö universitet.

Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare i grundskolan och skolledare.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Musikdidaktiskt nätverk

När: 26 september klockan 15:15-18
Vad: Nätverksträff. Fyra terminer med LGR22
– hur har det påverkat vår planering, undervisning och bedömning

Nätverksträffen tar sin utgångspunkt i att kursplanen i musik varit aktuell i fyra terminer och vilken påverkan denna har haft på våra didaktiska val. Angelica Åhman, Kunskapsskolan i Örebro och Per Abelson, Västra Engelbrektsskolan Örebro kommun samt Musikhögskolan vid Örebro universitet leder nätverksträffen och ger exempel från sin musikundervisning.

Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare i grundskolan och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

Oktober 2024

RUC: Skolledarnätverket

När: 2 oktober klockan 12-16
Vad: Nätverksträff. Att leda förskola med "barnens bästa" som utgångspunkt

Nätverksträffen leds av Martina Lundström, pedagogisk rådgivare, legitimerad förskollärare, pedagogista och författare till böckerna Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet och Den synliga förskolan.

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag vilket fastslår att barns bästa ska beaktas. Men vad innebär "barns bästa" i förskolan och vem bestämmer det? Nätverksträffen består av en inledning där Martina Lundström problematiserar begreppet "barns bästa" samt belyser ställningstaganden man som ledare behöver göra för att kunna leda sin organisation utifrån Barnkonventionens grundläggande principer. (Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.)

Utifrån Martinas inledning följer en workshop kring innehållet i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektor i förskola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder lunch
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk

När: 9 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Skolutveckling och kollektivt lärande för parallell språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i gymnasieåldern.

Nätverksträffen leds av Maria Lim Falk, forskare och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av att studera undervisning, lärande och språkutveckling i flerspråkiga utbildningsmiljöer.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare och skolledare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 15 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Får vi skriva våra åsikter? – Ja, men jag kommer inte bedöma det!
Om bedömning och bedömarkompetens i samhällskunskap.

Nätverksträffen leds av Jennika Mattisson, doktorand i pedagogik med inriktning samhällskunskap vid Örebro universitet.

Under nätverksträffen diskuteras utmaningar och möjligheter med bedömning i samhällskunskap. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en presentation av begreppen bedömningskultur och bedömarkompetens. Förhoppningen är att deltagarna genom didaktiska samtal utvecklar sitt professionella språk i bedömningsfrågor.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Idrottsdidaktiskt nätverk

När: 21 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Elevers trygghet och lärande i idrottsundervisningen

Välkommen till en frågedriven nätverksträff, där vi tillsammans för samtal om elevers trygghet i idrottsundervisningen i syfte att främja deltagande och lärande. Hur kan ett positivt lärande- och diskussionsklimat skapas i idrottsundervisningen?

Nätverksträffen leds av Annica Caldeborg, Patrik Gerdin, Rasmus Karlander och Karin Sjödin, samtliga verksamma inom idrottsvetenskap vid Örebro universitet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

Förskole- och grundskoleförvaltningens spridningskonferens

När: 24 oktober
Vad: Förskole- och grundskoleförvaltningen bjuder en gång per termin in till en spridningskonferens för att sprida forskning och beprövad erfarenhet som sker inom forskningsvärlden och kommunens grundskolor.
Var: Lokal meddelas längre fram
Arrangör: Örebro kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Målgrupp: Rektorer, biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer om spridningskonferenserna på Pedagog Örebro: Spridningskonferens med forskning och samtal i fokus

Anmälan öppnar i augusti

Skolfokusdagarna

När: 28-29 oktober
Vad: Välkommen till Skolfokusdagarna på Karolinska Institutet. Under två heldagar får du som arbetar inom skolan verktyg och kunskap för att förbättra elevers hälsa, möjligheter till inlärning och till att nå skolans mål. Målet för Skolfokusdagarna är att öka kompetensen kring elever som av skilda skäl, till exempel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte mår bra eller har svårt att tillägna sig undervisningen. Under dessa dagar får du nya kunskaper och insikter för att utforma en tillgänglig undervisning, förebygga ohälsa och minska hinder för inlärning. Vi fördjupar oss i olika högaktuella ämnen som t.ex. barn med komplexa svårigheter, skolfrånvaro, sociala mediers påverkan, psykisk ohälsa och normbrytande beteende.
Var: Aula Medica på Karolinska Institutets, Campus Solna eller online via vide-konferens.
Arrangör: Karolinska Institutet och Lärarfortbildning AB
Målgrupp: Skolpersonal: lärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, fritidspersonal och skolledning.
Kostnad: 2 490 kr per deltagare exklusive moms. Priset gäller för både digitalt deltagande och deltagande på plats.

Läs mer och anmäl dig här.

Konferensen Lärkraft

När: 29 oktober, klockan 8-15.20
Vad: Lärkraft är till för dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet och vux där du får tillfälle att fördjupa dig i klassrumspraktik och undervisning.

För sjätte året i rad samlar Lärkraft några av de mest intressanta föreläsarna för att du ska kunna ta del av kunskap, erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Det blir en fullspäckad heldag – för din kompetensutveckling.
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
Arrangör: Gothia kompetens
Målgrupp: Du som arbetar i grundskolan, gymnasiet och vux
Kostnad: Kostnadsfritt för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Läs mer och anmäl dig här.

November 2024

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk

När: 5 november klockan 16:15-18
Vad: Nätverksträff. Matematik i förskolan – Idébank med aktiviteter

Nätverksträffen leds av Andreas Widlund, matematikutvecklare i Askersunds kommun.

Andreas har besökt kommunens förskolor och deltagit när pedagogerna undervisat i barngrupp. Besöken har varit kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet och följts av ett fördjupat samtal kring det matematiklärande som möjliggjordes under genomförd aktivitet. Samtalen och reflektionerna tillsammans med pedagogerna har utmynnat i en idébank som utgår från dessa aktiviteter. Läs mer på Pedagog Örebro: Matematiksatsning i Askersunds förskolor
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i förskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk

När: 14 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Gör lärandet tillgängligt även för elever som behöver utmaningar – utveckla uppgifter och nå elever i olika klasser.

Nätverksträffen leds av Elisabet Mellroth, universitetslektor vid Karlstads universitet. Lärare från alla årskurser är välkomna, exempel kommer finnas från mellanstadiet upp till gymnasiet.

Skolverket skriver att cirka 5 % av eleverna är särskilt begåvade. Det innebär bland annat att det finns någon eller några elever i en klass som behöver mer utmaningar än de flesta i klassrummet. Dessa elever behöver också bli inkluderade i ett lärande och undervisningen måste anpassas för att ett det ska bli ett tillgängligt lärande för dem.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet.
Målgrupp: Matematiklärare och skolledare.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 19 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Bubbelhoppa för hållbarhet – användbart för undervisning i naturvetenskapliga ämnen?

Nätverksträffen leds av Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Bubbelhoppa innebär att medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper. Johanna ger några teoretiska utgångspunkter med koppling till utbildning med syfte att ge elever möjlighet att utveckla hållbarhetskompetens. Vi prövar och utvärderar några praktiska övningar som hon gör med sina studenter.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

RUC: Musikdidaktiskt nätverk

När: 24 november klockan 15:15-18
Vad: Nätverksträff. Hur kompar jag så att jag får klassen att sjunga.

Välkommen till en nätverksträff där pianot och gitarren, som lärarens didaktiska och konstnärliga verktyg i klassrummet, står i fokus. Träffen är till för dig som undervisar i ämnet musik på grund- eller gymnasieskolan oavsett vilken nivå du har i piano- och gitarrspel. Den leds av Hans Balstedt och Martin Junstrand, båda med lång erfarenhet av gitarr- respektive pianoundervisning på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Denna gång sker nätverksträffen i workshopform där vi tillsammans musicerar och delar erfarenheter. Du kan förvänta dig en workshop med mycket praktiskt musicerande och intressanta inputs.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

December 2024

RUC: Specialpedagogiskt nätverk

När: 2 december klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträff. Framgångsfaktorer och utmaningar i mötet med elever i behov av särskilt stöd

Nätverksträffen fokuseras på ett aktivt erfarenhetsutbyte i regionalt blandade grupper där vi bjuder varandra på pedagogiska och sociala framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet i särskild undervisningsgrupp och med elever i behov av särskilt stöd. Nätverksträffen leds av Louise Guldbrandsson rektor för Introduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mejladress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i särskild undervisningsgrupp eller med elever i behov av särskilt stöd.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se