Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kalendariet månad för månad

Januari • Februari • Mars • April • MajJuni • Juli • AugustiSeptemberOktoberNovember • December

Maj 2022

Barnrättsdagarna 2022

När: 24-25 maj 2022
Vad: Konferens med temat: Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv
Var: Hybrid konferens med fokus på fysiskt deltagande på Karlstad CCC. Föreläsningarna som genomförs på stora scenen kommer livesändas samma datum.
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: 3225 kr (på plats), 1795 kr (digitalt)

Läs mer och anmäl dig här!

Skolföreställning: ”Släpp dansen loss den är vår!”

När: 25 maj, klockan 9.15-10.15
Vad: Kulturskolans stora dansföreställning för skolor
Var: Hjalmar Bergmanteatern, Olof Palmes torg, Örebro
Arrangör: Örebro Kulturskola
Målgrupp: Elever i årskurs 4-9
Kostnad: 20 kr per elev. Lärare fri entré
Övrigt: Sista anmälningsdag är torsdag 19 maj.

Anmälan på orebro.se/kulturskolan/skolbokningar

Utomhuspedagogiskt nätverksträff

När: 25 maj klockan 14-15
Vad: Vi en inblick i hur Fridhems förskola och skola organiserar sitt utomhuspedagogiska arbete. Vi tar en tur i vår lärmiljö, pratar lite om Fridhems utepedagogiska arbete, tittar på hur vårt uteklassrum används. Efter det tar vi en diskussion om vad ni vill ha ut av det utomhuspedagogiska nätverket i framtiden.
Var: Fridhems förskola och skola
Arrangör: Fridhems förskola och skola i samarbete med Örebro naturskola
Målgrupp: Pedagoger F-6
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig på Örebro naturskolas sida på Pedagog Örebro

Juni 2022

Framtidens arbetsmarknad

När: 8 juni klockan 8:15-15:30
Vad: Seminarium - Tema: ”En omvärld i förändring” - kriser och krig påverkar oss alla. Vilka blir konsekvenserna och effekterna på arbetsmarknaden? Vad får det för betydelse på framtida utbildnings- och kompetensbehov. Hur ser arbetsliv och arbetsplatser ut i framtiden?
Var: City Konferenscenter, Klostergatan 23
Arrangör: Region Örebro län och projekt #vägledKompetens i samverkan med Svenskt Näringsliv, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen.
Målgrupp: Alla länets studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, skolledare och andra intresserade av arbetsmarknads- och kompetensfrågor är välkomna!
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Vi bjuder på lunch och fika. Avanmälan krävs vid förhinder annars avgift på 350 kr. OBS! Begränsat antal platser

Läs mer och anmäl dig här!

Gymnasielärardag på Örebro universitet: "Att förbereda elever för högre studier"

När: 13 juni
Vad: En heldag vid Örebro universitet på temat Att förbereda elever för högre studier. Här erbjuds gymnasielärare en dag med föreläsningar och workshop som på olika sätt berör just denna fråga. Innehållet fokuserar på övergången mellan skolformerna under förmiddagen och på den vetenskapliga texttypen under eftermiddagen.
Var: Örebro universitetsbibliotek (huvudbiblioteket)
Arrangör: Örebro universitetsbibliotek i samarbete med RUC – Regionalt utvecklingscentrum
Målgrupp: Du som jobbar i gymnasieskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmäl dig senast den 3 juni! Anmälan är bindande.

Läs mer och anmäl dig här!


Augusti 2022

Skolutveckling genom internationalisering

När: 30 augusti klockan 15-16:30
Vad: Webbinarium - Vill du veta mer om hur internationella utbyten och samarbeten kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor?
Var: Digitalt
Arrangör: Universitets och högskolerådet
Målgrupp: Alla som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasieskola, även på huvudmannanivå
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

September 2022

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

När: 8 september klockan 15:15-17
Vad: Hur mäta det omätbara? En nätverksträff kring betyg och bedömning i ämnet Musik på grundskolan - möjligheter och utmaningar.

Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi bedömning och betygsättning i musikämnet. Nätverksträffen bygger på det kollegiala samtalet där vi utbyter idéer, delar erfarenheter och diskuterar utmaningar.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 20. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

När: 12 september klockan 15:15-17
Vad: Progression i begreppskunskap. Nätverksträffen leds av Linda Marie Ahl och Ola Helenius, båda forskare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet.

Vi har utvecklat ett ramverk för att analysera progression i begreppskunskap så som den representeras i läroböcker. Bland annat har vi analyserat två populära svenska läroboksserier med avseende på hur de introducerar matematiskt innehåll och hur det stödjer utvecklingen av begreppskunskap under skolåren. I vår analys exemplifierar vi med kvotkonstruktioner, dvs bråk och division, och beskriver hur sådana introduceras i termer av situationer, ikoniska- och symboliska representationer. Resultaten visar att de undersökta läroböckerna ger eleverna begränsade möjligheter att ta sina kunskaper om olika kvotkonstruktioner, från de allra enklaste och mest triviala tolkningarna från årskurs 3 till årskurs 9.

Vi ser inte en medveten tanke om det epistemologiska skifte som krävs för att eleverna ska gå från att se matematiken som bilder och situationer till att lära sig att resonera i symbolsystem. Vi hävdar att vår teori för progression i begreppskunskap, tillsammans med vårt ramverk för att analysera progression, kan användas av lärare för att planera och organisera undervisning.

Nätverksträffen består av presentation av projektet och vi kommer utifrån några av uppgifterna prova på hur arbetet med klassificeringen gått till, vilket vi gör i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 20. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

NFSP - Specialpedagogisk konferens

När: 16-17 september
Vad: Konferens - Tema för konferensen är ”Tillgänglig lärmiljö – med barnet/eleven i centrum”. Det är ett brett tema och utbudet på föreläsningar och workshops innehåll visar på en mångfald av områden som är viktiga för att barnet/eleven ska få en bra lärmiljö. Föreläsningarna handlar både om hur vi vuxna kan förhålla oss och möta individens behov, men även att vi får möjligheten att ta del av forskning, metoder och verktyg som kan stärka vår kompetens i arbetet med barn/elever.
Var: Lärarnas hus, Stockholm
Arrangör: Lärarförbundet och NFSP
Målgrupp: Du som är verksam i förskola och skola
Kostnad: 1800 kr, lunch och fika ingår

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

När: 20 september klockan 15:15-17
Vad: Antisemitiska uttryck i skolmiljö – erfarenheter och strategier för att bemöta ett växande problem Nätverksträffen leds av Gustav Westberg, docent i svenska språket vid Örebro universitet och Henning Årman, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Antisemitism är ett växande problem i dagens Sverige, särskilt bland unga och i skolmiljö. Språkvetenskaplig forskning har visat att antisemitism kan uttryckas på många olika sätt, samtidigt som den generella kunskapen om hur antisemitism manifesteras i Sverige i dag är relativt begränsad. Lärare och annan skolpersonal vittnar om att det inte alltid är lätt att identifiera eller bemöta antisemitisk ideologi, just eftersom den kan ta sig många olika uttryck, och frågan har särskild relevans för lärare i svenska, SVA och engelska som möter många elevtexter och muntliga framställningar.

På den aktuella nätverksträffen presenterar Gustav Westberg och Henning Årman ett aktuellt forskningsprojekt som handlar just om hur samtida antisemitism tar sig uttryck i Sverige idag, med fokus på sådan som är radikalnationalistiskt motiverad. Nätverksdeltagarna bjuds in till att delge och diskutera sina egna erfarenheter av att konfronteras med och bemöta antisemitiska uttryck i skolan. Vari ligger de största utmaningarna med detta ur ett lärarperspektiv, och vad kan vi lära av varandras erfarenheter, perspektiv och strategier?
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 21. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 28 september klockan 15:15-17
Vad: Mat och måltid som verktyg i lärande för hållbar utveckling. Nätverksträffen leds av Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet.

Måltider i grund- och gymnasieskolan ger möjlighet att arbeta utifrån verkliga uppgifter för att öva förmågan att förstå och hantera komplexiteten i de globala hållbarhetsfrågorna. De kan vara en arena där kunskap, demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder rustar ungdomar som lämnar skolan med handlingskompetens för hållbar utveckling. Vad innebär det? Vad är handlingskompetens? Hur kan vi konkret arbeta inom de naturvetenskapliga ämnena med utgångspunkt i att mat och skolmåltid?

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 21. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Skolledarnätverket

När: 29 september klockan 12-16
Vad: Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar
Göran Nygren, fil. dr i etnologi vid Uppsala universitet, leder nätverksträffen på temat Höga skolresultat – Om högstadieelevers villkor, praktiker och föreställningar: Hur kan skolledare och lärare konkret motverka strukturella orättvisor och främja en kompensatorisk och likvärdig skola? Nätverksträffen består av en föreläsning och diskussioner i smågrupper och i helgrupp.

Göran föreläser utifrån sin avhandling Jag vill ha bra betyg – En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021). I föreläsningen synliggörs och analyseras hur föreställningar, praktiker och villkor samspelar och möjliggör högstadieelevers höga skolresultat. Först diskuteras elevernas skolvardag med betyg och examinationer, skolarbete, strategier och kunskapssyn, därefter hemmets och föräldrarnas betydelse för elevernas skolgång och framtidsorientering. I föreläsningen ges flera exempel på situationer och faktorer som främjar eller motverkar likvärdig utbildning och livschanser.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Rektorer i skola
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 22. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Oktober 2022

RUC- Förskoledidaktiskt nätverk

När: 6 oktober klockan 16:15-18
Vad: Neuropsykiatriska svårigheter i förskolan- Fokus på vardagsfungerande och insatser som främjar och förebygger Nätverksträffen leds av Anne Lillvist, professor i pedagogik vid Mälardalens universitet. Denna föreläsning och workshop har sin utgångspunkt i det nya examensmålet för lärarutbildningarna som innebär att studenter ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Föreläsningen behandlar därför innebörder av neuropsykiatriska svårigheter för barns vardagsfungerande i förskolan. Fokus är framförallt på hur förskolan kan stötta och underlätta för barn i NPS och hur förskolan främjande och förebyggande arbete kan se ut.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 25. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

När: 10 oktober klockan 15:15-17
Vad: Undervisning om tillit och lärande om demokratins funktionssätt I projektet ”Vem kan man lita på?” har fyra lärare på två olika gymnasieskolor genomfört undervisning enligt metoden ”inquiry”, d.v.s. frågedriven undervisning. Undervisningen har fokuserat på begreppet politisk tillit. Forskarna i projektet observerade undervisningen och genomförde gruppintervjuer före och efter. Resultaten tyder på att elevernas förståelse av demokratins funktionssätt fördjupades. Vidare tyder resultaten på att elever från skilda bakgrunder genomgår olika lärandeprocesser. Maria Jansson, docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, presenterar projektet.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk (om Matematikbiennalen 2024)

När: 12 oktober klockan 15:15-17
Vad: I mars 2024 går Matematikbiennalen av stapeln vid Örebro universitet. Det är en stor konferens där matematiklärare i förskola och skola från hela Sverige får ta del av presentationer, föreläsningar, workshops, utställningar och möten. Det är matematiklärare själva som tillsammans med bland annat forskare i matematikdidaktik och representanter för till exempel Skolverket och läromedelsförlag står för innehållet i konferensen. Bidragen från verksamma matematiklärare brukar vara uppskattade och handlar ofta om undervisningsprojekt eller andra erfarenheter som man vill dela med sig av. De som presenterar bidrag på Matematikbiennalen får delta gratis i konferensen som helhet. Till Matematikbiennalen i Örebro vill vi gärna att ni som är förskollärare och lärare i regionen skickar in bidrag dels eftersom vi tror att ni har mycket att bidra med, dels eftersom konferensen äntligen går på hemmaplan. För alla de som har något viktigt att berätta eller som är sugna på att bidra med något som ännu bara är en idé vill vi erbjuda stöd i form av en träff på universitetet där vi går igenom hur man kan tänka kring ett bidrag. Ni får hjälp och stöd med vad som kan vara intressant, hur det kan paketeras och vad som i övrigt förväntas av er.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Förskollärare, matematiklärare och skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 33. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

När: 18 oktober klockan 15:15-17
Vad: Om utmaningar i närvarofrämjande arbete - varför talar vi förbi varandra?
Nätverksträffen leds av Björn Johansson, docent i socialt arbete vid Örebro universitet. Vi tar del av en föreläsning följt av en workshop om samverkan för att främja skolnärvaro. Under nätverksträffen diskuteras olika frågor kring möjligheter och utmaningar i närvarofrämjande arbete.

Örebro universitet är ett av de första lärosätena i landet att erbjuda en disciplinövergripande kurs om samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa. Vi får del av innehållet och i workshoppen får vi i regionalt blandade grupper möjlighet att testa på det pedagogiska upplägget samt arbeta med konkreta dilemman. Då kommer vi att fokusera på samverkan och de möjligheter och utmaningar som kan föreligga kring elever med problematisk skolfrånvaro.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 34. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – Symposium 2022

När: 13-14 oktober
Vad: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. 13-14 oktober 2022 är det dags för Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv och detta år är konferensen digital.
Var: Online
Arrangör: Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Målgrupp: Lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen
Kostnad: 1 800kr exkl moms före den 16 maj 2022, därefter 2 600kr exkl moms

Läs mer och anmäl dig här!

November 2022

Pedagogiskt ledarskap 2022

När: 1 november 2022
Vad: Skolkonferens med en mängd olika föreläsare bland annat Helena Wallberg, Åsa Hirsh, Ross Greene och Gustav Sundh
Var: Stockholm City Conference Center eller digitalt
Arrangör: Rova sjögren
Målgrupp: Du som är verksam inom förskola o skola
Kostnad: På plats: 1995 kr, digitalt: 1750 kr. Om du bokar innan 31 augusti 2022, dras 25% av på priset, på samtliga biljetter.

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2022

När: 2 november
Vad: Konferens - årets kompetensutvecklingsdag för lärare. Du får möta högintressanta föreläsare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och du väljer själv vilka du vill lyssna till.
Var: Stockholmsmässan
Arrangör: Gothia kompetens skola
Målgrupp: Du som jobbar i skolan
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

När: 7 november klockan 15:15-17
Vad: Lärarens uppdrag i musikutbildning - och så var det där med makt. Nätverksträffen leds av Ingrid Hedin Wahlberg, universitetslektor i musikpedagogik vid Örebro universitet. Vid detta tillfälle lyfts och problematiseras musiklärares pedagogiska uppdrag i anknytning till forskning om normer och makt inom musikutbildning. Exempel ges både från obligatoriska och frivilliga utbildningsmiljöer. Vi diskuterar hur olika pedagogiska ideal och samhällsförutsättningar påverkar lärarens uppdrag med fokus på maktdimensioner av olika slag.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Musiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

När: 9 november klockan 15:15-17
Vad: Akademiskt läsande på engelska. Nästan hälften av all läsning som studenter förväntas göra är på engelska - i kurser där undervisningsspråket är svenska. Universitet och högskolor förlitar sig på att studenterna har med sig de kunskaper de behöver från gymnasieskolan, men forskning om studenters upplevelser av engelskspråkig kurslitteratur visar att en majoritet av svenska studenter förstår mindre när kurslitteraturen är på engelska.

Under denna nätverksträff presenterar Linda Eriksson, doktorand i engelska vid Örebro universitet, några huvudresultat från ett forskningsprojekt om akademiskt läsande på engelska med fokus på övergången från gymnasiet till universitetet. Frågor som ställs är bland andra vilka svårigheter gymnasieelever och universitetsstudenter upplever i relation till akademiskt läsande på engelska och om det finns några skillnader mellan elever som läst Engelska 6 och Engelska 7.

I den direkt påföljande workshopen funderar vi tillsammans kring hur vi kan förenkla och underlätta övergången från gymnasieskolan till universitetet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 37. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

När: 17 november klockan 15:15-17
Vad: Matematiklärarens roll i strukturerade problemlösningsdiskussioner Nätverksträffen leds av Maria Larsson, universitetslektor vid Mälardalens universitet. Ni kommer att få stifta bekantskap med modellen med fem undervisningspraktiker för att planera och leda matematiska helklassdiskussioner. Med utgångspunkt i elevlösningar till problem som använts i högstadiet och mellanstadiet kommer ni att få diskutera olika principer för urval och ordning av elevlösningar samt hur matematiska kopplingar kan göras. Detta gör vi i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 38. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Mänskliga rättighetsdagarna - rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

När: 17-18 november
Vad: Nordens största och viktigaste samlade mötesplats för myndigheter, organisationer, föreningar, praktiker, forskare, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 
Var: Conventum Örebro
Arrangör: Föreningen Ordfront och åtta andra huvudarrangörer. 2022 genomförs de med Örebro kommun, Region Örebro Län, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet som lokala värdar.
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: 2 dagar: 760kr (665kr vid gruppbokning om tio personer eller fler).
1 dag: 600kr (525kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). Priserna gäller till den 30/6

Läs mer och boka biljett här

Internetdagarna

När: 21-22 november
Vad: Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen arrangeras varje höst av Internetstiftelsen.
Var: Digitalt
Arrangör: Internetstiftelsen
Målgrupp: Du som jobbar i förskola och skola
Kostnad: Meddelas senare

Läs mer och gör en intresseanmälan här!

December 2022

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

När: 5 december klockan 16:15-18
Vad: Hur kan frågor om manlig förskolepersonal, jämställdhet och fysisk kontakt hänga ihop? Nätverksträffen leds av Ricardo Goncalves, legitimerad förskollärare och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Han undervisar i fler kurser inom förskollärarutbildningen bland annat lek, estetik och lärande, samt kritisk pedagogik i förskolan. I sitt forskningsprojekt studerar han relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling.

Vid träffen kommer vi att diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan. Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 41. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk

När: 12 december klockan 15:15-17
Vad: Rörelse- och dansundervisning – förhållningssätt som möjliggör att upptäcka, skapa och formas Nätverksträffen leds av Ann Murelius, universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Vi tar del av en workshop kring arbetssätt inom rörelse- och dansundervisning och dessutom något övergripande kring ny litteratur inom Rörelse- och dans samt Sociologi: ”Hur kan vi förstå rörelse? Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik”.

Vi utgår ifrån den egna kroppen med Labans rörelseramverk som röd tråd i dansen. Med hjälp av kropp, rum, dynamiska uttryck och relation kan vi utforska kroppens rörelsemöjligheter och skapa struktur och variation i undervisningen. Vi diskuterar olika förhållningssätt i undervisningen. Hur möter vi alla elever i skolan och vilka former av dans kan vi använda oss av? Nätverksträffen består av presentation varvat med praktiska övningar i regionalt blandade grupper, så ha därför klädsel anpassad för det
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och öppnar vecka 42. Uteblivet deltagande kan komma att debiteras, meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se