Gå till innehåll

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Maj • Juni  • AugustiSeptemberOktoberNovemberDecember

juni 2023

Framtidens Lärande Väst

När: 13-14 juni
Vad: Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnar vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtidens Lärande Väst. Konferensen är nydanande när det gäller erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid. Det är i samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar.
Var: Karlstads univeristet
Arrangör: Stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun
Målgrupp: Samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare.
Kostnad: Ordinarie konferensavgift: 2.500 kr (exkl moms),
Övrigt: Avgiften inkluderar fika på för- och eftermiddag och lunch båda dagarna och kvällsevent tisdag, liksom dokumentation.

Läs mer och anmäl dig här

Mötesplats anpassade skolformer 2023

När: 13-16 juni
Vad: En fullmatad konferensvecka där du själv väljer bland olika föreläsningar. man bjuder bland annat på föreläsningar av UR, Riksförbundet FUB, MUCF, Dibber Rullen särskola samt forskare och författare såsom Daniel Östlund, Nina Klang och Nathalie Simonsson.
Var: Digitalt via Teams
Arrangör: SPSM och Skolverket
Målgrupp: Du som arbetar inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan senast den 4/6

Hela programmet hittar du här

Läs mer och anmäl dig här

Augusti 2023

September 2023

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk "Samverkan mellan förskola och hem"

När: 6 september klockan 16:15-18
Vad: Nätverksträffen leds av Tuula Vuorinen, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. I denna föreläsning och workshop belyses forskning kring förskolans samarbete med vårdnadshavare utifrån förskollärares-, vårdnadshavares- och förskollärarstudenters perspektiv. Förskollärares och vårdnadshavare erfarenheter av att samarbeta under och efter pandemin uppmärksammas, liksom de utmaningar och möjligheter som parterna mött. En annan fråga som adresseras är hur förskollärarstudenter uppfattar att verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning förbereder dem för samarbetet med vårdnadshavare. Nätverksträffen avslutas med en gemensam diskussion kring fortsatt kunskapsutveckling inom fältet genom forskning och beprövad erfarenhet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Musikdidaktiskt nätverk "Högerradikal musik i förändring: Vad innebär det för musiklärare?"

När: 14 september klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Sam de Boise, docent i musikvetenskap vid Musikhögskolan Örebro universitet. Musik har historiskt använts av högerradikala för att rekrytera unga, finansiera aktiviteter och sprida politiska budskap. Med förändringar i teknik har den radikala högern blivit mer "tekniskt kunnig". Streamingtjänster har konsekvent haft problem med att identifiera och ta bort högerextrem musik och det finns också bevis som tyder på att de typer av musik som förknippas med högerextrem politik har förändrats för att undvika upptäckt.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som musiklärare i grundskolan samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

Utbildningsdag kartläggningsverktyget LegiLexi

När: 21 september klockan 10-12, 12.30-14.30 och 15-17
Vad: LegiLexi finns som ett kommunövergripande kartläggningsverktyg för läsutveckling för Örebros skolor F-4 samt vid behov även upp i mellanstadieåren. Det kan också med fördel användas för att följa läsutveckling inom grundsärskola (anpassad grundskola) liksom i de kommungemensamma undervisningsgrupperna. Under dagen erbjuds sammantaget tre föreläsningstillfällen om kartläggningsverktyget LegiLexi. Föreläsare är Sofia Norén på LegiLexi.
Var: Kulturarenan, Vivallaskolan
Arrangör: Förskole- och grundskoleförvaltningen, Örebro kommun
Målgrupp: Alla pedagoger som undervisar i åk F-6
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Pass 1 och 3 vänder sig till "nybörjare" och pass 2 till "fortsättning" Läs mer på länken

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Allmändidaktiskt nätverk "Vilken betydelse har lärares ledarskap i utvecklingssamtal?

När: 21 september , klockan 15:15-18
Vad: Nätverksträffen leds av Britt-Marie Bader, filosofie doktor i didaktik och universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Eftermiddagen kommer att utgå från hennes avhandling som handlar om lärares ledarskap i utvecklingssamtal och vilken betydelse det har i samtalet.

Studien gör synligt hur lärare behöver visa hänsyn till eleven, relationen mellan läraren och eleven samt till situationen. Dessutom behöver läraren kunna balansera utmaningar och hantera dokumentation av olika slag. Att leda utvecklingssamtal kräver vilja att involvera eleverna, flexibilitet och förmåga att strukturera samt att vara lyhörd, följsam, närvarande, uppmärksam, ha förmåga att improvisera och vara lekfull.

Nätverksträffen består av en presentation av studien varvat med diskussioner kring lärares ledarskap i utvecklingssamtal relaterat till studiens resultat, egna erfarenheter av och upplevda utmaningar i att leda utvecklingssamtal. Diskussionerna sker i regionalt blandade grupper.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Lärare eller rektor i grundskolan
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk "Rik matematikundervisning – klassrumsforskning och läromedel"

När: 26 september klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens universitet och gästprofessor vid Örebro universitet.

Eftermiddagen kommer handla om klassrumsforskning i matematik, vad som kännetecknar bra läromedel i matematik och diskussioner kring hur bra samverkan mellan lärare och forskare kan se ut. Mycket fokus kommer ligga på lärarens arbete och vad forskningen säger om lärares agerande i klassrummet och hur framförallt lärarhandledningar kan fungera som resurs för att etablera rik matematikundervisning.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som matematiklärare eller skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Skolledarnätverket "Varför är det så svårt när det verkar så lätt?"

När: 27 september klockan 12-16
Vad: Nätverksträffen leds av Jonas Langell och Ina Ölmbro, rektor respektive biträdande rektor i Örebro kommun.

Du bjuds in för att ta del av en skolas tankar kring systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i skolans vision och ledord. Vi kommer berätta om hinder och möjligheter vi stött på under resans gång.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som är rektor
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här

Skolans roll i att förebygga ANDTS

När: 27 september klockan 13-16:15
Vad: ANDTS betyder Alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotinprodukter och spel om pengar. Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö - det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål. För att lyfta dessa frågor och ge kunskap och praktiska verktyg arrangerar Sveriges länsstyrelser och CAN i samverkan med Skolverket denna digitala eftermiddag om skolans roll och den viktiga samverkan.
Var: Digitalt
Arrangör: CAN, Sveriges länsstyrelser och Skolverket
Målgrupp: Eftermiddagen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom skolan. Det riktar sig också till verksamhetsledare, chefer och politiker och dig som möter unga i exempelvis fritids- och ungdomsverksamhet i kommunal- och civilsamhällesregi.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Sista anmälningsdag den 20 september

Läs mer och anmäl dig här Pdf, 225.8 kB.

Oktober 2023

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk "Elevers och studenters tolkningar och reaktioner på visualiseringar i naturvetenskaplig undervisning"

När: 9 oktober klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Jörgen Stenlund, universitetsadjunkt och doktor i naturvetenskapernas didaktik vid Örebro universitet. Med utgångspunkt från den forskning jag har bedrivit kring elevers och studenters tolkningar av, och reaktioner på, visualiseringar ger jag några exempel på resultat och tänkbara implikationer för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. Forskningen har främst handlat om tolkningar av olika typer av visualiseringar från statiskt tvådimensionella bilder till animationer och immersiva användargränssnitt med stora möjligheter till interaktivitet. I en av studierna har jag också fokuserat på så kallade epistemiska känslomässiga reaktioner, det vill säga känslor som kan förknippas med lärande. Det ämnesmässiga sammanhanget har varit de väldiga tidsrymder som evolutionen omfattar och som jag kallar djup evolutionär tid vilket har visat sig vara problematiskt att kommunicera i undervisning. Under nätverksträffen kommer också utnyttjande av visualiseringar som stöd i naturvetenskaplig undervisning rent generellt att diskuteras.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i naturvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk - samverkansseminarium

När: 11 oktober klockan 15:15-17
Vad: Forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora presenterar sig och den forskning som bedrivs inom gruppen. Forskarna berättar om sin forskning och det ges goda möjligheter till informella samtal över en kopp kaffe. Syftet är att verksamma språklärare får en bild över den forskning som bedrivs inom forskargruppen och det ges möjlighet att knyta kontakter, både på kort och lång sikt, genom ett väletablerat samarbete med RUC.

Nätverksträffen leds av Karl Ågerup, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare och skolledare och har intresse för språkdidaktiska frågor.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk"Varför norm-kritik? Provotyper och prototyper i SO-undervisning"

När: 17 oktober klockan 15:15-17
Vad: Under denna föreläsning och workshop berättar Tobias Axelsson om sin forskning om normkritisk pedagogik. Just nu forskar Tobias om varför just norm-begreppet fått sådan betydande plats i utbildning och undervisning. Tobias är universitetslektor i samhällskunskap vid Örebro universitet och har sin bakgrund i genusvetenskap. Under föreläsningen behandlas hur normkritiska perspektiv på utbildning vuxit fram, tillämpats och kritiserats i 2000-talets Sverige. Exempel från grundskola och gymnasieskola tas upp.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

November 2023

Konferensen Lärkraft

När: 1 november
Vad: Årets kompetensutvecklingsdag för lärare. För femte året i rad bjuds Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag. Här får du möta högintressanta föreläsare som delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lyssna till bland andra Linnea Lindquist, Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring och Helena Wallberg.
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
Arrangör: Gothia kompetens
Målgrupp: Lärare i grundskolan och gymnasiet.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i skolan. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 30 dagar innan konferensen.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Skolledarnätverket "Nya modeller för utveckling av skolans samverkan med vårdnadshavare"

När: 7 november klockan 12-16
Vad: Nätverksträffen leds av Oliver St john, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare, men hur kan skolan skapa ett tillitsfullt och motiverande samarbete med vårdnadshavare? Frågan är viktig utifrån forskning som påvisar en stark relation mellan vårdnadshavares engagemang i sina barns skolgång och barnens trygghet, utveckling och prestation i skola.

Vi får del av hur två skolor arbetar för att stärka samarbetet med vårdnadshavare genom nya samverkansformer som inkluderar vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar. Ett samarbete mellan skolorna och Örebro universitet har lett till ett nystartat praktiknära forskningsprojekt som motiveras av ett behov för mer kunskap om hur skolpersonal och vårdnadshavare kan stödja och komplettera varandra – för elevernas bästa.

Projektet syftar till att bidra med kunskap om hur skolornas två samverkansmodeller, familjestödjare och nätverk för vårdnadshavare, används för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevens utveckling och lärande i skolan. Projektet undersöker också vilka effekter samverkansmodellerna har för skolans och vårdnadshavares förutsättningar att bygga tillitsfulla relationer sinsemellan och hur modellerna kan vidareutvecklas. Dessutom är syftet att sprida forskningsproducerad kunskap till andra skolor.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till rektorer
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Specialpedagogiskt nätverk "Barns rättigheter i utbildning och specialpedagogik"

När: 9 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Helena Yourston, doktorand med inriktning barns mänskliga rättigheter och specialpedagogik vid Örebro universitet. Presentationen kommer att baseras på Helenas avhandlingsprojekt som undersöker lärarens roll i att utbilda barn som har intellektuell funktionsnedsättning om deras rättigheter.

Helena kommer att presentera sin pågående forskning som handlar om undervisning för barns mänskliga rättigheter. Att lära barn om mänskliga rättigheter är ett viktigt steg mot att stärka mänskliga rättigheter internationellt. Förskolor och skolor anses vara viktiga platser för barn för att kunna utveckla förståelser, attityder och beteenden gällande mänskliga rättigheter. Dock finns det väldigt lite forskning om hur undervisning för barns mänskliga rättigheter går till gällande barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning.
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

Internetdagarna

När: 20-21 november
Vad: Internetdagarna är Sveriges viktigaste event för kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

  • Upptäck nya trender och få senaste kunskapen.
  • Få viktiga verktyg för att utveckla din digitala kompetens.
  • Bli inspirerad av kända talare.
  • Pausaktiviteter och kunskapsdelning med engagerade medbesökare.

Var: Online
Arrangör: Internetstiftelsen
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor 
Kostnad: 2 000 kr exkl. moms. Biljetten gäller allt innehåll, både måndagen och tisdagen.
Övrigt: Biljettsläpp den 5 november. Anmäl intresse på hemsidan och få 20% rabatt

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Musikdidaktiskt nätverk "Digitala verktyg i musikundervisningen"

När: 21 november klockan 15:15-17
Vad: En nätverksträff kring användningen av digitala verktyg i ämnet Musik i grundskolan - möjligheter och utmaningar. Tillsammans med Per Abelson, musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun och adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan Örebro universitet, diskuterar vi olika digitala verktyg och hur vi använder dem.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till musiklärare i grundskolan samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk "Några exempel ur miljöforensik"

När: 23 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Anna Kärrman, docent i miljökemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum Örebro universitet.

Miljöforensik är ett relativt nytt forskningsområde som har sitt ursprung i de miljöproblem som upptäcktes på 1950/1960-talet. Miljön är komplex, och inom området studeras miljögifters förekomst, källor, fördelning, omvandling och effekter.

Johan Rockström (2009) har identifierat nio processer som han föreslår är grund för planetens stabilitet och motståndskraft, med gränser som definierar var den säkra zonen finns där mänskligheten inte orsakar oacceptabla effekter på planeten. Processen ”novel entities” handlar om föroreningar, dvs kemikalier, material och organismer som hamnar på ställen där de inte hör hemma eller uppnår en högre koncentration på grund av mänsklig aktivitet. Den säkra gränsen för kemiska föroreningar kan redan vara vida överskriden. Det finns en stor efterfrågan på kemikalier, inte minst för att lösa tekniska frågor och utmaningar relaterade till hållbar utveckling. Det innebär att riskbedömning och spårning av kemikalier blir allt viktigare.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i naturvetenskapliga ämnen samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Matematikdidaktiskt nätverk "Aktiviteter för övergången från stegvisa instruktioner till programmering i en datormiljö"

När: 27 november klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Andreas Eckert, universitetslektor i matematikdidaktik vid Örebro universitet.

Stegvisa instruktioner, algoritmiskt tänkande och datalogiskt tänkande har skapat både möjligheter och utmaningar i matematikundervisningen i och med de senaste revideringarna av styrdokumenten. Elever ska lära sig att skapa och följa stegvisa instruktioner för att förstå hur dator-kod fungerar samt lära sig de mest grundläggande begreppen inom programmering som används inom olika programmeringsmiljöer.

Under nätverksträffen diskuterar vi aktuell forskning på området med fokus på elever och undervisning i åk F-6 samt testar några exempel som kan användas i övergången mellan de stegvisa instruktioner som ofta sker utanför en digital miljö till de grundläggande programmeringsbegreppen i den digitala miljön.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar som lärare i matematik samt skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

December 2023

RUC: Idrottsdidaktiskt nätverk "Kroppsövningsmodellen i Idrott och hälsa: hur idrottslärare kan arbeta med en pedagogisk modell"

När: 11 december klockan 15:15-17
Vad: Nätverksträffen leds av Robin Lindgren Fjellner, doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Utifrån ett pågående forskningsprojekt behandlas frågor som: Vad är skillnaden mellan elev och lärarcentrerad undervisning? Vad är en pedagogisk modell? Hur kan idrottslärare arbeta med pedagogiska modeller? Vilka konkreta hinder och möjligheter har lärare identifierat i användandet av en pedagogisk modell (dvs kroppsövningsmodellen)?
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som är idrottslärare eller skolledare
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

RUC: Förskoledidaktiskt nätverk "Adekvat digital kompetens på vetenskaplig grund"

När: 14 december klockan 16:15-18
Vad: Docent Susanne Kjällander är föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och har forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Hon är grundare av ”Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan” samt sitter i den vetenskapliga tidskriften ”Designs for Learnings” redaktion.

Barn lever i en digital värld. Där finns möjligheter till lek, utforskande och lärande men det finns också många nya utmaningar – för barn såväl som för pedagoger. Förskolan ska ge barnen en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och den ska grundlägga barns kritiska och ansvarsfulla förhållningssätt. Den här föreläsningen illustrerar hur förskollärare didaktiskt kan designa för lärande med digitala verktyg. Begrepp som ”förändringsdigitaliseringsledarskap”, ”adaptiva spel”, ”app-gap”, ”meningserbjudande”, ”transduktionskedja”, ”digital literacy” och ”datalogiskt tänkande” i det ”vidgade digitala gränssnittet” diskuteras. I presentationen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning och hon presenterar några rykande färska forskningsresultat om bland annat demokrati och hybrid lek.
Var: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
Arrangör: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
Målgrupp: Nätverket vänder sig till dig som arbetar i regionens förskolor 
Kostnad: Kostnadsfritt
Övrigt: Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se