Gå till innehåll

Barn har rätt till kultur! Det står i FN:s barnkonvention, som blev svensk lag 2020. Kultur är också en viktig del i både läroplanerna för förskola och skola. Syftet med denna sida är att stödja dig som vill arbeta med kultur i förskola och skola genom att samla lärarresurser, information, kontaktuppgifter och relevanta länkar.

I Örebro samverkar Kulturskolan med både fristående och kommunala förskolor och grundskolor för att barn och elever ska få möjlighet att ta del av kulturupplevelser helt avgiftsfritt.

Barn som målar

Syftet med denna sida är att stödja dig som vill arbeta med kultur i förskola och skola. Här finns pedagogiskt material, länkar till utvecklingsprojekt och vilka personer du ska vända dig till.

Kulturutbud i Örebro för barn och unga

Kulturpaletten

På Kulturpaletten hittar du Örebros samlade kulturutbud för förskolor och skolor, samt stöd och exempel för Skapande skola. Kulturpaletten hittar du här.

KulturKraft – för varenda unge

Region Örebros kulturutbud. KulturKraft utvecklades för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3-19 år i Örebro län. Utbudet består av professionella aktörer från konstområdena bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, nycirkus, slöjd och teater. Kulturkraft hittar du här.

Kulturombud

Ett kulturombud bidrar till ökad måluppfyllelse och förenklar för skolor och kulturaktörer att nå varandra. De ska ha pedagogisk kompetens och utses av rektor. Kulturombuden bjuds in till en ombudsträff alternativt utbudsdag per termin.

Kulturombudens uppdrag

  • Bidra till ökad måluppfyllelse.
  • Medverka till att ge eleverna tillgång till fler kulturupplevelser.
  • Länka mellan kulturaktörer och skolan. Sprida och synliggöra kulturutbudet.
  • Lyfta frågan i elevforum som till exempel elevråd.

Alla barns rätt till kultur

Ett projektet som är initierat av Förvaltningen för förskola och skola samt Kultur och fritidsförvaltningen och går ut på att hitta en systematik för hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan så kulturen blir både tillgänglig och jämlik för alla elever och pedagoger. En del i projektet är att skapa systematik kring arbetet med kulturombud samt erbjuda den nya digitala utbudskatalogen Kulturpaletten.

Vill du komma i kontakt med kulturombudet på din skola? Kontakta Joakim Waern.

Pedagogiskt material och forskning

Kultur i förskola och skola - Alla artiklar

Ur Örebro kommuns skolplan:

Med stöd av teater, musik, dans och konst utvecklas barn och unga, i lärandet och socialt. Därför ska alla barn och elever i Örebro både få ta del av kulturupplevelser och erbjudas kulturaktiviteter.

Kultur skapar positiva effekter och är en mänsklig rättighet något som också lyfts fram i skolans läroplan. Barn och unga ska få kunskaper som blir verktyg för att kunna delta i kultur- och samhällsliv. Estetiska uttrycksformer är en nyckel och samverkan med andra ämnen är en väg till ökad måluppfyllelse. Barn och ungas tillgång till kultur är dock ojämlikt och förskolan och skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i att erbjuda professionell kultur.

Kontakt

Joakim Waern

Barnkultursamordnare
Örebro kommun
019-21 39 86
joakim.waern@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se