Genrepedagogik och cirkelmodellen för att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt

Hej allihop! Några veckor av terminen har gått efter ett långt och skönt sommarlov. Jag är igång med en ny klass, en åk 2 med 26 härliga elever.

Förutom klasslärare är jag även förstelärare på Brunnsskolan. I mitt uppdrag som förstelärare ingår det att hålla i de pedagogiska konferenserna, i höst tillsammans med speciallärare Charlotta Ericsson. Efter nästan ett års uppehåll från fortbildning så ser jag fram emot att få fylla på med lite kunskap tillsammans med kollegor! I höst ska vi påbörja arbetet med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt och fokus kommer att vara på skrivundervisningen.

Ett gemensamt språk och en gemensam modell

Brunnsskolan har valt att fördjupa kunskaperna i Genrepedagogik och cirkelmodellen. Genrepedagogik ses som ett framgångsrikt arbetssätt för att stötta elevernas lärande i skolans olika ämnen. Det går ut på att pedagogerna blir mer språkorienterade i sin undervisning. Det gör att eleverna blir medvetna om språkliga mönster i texter för att lättare tillägna sig nya kunskaper i skolans alla ämnen.

Vi ser också att vi behöver ett gemensamt språk för f-6 för att prata om elevers skriv- (och läs) inlärning och få en bra progression så att exempelvis åk 4 vet vad som gjorts på lågstadiet och kan ta vid på ett bra sätt. Det är ett arbetssätt som vi tror att vi kan kombinera med det ASL-inspirerande arbetssätt vi redan har.

Genrepedagogikens tre ben

 1. Det sociokulturella perspektivet (stödstrukturer och proximala utvecklingszonen)
 2. Hallidays systemisk funktionella grammatik (syftet med kommunikationen)
 3. En pedagogisk modell (cirkelmodellen)

Cirkelmodellen

Med hjälp av att undervisningen sker i dessa 4 faser så kan eleverna

 • bygga upp nya kunskaper i fas 1
 • studera modelltexter i fas 2
 • skriva gemensamma texter i fas 3
 • ha tillräckliga kunskaper om formen och innehållet för att kunna skriva en egen text.

Jag tror att många fler elever kommer att kunna arbeta mer självständigt i fas 4. Det kommer att ta mer tid men bli ett bättre resultat av detta arbetssätt. Jag har provat på det tidigare, exempelvis när vi arbetade med Apan Alba (av @oppetklassrum på Instagram) som många känner igen. Även när vi arbetade med att fördjupa oss i faktatexter med hjälp av lektionerna Nyckelpigan ur Skrivligheter eller gemensamma upplevelser med monstret Xune. Min reflektion har varit: det tar tid men blir ett bättre resultat.

Vi har inte arbetat strukturerat med genrepedagogik på skolan, men det ser jag fram emot att ha som mål.

Lgr 11

I Lgr 11 så kan vi se att vi se att eleverna ska möta dessa 6 texttyper (genrer):

 1. Återgivande
 2. Berättande (narrativ)
 3. Beskrivande (rapport)
 4. Förklarande
 5. Argumenterande
 6. Instruerande

Genom att systematiskt arbeta med Genrepedagogiken och med dessa 6 texttyper (genrer) så kan vi få till en bra progression, ett gemensamt språk och en gemensam syn på skolan tror vi.

Uppstart

Vår speciallärare Charlotta Ericsson har stått för den teoretiska biten under en halvdag på studiedagen nu i september. Vi startade upp arbetet med teori, såg en film från Skolverket samt lyssna på ett poddavsnitt. Vi avslutade med att diskutera det vi lärt oss under förmiddagen, vilka reflektioner som uppkommit, hur vi redan arbetar språkutvecklande och vad vi kunde ta med oss ut i undervisningen redan nu.

Film: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt från Skolverket ca 14 minuter

https://www.youtube.com/watch?v=ojZSSxfvvGw

Podd: Svenskpodden avsnitt 9 om läs- och skrivundervisning under de första skolåren

https://www.sanomautbildning.se/sv/aktuellt/svenskpodden/avsnitt-9-las-och-skrivundervisning-under-de-forsta-skolaren/

​Kommande pedagogiska träffar

Under läsåret ska vi fördjupa oss i de olika faserna i cirkelmodellen, ge konkreta exempel, dela med oss av det vi provat på samt hjälpas åt att skapa en bank av modelltexter, litteraturförslag och planeringar. Vi har även som mål att göra en genretrappa som vi lägger in i våra ämnesplaner där vi delat upp det centrala innehållet i de olika årskurserna.

Bild på en bok "Skrivligheter"

Just nu är jag mitt uppe i att ta till mig detta arbetssätt ännu mer för att det ska bli metod jag använder. Vi ska starta med att introducera berättande text i åk 2. Området planeras upp med hjälp av ”Skrivligheter” av Kim Sjöberg. I arbetet har vi också stöd av "Låt språket bära - Genrepedagogik i praktiken" av Hallgren och Fallgren. Vi ska lägga till och ta bort och göra lektionerna till våra och anpassa efter hur det passar våra elevgruppers behov. På Instagram @kunskap_gladje_trygghet kan ni följa detta arbete. Jag har även tänkt att göra ett blogginlägg till om detta närmre jul så ni får höra hur det gått och de reflektioner vi gjort.

Jag ser fram emot att vi på skolan i lugn och ro kan implementera Genrepedagogik och cirkelmodellen, att vi får ett gemensamt språk och en gemensam metod för ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på skrivinlärning.

/Emma Carlström

Senast uppdaterad:

Publicerad: