Tips på hur du kan skapa arbetsro i klassrummet

Att skapa arbetsro i ett klassrum kan ibland vara en utmaning och att dessutom få alla elever delaktiga och känna ansvar, ännu en utmaning. Vi ska utgå från att alla elever kan och vill ta ansvar enlig vår läroplan men också förbereda dem för delaktighet och medansvar, rättigheter och skyldigheter. Arbetsro för mig behöver inte alltid betyda att det är knäpptyst utan ofta handlar det mer om talutrymme, att lyssna och kunna samarbeta med andra på ett bra sätt. Det är ju såklart viktigt att visa på goda exempel och önskat beteende.

”Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.” (https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/framja-trygghet-och-studiero)

En grund tycker jag är tydlighet, goda relationer, bra strukturer och rutiner och varierad undervisning, att elever får variera sig mellan teori och praktik och att innehållet fångar gruppen. Men även att få repetera och göra uppgifter efter exempelvis cirkelmodellen. I början av varje läsår så går vi också igenom skolans ordningsregler och kommer överens om klassrumsregler.

I detta inlägg har jag samlat några av de tips jag använder mig av, har använt mig av samt tips jag hittat som jag kanske kommer att använda mig av framöver. Man måste såklart komma ihåg att alla elevgrupper är olika och att dessa tips fungerar olika bra i olika grupper och beroende på syfte.

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

(Lgr 11 kapitel 2:3)

Har vi samma syn på arbetsro?

Jag upplever att jag behöver prata om vad arbetsro är med eleverna. Har vi samma syn på det? Innebär arbetsro alltid att man är tyst? När ska det vara tyst och när kan det få låta lite mer och vad pratar man om då? För att få eleverna delaktiga så har jag bland annat testat dessa trappor. Det blir tydligt vad som förväntas av eleverna och de är delaktiga i att skapa dem. Dessa trappor går att göra till det mesta. Jag plastar in dem och tar fram dem då och då som påminnelse, innan vi exempelvis ska städa eller sitta på mattan. I min grupp har dessa fungerat väldigt bra. Om det tar lång tid att städa så kan jag ibland börja räkna baklänges från 10 som en påminnelse.

Inspirationen till dessa hittade jag hos @livet_i_skolan på Instagram.

För att få en bra och lugn start på lektioner så försöker jag ha startuppgifter på de flesta lektioner. Men jag tycker också att det är viktigt att få ett bra och lugnt avslut på lektionerna, gärna med en exit ticket av något slag. I classroomscreen.com finns enkla sätt att utvärdera på om man exempelvis har interaktiv tavla.

Morgonuppgifter finns att hämta i min drive som är länkad i Instagramprofilen @kunskap_gladje_trygghet.

Det är viktigt att alla saker har sin plats. Jag har bland annat tidskriftssamlare, pennkoppar till eleverna 2 och 2 med färgpennor, sudd och blyerts för att minska springet. Några elever har stiftpennor och behöver då inte gå och vässa så ofta. Jag har pennvässare som har en burk till så de inte behöver stå över en soptunna och vässa. Vi brukar ha rörelsepauser men också göra avslappningsövningar.

Något som gett väldigt bra effekt tycker jag är att använda sig av en timer för att visa hur länge man kommer hålla på med olika moment eller med en genomgång. Jag ber ofta en elev vara min tidtagare vid genomgång. Då brukar fler kunna koncentrera sig eftersom de vet att det snart blir ett nytt moment med praktisk uppgift, samtal eller rörelse. Det finns till exempel timer Classroomscreen.com men även i Smart Notebook om man använder det. Jag har dels en timer stående på min pulpet dels timer som visas på tavlan vid olika arbetsmoment. Även trafikljus är bra att använda för att visa på var ljudnivån ska ligga.

Använder en plinga i matsalen

Förstora bilden

Jag brukar låta eleverna ta en viss mening som de sedan ska viska, säga tyst eller högt för att de ska få känna av hur de olika nivåerna känns. Vi kan viska ”Vilket fint väder.”, säga det med vanlig samtalston och med lite högre.

I matsalen använder vi en plinga och har 5 tysta minuter så att alla kan äta i lugn och ro och för att försöka få ner ljudvolymen när de sedan småpratar.

Många elever mår bra av att få variera arbetsställning, ligga ner, sitta eller stå upp och jobba. Vi arbetar även med bildstöd för att gå igenom begrepp men också för att visa på vad som förväntas eller för att elever ska kunna uttrycka sig utan att hitta ord. Det finns gratis på bildstod.se och ett annat program som är bra är widigit.com, men det kostar en slant. Några elever behöver något att hålla i handen och pilla med. Vi har en liten låda med saker de kan låna då och vi har pratat om hur viktigt det är att alla saker kommer tillbaka.

Förstora bilden

Jag har sett tips för de i yngre åldrarna att använda ”tysthetsfigurer”. De kan eleverna få hämta och ha på bänken. Om det blir stökigt så vill figuren inte vara kvar utan hoppar ner i burken igen. Eleverna kan även få skriva en berättelse om sin lilla figur.

Förstora bilden

@beasklassrum har testat dessa.

En annan bra sak för att slippa höja rösten är tummen upp som tyst tecken. När alla har tummen upp och är tysta så kan man påbörja en genomgång. Man kan även ha en ramsa där eleverna ska svara exempelvis kan läraren säga ”Waterfall” och eleverna svara ”schyyy”, samtidigt som de gör som ett vattenfall med händerna. Man kan också klappa en takt som eleverna ska härma eller svara med en bestämd klappning. Dessa tre metoder tycker jag brukar fungera bra, men inte alla samtidigt.

Förstora bilden

@laraenemma har dessa i sin drive som finns länkad i Instagramprofilen.

Ett annat sätt att påminna om arbetsro utan att behöva prata är dessa lappar som man kan lägga på bänken hos eleven lite diskret eller hålla upp så alla ser.

Förstora bilden

Ibland kan det vara skönt för många att få arbeta till lugn tyst musik, de som störs kan få hörselkåpor eller eventuellt sitta i grupprum om möjlighet finns.

Ytterligare ett sätt att få öka arbetsron är samarbetsövningar och lekar för att träna just samarbete och för att få eleverna att se vinsterna av att samarbeta och hjälpas åt.

Förstora bilden

30 kort som dessa finns i min drive som är länkad i Instagramprofilen.

Något annat som är viktigt är att eleverna vet vad de kan göra när de är klara eller när de behöver hjälp och att elever kan se/läsa sig till det någonstans. Jag brukar säga att de ska försöka igen, fråga kompisarna bredvid om hjälp och sedan räcka upp handen.

Även de elever som får hjälpa andra vinner på det genom att de får sätta ord på hur de tänker och det kan stärka självkänslan. Det gynnar alla.

Jag vet att många använder sig av namnlappar som de lämnar till sin lärare eller skriver upp sitt namn på tavlan så läraren ser vem som är näst på tur. Jag kan tycka att lappar är mindre utelämnande. Jag försöker se till att det inte blir så mycket ”dötid” där eleverna inte vet vad de ska göra. Jag har alltid en av mina Notebook-sidor upp som talar om vad vi ska göra, hur länge och vad man kan göra sen.

Förstora bilden

Till några har jag även individuella scheman och utvärdering efter varje moment med inlagda pauser för att man ska orka med hela dagen. Några har då en egen pauslåda med material i som de själva valt.

Förstora bilden

Dessa individuella schaman hittar ni hos Moa @livet_i_skolan. De är enkla och tydliga samt innehåller en utvärdering så att man kan se över tid vad som fungerar bra och mindre bra.

Jag har även använt Notebook för att göra individuella scheman utifrån vårt dagsschema så de liknar varandra. Se exemplet ovan.

Jag tycker att detta var ett bra tips för att utvärdera en lektion. Hur upplever du arbetsron och kunde du koncentrera dig?

Förstora bilden

Dessa finns hos @kreativundervisning. Plasta in och använd whiteboardpennor.

Jag hoppas att du hittat några nya tips eller blivit påmind om något du redan testat.

Om du har ett bra tips som du vill dela med dig av så får du gärna lämna en kommentar nedan.

Vi hörs snart igen!

Emma

@kunskap_gladje_trygghet

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Senast uppdaterad:

  Publicerad: