Skolverkets nya GD besökte Mellringeskolan och invigde kontor

Den nya generaldirektören på Skolverket, Joakim Malmström, besökte Örebro. Dels för att inviga Skolverkets och Specialpedagogiska myndighetens nya gemensamma kontor i staden men också för att ta del av Mellringeskolans utvecklingsresa de senaste åren. En resa som Skolverket stöttat i Samverkan för bästa skola (SBS).

Skolverkets nya generaldirektör Joakim Malmström (till vänster) hade med sig enhetschefen Ulrika Dahlén och avdelningschefen Tommy Lagergren till Örebro.

– Verkligen värdefullt att få en så fin inblick i skolans vardag och inte minst i de SBS-processer skolan gått igenom. Jag har fått bra medskick kring vad Skolverket gör bra men också vad som kan utvecklas, säger Joakim Malmström som också fick en rundvandring av Mellringeskolans elever, som passade på att ställa några kluriga frågor som framför allt handlande om nationella prov och bedömning.

– Kul att träffa eleverna och prata med dom. Vilket engagemang och vilken framtidstro som ryms där!

Skolan har tagit stora utvecklingskliv

Före detta rektorn Johan Walter och nuvarande rektor Maria Söderlind presenterade Mellringeskolans resa genom de två SBS-processerna som skolan gått igenom, först med F-6 sedan med 7-9. Båda enheterna upplevde stora problem vid starten med bland annat låg måluppfyllelse, ej likvärdig undervisning , ej fungerande rutiner och låg trygghet och studiero.

Efter SBS-processerna ser skolan helt annorlunda ut och man har tagit stora utvecklingskliv. Resultaten har stadigt ökat och hela skolan är mer välmående på flera plan. Båda rektorerna lyfter sin personal som den enskilt viktigaste anledningen till att skolan har tagit så stora kliv framåt. Hårt jobb har krävts och personalen har verkligen antagit utmaningen.

Utvecklingsgruppen för åk 7-9 presenterade också sina tankar kring SBS. De erkänner att det var riktigt tufft i början. Krav ställdes och problem målades upp. Det var en tuff process att gå igenom men nu ser man resultaten. Nu pratar man gemensamt och öppet om de problem som finns och diskussionerna fokuserar framåt och på det som verkligen går att påverka.

Mellringeskolans utvecklingsgrupp för åk 7-9: Caroline Näfver, Johanna Leidenhag, Rebecka Klots, Maria Söderlind (rektor), Gabriella Oktay och Madelen Akfidan.

Mellringeskolans utvecklingsgrupp, åk 7-9: Caroline Näfver, Johanna Leidenhag, Rebecka Klots, Maria Söderlind (rektor), Gabriella Oktay och Madelen Akfidan.

Skolverkets stöd har skapat legitimitet

Innan Joakim Malmström åkte vidare för att inviga Skolverkets och SPSM:s nya kontor i Örebro, var han nyfiken på hur Skolverkets insats har tagits emot på skolan. Har det skapats ett värde och nytta eller har det upplevts som en administrativ påbyggnad?

Mellringeskolan svarade unisont ja, det har varit ett stöd och upplevelsen är att arbetet känts mer på allvar och med en högre dignitet och legitimitet.

– Vi har dock inte alltid hållit med Skolverket i alla frågor men då har vi vågat lita på vår magkänsla, tagit ansvar för vår process och det har stärkt oss som grupp, säger Gabriella Oktay från ledningsgruppen.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Fakta: Skolverket och SPSM:s nya kontor i Örebro

Invigdes 27 maj.

Kontorsetableringen syftar till att Skolverket och SPSM ska möta skolhuvudmännen på deras lokala arena och erbjuda dialoger där huvudmännen själv bestämmer vilka frågor som de vill bolla med skolmyndigheterna.

Kontoret kommer att erbjuda kvalitetsdialoger till huvudmännen i Örebro län med omnejd. Dialogerna är ett stöd i huvudmännens planering, analys och utveckling av skolan och förskolan, och tar avstamp i framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till ökad kvalitet.

Läs mer på Skolverkets webb.

Senast uppdaterad:

Publicerad: