Bildstöd i undervisningen

Bildstöd är ett utmärkt hjälpmedel i det vardagliga arbetet i klassrummet. I detta inlägg skriver jag tillsammans med logopeden Elin Nordin, vi vill tillsammans dela med oss av kunskap och tips kring bildstöd i undervisningen.

På Brunnsskolan har vi i många år haft möjlighet att använda bildstödsprogram via specialpedagogens dator. Men att endast ha den på hens dator gjorde att vi sällan använde programmet eftersom det blev omständligt att få till.

När vi läste läslyftet (Skolverket) så diskuterade vi användandet av bildstöd i vardagen i undervisningen. Vi letade bilder på nätet och det var ganska omständigt.

För ett par år sedan kom jag i kontakt med bildstod.se. Där gjorde jag mitt bildstödsknippe för bland annat konflikthantering, efter tips från specialpedagogiska teamet på skolan. Att komma i kontakt med det programmet underlättade mycket. Det är gratis.

Fick tillgång till Widgit Online

På vårterminen 2018 fick alla lärare på skolan tillgång till widgitonline.se. I samband med det hade vi också tillgång till Elin Nordin via projektet ”Låna logoped”. Detta blogginlägg skriver jag tillsammans med Elin som är anställd på Logopedi och foniatri vid Universitetssjukhuset i Örebro. Genom projektet lånas hon ut till skolor i regionens upptagningsområde. Hon arbetar som lokal skollogoped med konsultationer, fortbildning till lärare och direkt stöd till elever för att stödja elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter att utvecklas inom skolans uppdrag.

Elin hade vid ett par tillfällen föreläsning och workshop med oss lärare för att vi skulle öka användandet av bildstöd i vardagen och vi fortsatte senare med fler workshops själva på studiedagar. Det var ett väldigt bra sätt för många av oss lärare att komma igång och få tips av varandra samt lära oss programmet. Vi märker hur mycket hjälp vi har av bildstöd i det vardagliga arbetet med många elever. Så idag vill Elin och jag dela med oss av lite kunskap och tips.

Bildstöd -vad ska jag ta fram?

Vad behöver jag ta fram?

Varför ska man använda bildstöd som visuellt stöd i undervisningen?

  • Bilderna stannar kvar längre än det talade ordet. Detta ger en större möjlighet till elever att bearbeta, processa och lära in jämfört när de bara får informationen muntligt.
  • För att det är superviktigt för vissa elever och bra för alla elever.
  • Bilderna kan hjälpa elever att förmedla och förstå språkligt innehåll och/eller instruktioner.
  • Bilder kan hjälpa till att minska stress och oro samt öka trygghet hos elever.
  • Bildstödet kan hjälpa elever att bli mer självständiga.

I Elins arbete som skollogoped möter hon ofta frågan ”Hur får man till bildstöd i vardagen?” ”När ska jag hinna skapa bildstödet?”. Vi vill därför komma med några tips på vägen.

Några tips om hur du kan utveckla ditt användande av bildstöd:

Börja i det lilla. Välj ut en uppgift som återkommer varje vecka där du vet att det finns behov av att antingen förtydliga struktur, förstärka eller förklara språkligt innehåll. En uppgift kan exempelvis vara läsläxan eller att du som lärare introducerar ett nytt område i NO. Skapa bildstöd till uppgiften och använd samma strategi och struktur varje vecka men byt ut bilderna efter det innehåll som är aktuellt just då.

Bildstöd -sura tonåringar

Denna går vi igenom innan vi tittar på bilderna i boken och läser nya läsläxa. Varje vecka har vi samma struktur.

Exempel på bildstöd inför ett nytt område i NO.

Utgå ifrån vad orsaken är till att just du behöver använda bildstöd till din elevgrupp. Finns det elever som behöver få strukturer och ordningar förtydligade? Skapa i så fall ett strukturstöd med bildstöd. Finns det elever som behöver få det språkliga innehållet förtydligat (kanske på grund av en språkstörning eller att eleven har ett annat modersmål)? I så fall skapa bildstöd till begrepp och innehåll.

En text med bildstöd som skapats i widgitonline.se.

Ha god tillgång till ett program där du kan skapa bildstöd. Till exempel www.bildstod.se, Widgit Online, Inprint. Det räcker inte att ett program finns på en dator på skolan. Programmet behöver finnas tillgängligt för all personal som ska skapa bildstöd. Vi har ökat användande markant sedan varje lärare fick tillgång till ett program.

Skapa tillsammans med dina kollegor. Jag och mina kollegor delar upp arbetet mellan oss och vi ser det som en del av undervisningen, som ett bra komplement till det talade och skrivna ordet.

Använd bildstödet både till presentation och elevarbete

Elin tipsar om att använda bildstödet både när du presenterar information till elevgruppen och när de ska arbeta. Detta kan vara särskilt viktigt för eleven som har svårt att lära in nya ord eller hitta och säga rätt begrepp i situationen. Visa bildstöd till begrepp inför textläsning, se exemplet med läsläxan i början av inlägget. Låt eleven ha tillgång till begreppslistan med bildstödet när eleven läser texten individuellt eller när eleven återberättar informationen till en kamrat eller till dig som lärare vid en presentation. Vi väljer ofta att ha bildstödet synligt på tavlan till hela gruppen för att minska utskrifterna, men några kan behöva ha det på bänken.

Exempel på begreppslista

Som lärare kan det ibland vara svårt att få vissa elever att ta emot ett individuellt schema med bildstöd. De vill inte ”sticka ut”. Därför har jag istället testat att göra det på gruppnivå med både bildstöd och text samt en utvärdering av dagen/veckan. I min grupp har detta fungerat väldigt bra och varit till stöd för många, inte bara några.

Elevernas schema som de har på bänken. Jag får plats med alla fem skoldagar på ett dubbelsidigt A4 för att minska på utskrifterna.

Dagsschemat som syns på tavlan vid genomgång av dagen samt vid varje lektionsstart. Jag lägger även upp detta schema på klassens Instagram dagen innan så att vårdnadshavare kan förbereda sina barn på kommande dag.

Jag och mina kollegor använder bildstöd i alla ämnen för att förmedla och förstå språkligt innehåll och/eller instruktioner. Vi använder bildstöd till klassrumsregler och för att utvärdera om man följer skolans ordningsregler.

Vi hoppas att ni har fått några bra tips av oss om varför bildstöd är viktigt och hur man kan komma igång och använda det i det vardagliga arbetet.

/Emma Carlström, lärare och Elin Nordin, logoped

Fler exempel från vardagen finns på min Instagramsida @kunskap_gladje_trygghet

Några lästips från Elin:

- Aspeflo & Almsenius (2019) I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen. Aspefli Kamas AB.

- Blogg pedagog Malmö har flera inlägg om bildstöd i skolan, här hittar du ett av dem

- För ytterligare exempel på hur man har använt bildstöd i skolan se Instagramkonton @pedagog_jeanette, @kommunikativ_tillganglighet, @logopedjulia

Senast uppdaterad:

Publicerad: