Yrkesetik på sociala medier – en vilja att göra rätt

I ett nytt uttalande från Yrkesetiska rådet uppmanas lärare att lyfta ”att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier” till diskussion. Vi uppmanas att inte ha en tystnadskultur. Därför kommer här ett blogginlägg om ämnet.

Uttalandet handlar om det som är problematiskt med att vara lärare på sociala medier, men generellt ser yrkesetiska rådet positivt på att lärare synliggör ett gott arbete i sociala medier. De lyfter särskilt tre punkter att ta hänsyn till;

  • integritet,
  • kvalitet,
  • tillit.

Jag startade Instagramkontot i januari 2017. Jag var överväldigad i början över den respons jag fick på mitt konto, hur många som faktiskt ville följa. I början var ett låst konto, mest tänkt som ett klasskonto, men det växte snabbt. Därför tog jag beslutet om att ha det som ett öppet lärarkonto och öppna ett nytt stängt klasskonto endast för vårdnadshavare. Under tiden mitt Instagramkonto @kunskap_gladje_trygghet växt så har jag själv reflekterat mycket över dessa tre punkter: INTEGRITET, KVALITET OCH TILLIT.

Får, kan och vill jag lägga ut vad som helst? Jag har lyft detta med bland annat kollegor, rektor och även med kommunen vid ett tillfälle.

Jag har mitt öppna lärarkonto för att sprida goda exempel och för att få inspiration till egna lektioner. Jag har kontakt med lärare utanför min skola och min egen kommun. Med dem kan jag bolla frågor eller få insyn i hur andra arbetar. Jag delar material gratis, utan egen ekonomisk vinning. Det finns så många fördelar med att ha lärarkontot och jag har blivit en bättre lärare, dels av all inspiration jag får, dels all reflektion jag gör när jag ser saker eller själv lägger upp saker.

Trovärdighet, integritet, kvalité, tillit och samhällsansvar

Jag har haft en vilja att göra rätt eller kanske snarare en oro över att göra fel eftersom jag driver kontot som privatperson, men även i min roll som lärare. Jag har valt bort att ta betalt för material av flera skäl. Det är inte läromedelsgranskat och det känns som ett ännu tyngre ansvar om jag tar betalt för något jag gör. Dessutom gör jag delar av det på min arbetstid. Jag vet dessutom att lärare ofta betalar ur egen ficka när de köper material och jag delar hellre med mig gratis, så kan jag låna andras gratismaterial. Jag har inte heller känt att jag har lust eller tid att krångla med ekonomin. Hur ska inkomsten redovisas? Har man hobbyverksamhet så får man ju inte tjäna pengar utan ska få igen för sina utlägg, som jag tolkat det. Ska jag då starta bolag?

Jag har också försökt tänka på kvalitén när jag delar. Jag har tagit på mig ett ansvar men jag förväntar mig även att de som laddar ner tar ett ansvar för att kritiskt granska materialet, precis som vi alltid bör. I nya uttalandet från etiska rådet står det att KVALITÉN på det som delas är delarens ansvar, att det är på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men jag hoppas att även den som laddar ner tar ett ansvar. Jag är mycket noga på mitt konto med att lyfta att det jag delar är ett komplement till läromedel och att jag bara delar det jag själv använder, samt att jag uppmanar till att vara kritisk.

Valt bort betalda reklamsamarbeten

Jag har reflekterat en del över samhällsansvaret som lärare, det kommersiella intresset kontra uppdraget som lärare. Att vara trovärdig. För mig har det inneburit att jag valt bort att göra betalda reklamsamarbeten, vilket även står i min profil på Instagram. I början hade jag bland annat utlottningar, men det kändes inte helt rätt. Jag har funderat mycket på varför och kom fram till att jag vill vara trovärdig. Jag vill inte att någon ska tro att jag driver mitt konto i vinstsyfte eller att någon ska fundera på om det jag lägger upp är vad jag står för. Men tro mig, nog har jag varit lockad många gånger att tacka ja till dyra gåvor som ersättning för reklam på kontot.

Jag fundera även på vad det kunde innebära för mig och för min arbetsgivare om jag tackade ja till betald reklam för olika läromedel. Det skulle kunna påverka inköpare, vilket är mutbrott om man drar det långt, som jag förstått av ett svar från kommunen. I uttalandet står nu att ”skolans klassrum, och de digitala forum som hänger samman med dem, bör vara reklamfria zoner”. Jag valde även bort alla följarloopar efter ett tag, eftersom jag ville att folk skulle följa av genuina skäl.

Även frågan kring elevers integritet har varit väldigt viktig för mig. Jag lägger inte upp elever på kontot, även om vi har tillåtelse av vårdnadshavare och elev. Jag frågar också varje gång jag fotar ett elevarbete och tar såklart bort namnet. På mitt stängda klasskonto har det hänt någon gång att elever varit med på bild, men väldigt sällan. Jag vill inte att någon ska känna sig tvingad eller att det blir ett grupptryck att vara med.

Gråzoner?

När jag läst det nya uttalandet tänker jag att några saker kanske ligger i gråzonen fortfarande.

Om man skriver läromedel själv, får man då visa upp dem på sitt lärarkonto eller om man ska föreläsa mot ersättning? Hur är det med bokrecensioner? Har jag samma ansvar när jag delar gratis som om jag delar mot betalning? Vad betyder personlig vinning? Är det annat än personlig ekonomisk vinning? Med ett stort lärarkonto kommer såklart ett större kontaktnät, är det personlig vinning? Det kan ju leda till ekonomisk vinning i långa loppet?

Vi uppmanas att lyfta detta till diskussion, att inte ha en tystnadskultur. Då krävs det också att diskussionen hålls inom ramarna och att vi är nyfikna på hur andra tänker och tolkar. Detta är det första uttalande som ger någon form av tydlighet, anser jag. Hittills har vi fått gissa oss till vad som är rätt och fel.

Sammanfattningsvis:

Rådet rekommenderar lärare att

  • Vara varsam med att publicera bilder eller filmer där elever förekommer.
  • Undvika alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen.
  • Uppmärksamma kollegor på, och vid behov ta nödvändiga diskussioner, när yrkesetiken hamnar i konflikt med kommersiella intressen.

/Emma Carlström

@kunskap_gladje_trygghet

Senast uppdaterad:

Publicerad: