Gå till innehåll

Här hittar du artiklar, samarbeten, aktuella forskningsområden och bra länkar om skolrelevant forskning (inom förskola, skola och vuxenutbildning) i Örebro.

Undervisningen i förskolan och skolan ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund.

På denna sida vill vi samla stöd, tips och information kring forskning för att du som pedagog lättare ska kunna undervisa just på vetenskaplig grund. Ett syfte är också att vara en brygga mellan forskningen och verksamheterna och göra forskningen mer konkret och begriplig för dig som pedagog.

Örebro universitet och skolförvaltningarna har olika samarbeten mellan forskning och förskola/skola. Här kan du bland annat läsa om aktuella ULF-projekt och vilken skolrelevant forskning som just nu bedrivs på Örebro universitet.

Vill ni samverka med forskare om barns rättigheter och inflytande i skolan?

Delta i en studie som ska ge uppdaterad kunskap om lärares och elevers uppfattningar om barns/ungas rättigheter och skolans arbete med barns rättigheter. Läs mer på Örebro universitets webbplats!

Vill ni samverka med forskare om föräldrasamverkan i förskolan?

Delta i en forskningsstudie om föräldrasamverkan i förskolan före, under och efter pandemin. Läs mer på Örebro universitets webbplats!

 

Forskning - Alla artiklar

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se