Gå till innehåll
  • Start
  • / Tema
  • / Örebromodellen – för en jämlik förskola

Örebromodellen – för en jämlik förskola

Kastanjens förskola, i Örebro kommun, påbörjade ett eget projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik förskola.

Modellen kan användas som underlag i arbetet kring värdegrunds-, normkreativitets- och jämlikhetsfrågor, som i sin tur är främjande och förebyggande för trygghetsarbetet inom verksamheten. Arbetsunderlaget är en del av det dagliga förskolearbetet, med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö 18), FNs barnkonvention och diskrimineringslagen.

Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten. Nu släpper vi materialet fritt för alla att använda!

Kastanjens förskola tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2018. Under flera års tid har Kastanjens förskola arbetat med att ta fram en arbets­modell för att säkerställa en jämlik förskola för alla barn. Modellen har utvecklats av pedagoger för pedagoger, men involverar såväl barnens utveckling, pedagogernas förhållnings­sätt och samspelet med vårdnads­havare.

Har du frågor kontakta: kastanjens.forskola@orebro.se

Vill du visa att du jobbar med Örebromodellen - för en jämlik förskola kan du beställa flaggor och klistermärken via kommunikationsavdelningen.

Senast uppdaterad:  

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se