Gå till innehåll
  • Start
  • / Tema
  • / Övergångar förskola och grundskola

Övergångar förskola och grundskola

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp har beslutat rutiner för att säkerställa en likvärdig och trygg övergång från förskola till skola och fritidshem samt inom grundskolan

Syftet med rutinerna är att tydliggöra arbetsgången i samarbetet i samband med övergångarna för att stödja barnen och elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Övergång från förskola till skola och fritidshem

Rutiner och blanketter är beslutade och ska användas av kommunala förskolor och skolor men är frivillig men önskvärd för fristående verksamheter att använda.

Separat blankett fylls i av barn, vårdnadshavare och arbetslag eller ansvarig förskollärare.

Separat blankett fylls i av arbetslag och specialpedagog. Vårdnadshavare ska vara delaktiga och godkänna informationen. Skolan ansvarar för att dokumentationen sparas i Prorenata.

Uppskjuten skolplikt

Här hittar du rutin och information vid ansökan om uppskjuten skolplikt samt mall för utlåtande från förskolan.

Övergång årskurs 3 till 4

Här hittar du överlämnandeblankett för fristående skolor.

För kommunala skolor finns blanketten i Prorenata.

Kontaktuppgifter kommunala grundskolor F-6

Övergång årskurs 6 till 7

Här hittar du överlämnandeblankett för fristående skolor.

För kommunala skolor finns blanketten i Prorenata.

Inför övergångar ska vi utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen för att skapa sammanhang och få förståelse för varandras verksamheter.
Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen/eleverna och deras
vårdnadshavare inför övergångar i förskola och grundskolan.

Samarbetsformerna kan se olika ut beroende på verksamheternas förutsättningar.

Läs mer på Skolverkets sida: Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Samverkansmål övergångar förskola och grundskola

  • Att ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt till fortsatt utveckling och
    lärande i en trygg övergång mellan förskola och förskoleklass.
  • Att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt till fortsatt utveckling och
    lärande i en trygg övergång mellan mellanstadiet och högstadiet.
  • Att öka samsyn och samarbete mellan utbildningsformerna.

Pedagogiskt utbyte

Rektorerna i förskola och skola samverkar för att skapa förutsättningar och
erfarenhetsutbyte för personal inom förskola, förskoleklass och skola. Detta för att underlätta
övergången i ett konstruktivt samarbete. Samarbetet kan till exempel ske i gemensamma
nätverksträffar och/eller workshops.

Kontaktperson

Anna Stålhök, Planerare Förskole och grundskoleförvaltningen
019-21 12 74, anna.stalhok@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se