Ser många fördelar med gemensam slöjdundervisning

När slöjdsalarna på Adolfbergsskolan F-6 skulle renoveras fick lärarna Edvin Thörnholm och Åsa Ehrnström vara med i planeringsarbetet. De valde då att skapa något helt nytt: en öppen planlösning för gemensam slöjdundervisning. Ökad trygghet genom kollegialt lärande samt flexibla anpassningsmöjligheter är några av fördelarna de lyfter fram med det nya arbetssättet.

Edvin Thörnholm och Åsa Ehrnström, slöjdlärare på Adolfsbergsskolan F-6.

Edvin Thörnholm och Åsa Ehrnström är slöjdlärare på Adolfsbergsskolan F-6.

Många av oss minns kanske slöjdundervisningen som två ämnen snarare än ett. Och faktum är att uppdelningen i "trä- och metall-" respektive "textilslöjd" alltjämt är vanligt förekommande. Troligen har detta främst sina praktiska orsaker – textilier och sågspån låter spontant inte som en vidare värst bra kombo. Men Edvin Thörnholm och Åsa Ehrnström påminner oss om att slöjd faktiskt är ETT ämne och att det går alldeles utmärkt att slöjda med hårda och mjuka material samtidigt.

– I kursplanen står att eleven ska få möta metall, textil och trä men i kunskapskraven nämns inget om hur dessa ska vägas in. Det handlar istället om olika hantverkstekniker, säger Edvin Thörnholm.

Två salar har blivit en

Sedan årsskiftet arbetar de två slöjdlärarna tillsammans i den nyrenoverade lokalen. Det som tidigare var två salar är numera en och i direkt anslutning till denna finns sammanlagt fyra grupprum, alla med stora fönster vilket gör det enkelt för pedagogerna att överblicka verksamheten. Möbler och arbetsplatser ger dessutom möjlighet till olika typer av anpassningar. Några hyvelbänkar, sybord och diskhoar är exempelvis höj- och sänkbara.

Samplanerar utifrån arbetsområden

Istället för att låta eleverna periodvis växla mellan "trä- och metall-" respektive "textilslöjd" väljer Edvin och Åsa att istället organisera undervisningen utifrån olika arbetsområden. Exempel på sådana är Förvaring, Pallar/dynor, Masker och Spiktavlor. Eleverna kan jobba med olika tekniker och material inom ett och samma arbetsområde och väljer i stor utsträckning själva hur de tar sig an uppgiften, om de vill utgå från de hårda eller de mjuka materialen. På så sätt hamnar fokus automatiskt på olika hantverkstekniker och problemlösning. Och det är precis så Edvin och Åsa vill att det ska vara. Dessutom ger detta upplägg goda förutsättningar för eleverna att lyckas med sitt slöjdarbete.

– När eleverna själva kan välja sin ingång i ett moment går de in i projektet med en positiv känsla. Det blir då lättare för dem att ta tag i bitar som de kanske inte tycker är lika roliga, när de redan har fått lyckas. Det har vi sett tydligt, säger Åsa Ehrnström.

– Eleverna blir inte låsta. Det öppnar upp för flera möjligheter för dem i och med att de själva kan välja vilka material de vill kombinera, säger Edvin.

Ytterligare en positiv sak som slöjdlärarna lyfter fram är hur eleverna under arbetets gång ger varandra idéer med sina olika lösningar.

– De inspireras av varandra och lär sig genom att se hur det kan se ut från en annan utgångspunkt. Dessutom blir det inte lika tydligt 'vem som har hunnit längst' med en uppgift, säger Åsa.

Blir det inte väldigt bullrigt när många elever slöjdar samtidigt i en stor sal?

– Nej, tvärtom. Jag använder faktiskt mina hörselkåpor mycket mindre idag än tidigare, säger Edvin och får medhåll av Åsa.

En trygghet att vara två

Det nya arbetssättet stärker det kollegiala lärandet – pedagogerna betonar att de lär sig mycket av varandra både när de undervisar och när de samplanerar. Dessutom bidrar det till säkerheten att alltid vara två pedagoger i klassrummet samtidigt.

– Det är en väldig trygghet, som slöjdlärare, att vara två i klassrummet. Ibland måste man till exempel såga upp material till elever och då är det fortfarande en kvar som ser till gruppen, säger Edvin.

– Samplaneringen, sambedömningen och samsynen blir också en avlastning, säger Åsa.

Att vara två innebär också en trygghet när någon av pedagogerna är frånvarande, exempelvis vid sjukdom. Verksamheten kan då rulla på antingen med hjälp av vikarie eller att genom den andre håller i undervisningen på egen hand.

– Det är en trygghet både för oss och eleverna, säger Åsa.

"Våga prova!"

Edvin Thörnholm påpekar att många slöjdlärare tycker att de samarbetar genom att jobba med en sak i en slöjdsal och sedan, längre fram, fortsätta arbetet i en annan.

– Men vi vill uppmana våra kollegor på andra skolor att faktiskt våga prova att undervisa eleverna klassvis i en gemensam slöjdsal. Det är verkligen bara fördelar. Sedan måste det förstås fungera säkerhetsmässigt, med avstånd och så vidare, men många verktyg kräver inte några säkerhetsavstånd, säger han.

– Vi kan inte tänka oss att gå tillbaka till det gamla. Det vore verkligen att ta ett steg tillbaka, avslutar Åsa Ehrnström.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Ritning över nya slöjdsalen på Adolfsbergsskolan F-6

Ritning över nya slöjdsalen på Adolfsbergsskolan F-6

Har du frågor eller önskar göra ett studiebesök i den nya slöjdsalen på Adolfbergsskolan F-6? Då är du välkommen att kontakta Edvin Thörnblom eller Åsa Ehrnström.

Senast uppdaterad:

Publicerad: