Bee-Bot i förskolan

På förskolan har vi Bee-Bot både som app i våra lärplattor och som robot i verksamheten. Appen och roboten är uppbyggda på samma vis och syftet är att utforska programmering.

Beebot

Bee-Bot som app

I appen finns en ”hjälp-ruta" som visar Bee-Bot´s funktioner. Det är olika banor som Bee-Bot ska förflytta sig genom och banorna byggs på och blir svårare och svårare för varje gång man klarar en bana. Här förklaras det att Bee-Bot kan programmeras framåt, höger, bakåt och vänster för att ta sig runt på banan. Det finns en liten cirkel med ett kryss på, den måste barnen alltid börja med att trycka på för att ”avprogrammera” instruktionerna innan man gör nya programmeringar. Det finns också en ”pausknapp”, och en ”go” knapp som man ska trycka på när man programmerat klart. Bee-Bot åker då dit du programmet ”hen”. Det visas här i Appen ett tydligt exempel på hur barnet ska gå tillväga med hjälp av programmeringspilarna.

Beebot app

Appen finns tillgänglig på våra lärplattor, så att barnen kan undersöka och prova Bee-Bots funktioner själv eller tillsammans med kompisarna. Detta är ett bra sätt att börja med, då barnen får förståelse för programmering och de ”lär känna” Bee-Bot innan dem ska utforska roboten.

Bee-Bot som robot

Barnens intressen ligger till grund för vår verksamhet och på detta sätt används digitaliseringen i många olika miljöer. Bee-Bot används i olika konstellationer och miljöer på förskolan. Barnen hämtar ofta ut roboten i verksamheten då dem byggt banor eller hus med stora klossar som dem vill att Bee-Bot ska bo eller köra i, eller skapar tillsammans med Bee-Bot på stora papper på golvet.

Bee-Bot används också i styrda pedagogiska aktiviteter, då vi pedagoger har en tanke att barnen ska få utforska bland annat: matematik, språk, samspel och teknik. Då brukar vi dela barngruppen i smågrupper, där barnen får möjlighet att använda Bee-Bot tillsammans med några få kompisar och en pedaog. Ofta får barnen olika uppdrag, tillexempel: att ta sig fram på kartan och ”hitta skatten”, ”åka till sin bokstav på kartan”, eller ”få Bee-Bot att rita en cirkel”.

Här kan ni se några olika bilder på hur det kan se ut när Bee-Bot används enligt några exempel vi skrivit om.

Beebot robot

Här på bilden kan ni se att Bee-Bot ska försöka ta sig fram på en karta till sina ”små barn” som är numrerade från nummer ett till fem. Här får barnen programmera, räkna , kommunicera och samarbeta och för att komma till ”rätt ruta” och hämta de små Bee-Bot barnen.

Beebot och en matta

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Skolverket, 2016)

På förskolan bor också Blue-Bot som är en robot. Vi kallar den för en ”utveckling” av Bee-Bot. Blue-Bot programmeras nämligen med hjälp av taktila brickor på en Tactile Reader, som sedan sänder programmeringen till Blue-Bot via Bluetooth. Brickorna med pilar har samma funktion som pilarna på Bee-Bots rygg, framåt, bakåt, vänster, höger. När barnen programmerat de taktila brickorna och trycker på ”go knappen”, så sänds informationen över till roboten som rör sig som pilarna visar. Blue-Bot kan även programmeras med hjälp av pilarna på ryggen som Bee-Bot. Blue-Bot är genomskinlig så att man kan se kretskort, elektroder, sladdar, motor och lampor. Så här ser Blue-Bot och de taktila brickorna ut.

Blue-bot

 

Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (Skolverket, 2016)

Här avprogrammerar barnen föregående instruktioner, och bygger en ny utmaning till Blue-Bot. På bild nummer två ser ni när Blue-Bot är på väg till Bee-Bot barnet på kartan, med hjälp av taktila brickor.

Blue-bot och barn

Ibland använder vi oss av både Blue-Bot och Bee-Bot samtidigt i verksamheten, då kan barnen vara flera kompisar samtidigt som utforskar programmering. Detta är ett roligt och lekfullt sätt att väva in olika strävansmål utifrån barnens behov och intressen.

Här kan ni se en film när Blue-Bot används av några barn i verksamheten. Denna gång använder barnen pilarna för att programmera Blue-Bot på kartan för att ta sig till olika mål.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete med digitalisering och är lyhörda för idéer som vi upptäcker. Vi gör sedan gör om idéerna till vårt eget arbetssätt som passar just vår barngrupp och deras behov.

I följande modell kan ni se våra tankar kring utveckling och lärande genom digitalisering och arbete med Bee-Bot och Blue-Bot:

Modell

 

Vi hörs snart igen, ha det fint!

/Linnéa, Lina och Sarah på Kremlan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: