Kränkningar på nätet – så kan du jobba förebyggande och främjande

Hej!

Hoppas att du haft ett skönt jullov. Denna gång vill jag dela med mig av ett engagerande, viktigt och förebyggande arbete vi gjort.

Bild på boken nollan och nätet

Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar på nätet och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier online (Friends nätrapport, 2017). Mörkertalet är stort eftersom många barn känner en skuld och skam inför att berätta. Internet har visat sig vara ett utmärkt verktyg för förövare att ta kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Nätförövarna finns på alla sociala forum som är populära hos barn. Sexualbrott på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som vi alla kan och behöver ta ansvar för att skapa ett tryggt samhälle. Säkerhet på nätet är en av vår tids viktigaste ungdomsfrågor för att förebygga psykisk ohälsa vid en typ av brott som sällan anmäls på grund av skam, känslor av svek och hot från skickliga förövare. /Caroline Engvall

På skolan har vi tidigare, 2017, arbetat med ”Säkra varje unge”. Vi fick då en föreläsning i två delar kring Mobbing på nätet av elevhälsans psykolog Anna Dahlberg. Det mynnade ut i en satsning till vårdnadshavarna på föräldramöten. Minst en gång på lågstadiet och en gång på mellanstadiet har vi haft detta tema på föräldramöten.

I augusti läste jag Nollan och nätet: Noelias hemlighet hemma och kände ganska snabbt att denna bok vill jag arbeta med i skolan med mina elever och förankrade även detta med skolledningen. Jag upplever att barnlitteratur är ett väldigt bra underlag för viktiga samtal med elever. Vi har i åk 1 och åk 2 bland annat arbetat med integritet, samtycke, taskiga kommentarer på nätet eller i fysiska världen, källkritik samt om allt på nätet är sant? Vi har även pratar om bra och dåliga hemligheter. Delar av det arbetet kan du läsa om här nedan:

Tidigare blogginlägg:

https://extra.orebro.se/pedagogorebro/bloggar/kunskapgladjeochtrygghet/integritetardetnagotsomvaxerpatrad.5.1764e536168650a18d923d1.html

Tips på lektionsupplägg vi gjort tidigare:

https://lektionsbanken.se/lektioner/bra-och-daliga-hemligheter/

https://lektionsbanken.se/lektioner/min-kropp-integritet-och-samtycke/

Noelias hemlighet handlar om Nollan som är nio år. Hon känner sig annorlunda och är lite ensam. På nätet träffar hon Wilma som blir en bra kompis. Wilma säger snälla saker, är intresserad av samma saker och förstår Nollan när mamma inte gör det. Nollan vill bli omtyckt av Wilma och när Wilma ber Nollan att skicka bilder på sig själv så gör hon det… Boken tar alltså upp groomning.

Det finns två delar av Nollan och nätet ute och i vår kommer en tredje bok. Böckerna ska underlätta för vuxna och barn att samtala om hur det är på nätet. De är skrivna av Caroline Engvall som är journalist och författare. Hon föreläser och sprider kunskap om säkerhet på nätet och sexuellt utnyttjande av barn.

Förarbete

Jag ville inte bara läsa boken från pärm till pärm utan beslutade mig för att göra ett tema av arbetet med boken samtidigt som vi hade tema Kropp och hälsa på NO lektionerna. Jag gjorde i ordning en lärarhandledning för att även mina kollegor skulle kunna ta del av arbetet senare. Den finns att ta del av via länken:

https://drive.google.com/drive/folders/1YQpp07dosG9rCA-Z8F5r1POlsGZvhW_n

Det första jag gjorde var att ta kontakt med vår elevhälsa via kurator Sofia Lilja, för att göra de delaktiga i arbetet. Hon läste boken och det material vi skulle arbeta med. Tillsammans kom vi överens om att hon skulle hålla i en avslutande lektion om vad Noelia gjorde bra, vad en förövare är och hur förövare kan göra för att få det de vill.

Jag skrev även ut information på vår plattfortm It´s learning till alla vårdnadshavare. Jag beskrev vad boken handlar om och att det är en del av ett förebyggande arbete. Jag fick mycket positiv respons från flera vårdnadshavare både före och efter arbetet. Många är tacksam över att deras barn får höra om detta från flera håll.

Planerad undervisning

Vi startade upp genom att repetera vad vi pratat om tidigare angående integritet, hemligheter, nätet osv. Caroline Engvall hade även skickat med en videohälsning som vi tittade på innan vi började läsa boken.

Dator och en skrivbok

För varje kapitel vi läst så har vi samtalat om svåra ord, diskuterat det vi läst och förutspått vad som kommer hända. Eleverna har varit väldig engagerade och jag har upplevt att de nästan sett Noelia som en kompis. Vi har pratat om allt ifrån mobilregler, skärmtid till hur man är en bra vän samt bra och dåliga saker med nätet.

Många elever har uttryckt att tiden gått så fort fast vi pratat i 45 minuter ibland. Vissa saker har de fått skriva om i sin tankebok och andra saker har vi haft helklassdiskussioner om. Vi har lyft skillnaden på hur man skriver i en chatt och andra texter och de har fått skriva en chattkonversation i par på dator.

Efterarbete

I slutet av arbetet med boken så skrev vi frågor om ämnet till en utredare som arbetar på polisen med brott mot barn. Alla elever fick skriva en fråga var som jag sedan sammanställde och mejlad. Vi fick många bra svar på våra frågor av ”vår” utredare.

Vi repeterade bra och dåliga hemligheter och hade vår kurator Sofia på besök. Hon berättade om vad en förövare är och om att det finns fyra förövarstrategier som de ofta pendlar mellan: hot, smicker, tjat och mutor. Vi pratade om hur det kan kännas att bli smickrad, tjatad på eller hotad och hur man reagerar på olika mutor. Målet var att eleverna ska kunna vara uppmärksamma på om någon använder dessa strategier på nätet.

Bild från boken Nollan och nätet

Vi har även pratat en hel del om skuld och skam. Både jag, kurator och utredaren på polisen har tryckt på att det ALLTID är förövaren som gör fel. Det är ALDRIG ett barns fel utan alltid den vuxne som bär ansvaret, även om man skickat en bild på sig själv fast man inte får. Hur gör man om en kompis är med om detta? Vad gör man om man själv är med om något liknande?

Många bra samtal om ett jobbigt men engagerande ämne! Ett mål har varit att eleverna ska få höra om allt detta från flera håll, hemmet, skolan, kurator, i litteratur och från polisen.

I ett veckobrev gick vi ut med information om en föreläsning om “Barn och ungas utsatthet på nätet – så kan vi upptäcka och hjälpa vidare”. Den tog upp den senaste forskningen om barns utsatthet och exploatering på nätet, hur förövarna arbetar för att locka barnen, konsekvenser av spridda avklädda bilder på nätet, signaler på utsatthet och hur man kan ställa frågor och hjälpa barn som utsätts på nätet. Den 26 januari har Caroline en ny föreläsning om detta https://www.facebook.com/events/206447951070822 om du är intresserad.

Utvärdering

Jag hoppas och tror att vi gett eleverna (och vårdnadshavare) lite verktyg och att vi bidragit till samtal om detta även hemma. Jag har fått mycket positiv respons från vårdnadshavare. Elevernas utvärdering har varit att ”man lärt sig mycket och det var spännande att lära sig mer om sådant som kan hända på nätet och att man ska vara försiktig på nätet. Man ville höra mer och det var kul att svara på frågor på låtsasmobiler”. Några säger att de nog skulle skämmas liiite om de gjort samma sak som Noelia, även om de vet att det inte är deras fel. Andra säger att de skulle våga berätta eller försöka visa mobilen för en trygg vuxen. De säger att de vet vad de ska göra om det händer dem eller en kompis. Jag tror att vi vuxna behöver visa ett intresse för deras liv på nätet, använda/känna till appar eller spel som barn använder och vara lika nyfikna på det de gör på nätet som på allt annat barnen gör.

Eleverna har ritat figuren Nollan

Vi fortsätter det förbyggande arbetet med nästa bok i serien, Noelias revansch. Den handlar om taskiga kommentarer på nätet. Det förebyggande arbetet är så viktigt. Jag har även fått möjligheten att berätta om vårt arbete i förvaltningens trygghetsgrupp och om hur man kan starta integritetsarbetet tidigt.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

/Emma Carlström

@kunskap_gladje_trygghet

Senast uppdaterad:

Publicerad: