Marknadsförsäljare, fångar, fattiga och hus på 70-talet – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Nu när det lackar mot jul kommer traditionsenligt nytt material i stadsarkivets dokumentarkiv. Denna gång är det lite blandat material. Du kan läsa om Hindersmässan 1806 i stadens räkenskaper, om fattiga i stadens nio distrikt på 1870-talet, häktade personer i rådhusets häkte 1805 och hitta fakta om hus på landsbygden som inventerades av byggnadsnämnden på 1970-talet.

Två barn i en stor spånkorg på en marknad. På Hindersmässan i januari 1910, Harald Tegner född 1905 och systern Inga född 1908. Bildkälla: Örebro stadsarkiv, fotograf Waldemar Tegner.

På Hindersmässan i januari 1910, Harald Tegner född 1905 och systern Inga född 1908. Bildkälla: Örebro stadsarkiv, fotograf Waldemar Tegner.

Fastighetsinventeringen som gjordes 1973-1975 omfattar lite grundfakta om varje hus, samt ett fotografi. I denna första publicering ingår ca 800 fastigheter i Brevens bruk, Axberg, Ervalla, Gräve, Gällersta, Kil, Kvistbro, Lännäs, Norrbyås och Tysslinge.

Följande ingår i denna publicering:

Örebro stads femmanskammare – stadens räkenskaper 1805-1806

Örebro stads fattigvårdsstyrelse – distriktsböcker 1875-1876

Örebro kommuns byggnadsnämnd – fastighetsinventering 1973-1975

De nypublicerade dokumenten hittar du i dokumentarkivet under kategorirubriken Senaste publicering.

Stadsarkivet får med detta önska en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Ursprungligen publicerad 2018-12-20

Sedan 2024 finns stadsarkivets dokumentarkiv på Digitalt Museum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: