Gå till innehåll

Beställ elevhälsovårdsjournal

Här får du information om hur du beställer kommunala elevhälsovårdshandlingar från din skolgång.

Du kan begära ut din egen journal eller någon annans om du har dennes samtycke. En del uppgifter i journalen kan vara sekretessbelagda, och därför bli maskade.

Använd e-tjänsten nedan. Dina beställda handlingar kommer efter handläggning finnas tillgängliga på  "Mina sidor".

Myndigheter och försäkringsbolag skickar förfrågan via post till Stadsarkivet på adress:

Örebro Stadsarkiv
Box 325 50
701 35 Örebro

Pivatpersoner utan Bank-ID beställer handlingarna via Servicecenter.

Örebro Stadsarkiv har elevhälsovårdsjournaler från de kommunala skolorna i Örebro.

  • På Örebro Stadsarkiv finns arkiverade journaler från skolpsykologer, kuratorer och elevhälsovård för elever som gått i skola i Örebro kommun.
  • Har du gått inte gått i skola i Örebro kommun ska du i första hand vända dig till den kommunen för att få fram din journal.
  • Om du har gått på en fristående skola ska du vända dig till den.
  • Söker du BVC-journaler finns de hos Region Örebro Län på Regionarkivet.
  • Omkring år 2009 började skolorna med digital journalföring, Stadsarkivet har endast analoga journaler arkiverade. Kontakta Servicecenter för att begära uppgifter ur digitala journaler.

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelseförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se