Gå till innehåll

Instruktioner för arkivering

Här hittar du instruktioner som hjälper dig i arkiveringsarbetet. Varje verksamhet ansvarar för att, i samarbete med stadsarkivet, upprätta de rutiner som behövs för enskilda handlingstyper.

Stadsarkivet tar emot alla kommunala handlingar som ska bevaras för framtiden. Skicka in era handlingar till oss fem år efter att de färdigställts och avslutats. Vi tar inte emot handlingar som ska gallras.

Kontakta oss innan

Kontakta alltid stadsarkivet innan du skickar en leverans. Tänk på att alltid använda godkända arkivkartonger och omslag, annars kommer vi att skicka tillbaka leveransen!

Leveranskvittot visar vad du skickat

Fyll i ett leveranskvitto direkt på datorn, mejla kvittot som en bifogad fil till stadsarkivet@orebro.se.

Skriv även ut det ifyllda kvittot och lägg med leveransen. Du får sedan ett leveranskvitto i retur, som bevis på att vi mottagit leveransen.

Instruktioner

Här hittar du praktiska instruktioner för arkivering av analog och digital information.

Exempel

Stadsarkivet tar emot och förvarar den information som ska bevaras för all framtid. Kontakta alltid stadsarkivet innan du skickar en leverans.

Exempel

Information som ska bevaras måste gå att läsa och vara tillgänglig i framtiden. Vid arkivering av digital information ställs helt andra krav än för pappershandlingar.

Exempel

Kommunala bolag och förvaltningar arbetar ofta med projekt och/eller arbetsgrupper. Dokumentationen från projekt och arbetsgrupper ska bevaras.

Exempel

Arbetsrutiner för dig som jobbar inom Vård och omsorg i Örebro kommun (länk till intranätet).

Exempel

Vi som jobbar i kommunen får bara gallra allmänna handlingar om arkivmyndigheten beslutat om det.

Exempel

Personalakter upprättas för tillsvidareanställda och för anställda med vikariat över tre månader. Här finns instruktioner om hur de ska hanteras.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se