Gå till innehåll

Instruktioner för arkivering

Här hittar du praktiska instruktioner för arkivering av analog och digital information. Varje verksamhet ansvarar för att, i samarbete med Stadsarkivet, upprätta de rutiner som behövs för enskilda handlingstyper.

Att tänka på

  • Handlingar kan levereras tidigast fem år efter att de avslutats i verksamheten (vissa undantag finns - betygsdokument ska levereras under hösten efter läsårets slut).
  • Stadsarkivet tar inte emot handlingar som ska gallras.
  • Om leveransen är grovt felaktig och inte följer nedanstående instruktioner, kommer Stadsarkivet sända tillbaka leveransen till er för att åtgärdas.
  • Är du osäker på hur du ska förbereda leveransen?
    Kontakta oss!

Kontakta oss innan

Kontakta alltid Stadsarkivet innan du vill skicka en leverans. Tänk på att följa Stadsarkivets anvisningar och instruktioner för leveranser.

Instruktioner

Exempel

Leverera analoga arkivhandlingar

Generella instruktioner att följa när du ska förbereda en levererans av pappershandlingar till Stadsarkivet.

Exempel

Leverera fotografier

Bilder ska bevaras eftersom de visar hur verksamheten såg ut, på ett helt annat sätt än ett dokument kan vittna om.

Exempel

Leverera digitala arkivhandlingar

Generella instruktioner att följa när du ska arkivera digital information.

Exempel

Hantera personalakter

Personalakter upprättas för tillsvidareanställda och för anställda med vikariat över tre månader.

Exempel

Hantera projekthandlingar

Instruktioner om hur dokumentationen från projekt och arbetsgrupper ska hanteras inför arkivering.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se