Gå till innehåll
 • Start
 • / Sökregister & databaser

Här finns fotografier och dokument i digital form, men även sökregister till arkivets handlingar. I register och databaser kan du hitta en sökingång in i arkivmaterialet.

Stadsarkivets digitala forskarsal

Här kan du forska dygnet runt.

Exempel

Här kan du hitta uppgifter om byggnader, människor och händelser i Örebros historia.  Fler dokument kommer att publiceras allt eftersom.

Forskardatorer på stadsarkivet

Sökregister och databaser är utmärkta sätt att söka i arkiven eller hitta sökvägar in i arkiven. Följande register finns tillgängliga i stadsarkivets forskardatorer som du använder på plats (en del databaser/skivor finns bara på särskilda datorer).

 • Beståndsregister (stadsarkivets arkivhandlingar — översikt)
 • Brevskrivarregister
 • Stadsarkivets bibliotek
 • Fastighetsaktsregister
 • Tidningsklippsregister (stadsarkivets och turistbyråns)
 • Diarium kommunstyrelsen 1984-1993
 • Diarium stadsarkivet 1993-
 • Arkivkatalog för Örebro län 1994
 • Släktutredningar (inlämnade på papper)
 • Register till Drätselkammarens protokoll 1899-1949
 • Register till Stadsfullmäktiges/Kommunfullmäktiges protokoll 1863-1998
 • Register över likpredikningar, vigslar, hyllningstal 1700-1800-tal
 • Personregister till sockenlitteratur
 • Porträttregister Örebrofotografer (Ebba Sundevall & Co)
 • Stadsarkivets bildarkiv
 • Stadsarkivets dokumentarkiv
 • Arkiv Digital
 • Emiweb
 • SVAR (dator 1 och 7)
 • Emigrantregister för Örebro län 1840-1930
 • Immigrantregister för Örebro län 1840-1930
 • Emigranten 2001 - Emigranter från Sverige — CD
 • Emigranten Populär 2006 - Emigranter från Sverige - CD
 • Emibas 2005 - Emigranter från Sverige - CD
 • Telefonkatalog USA och Canada 1994 — CD
 • Svensk-amerikanska kyrkböcker — personer från Örebro län
 • Passagerarlistor - emigranter från Örebro län som rest från Göteborg och Stockholm 1869-1930
 • Register till svensk-amerikanska tidningar (Sändebudet, Svenska Amerikanska Tribunen) — personer från Örebro län
 • Register över logen Svithiods medlemmar - personer från Örebro län
 • Arkivpärlor från Nora Bergslag - DVD
 • Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m.fl. bergslags arkiv 1636-1768 - CD
 • Bouppteckningsregister för härader och städer i Örebro län
 • Bouppteckningsregister med inscannade bouppteckningar för Askersunds stads rådhusrätt 1857 - CD
 • Domboksregister och inscannade domböcker för Askersunds stads rådhusrätt och magistrat 1861 och 1891 - 2 CD
 • Domboksregister Karlskoga härad 1630-1719
 • Fordonsregister Örebro län 1907-1913
 • Fordonsregister för Örebro län 1930
 • Födda, vigda, döda (församlingar i Örebro län: Edsberg, Ekeby, Guldsmedshyttan, Hammar, Hidinge, Knista, Kumla, Järnboås, Lindesberg, Nora stads- och bergsförsamling, Ramsberg, Tångeråsa, Undenäs, Viby, Viker, Vintrosa)
 • Hjalmar Bergman 1883-1931. Liv och författarskap — CD
 • Lindes bergslags häradsrätt 1612-1699 - fyra register till domboken CD
 • Ljusnarsbergs församling kyrkoräkenskaper 1635-1696 LIa:1-3 och Liber Templi Ljusnarsbergensis 1663-1827 NIII:1 - CD
 • Nora-register (Nora stads- och bergsförsamling, Viker, Järnboås)
 • Nya Kopparbergs häradsrättsprotokoll 1639-1699 - CD
 • Ortnamnsregister för Kils församling 1727-1930
 • Ramsberg 1600-tal - mantalslängder, födda, vigda, döda m.m. - CD
 • Ramsberg - kyrkoråds- och sockenstämmoprotokoll 1698-1862, sockennämndsprotokoll 1844-1859 - CD
 • Sockenstämmoprotokoll m.m. Askers församling 1732-1895
 • Bondebysläkten 2 - CD
 • Domare-Pelles släkt 2 - CD
 • Ekestubbesläkten 2 - CD
 • Gellnerska släkten 2 - CD
 • Hoyerska släkten 2 - CD
 • Mathes Lankinen släkten 2 - CD
 • Måns Finne släkten 2 - CD
 • Ringshyttesläkten 2 - CD
 • Simon i Sången släkten 2 - CD
 • Sundinska släkten - CD
 • Begravda i Stockholm - CD
 • Gamla stan under 750 år - CD
 • Klara - två rotar i rotemansarkivet 1878-1926 — CD
 • Kungsholmen - CD
 • Mantalsregister för Stockholms stad 1800-1870 - CD
 • Rotemannen 3 (2017) - CD
 • Söder i våra hjärtan  — CD
 • Allmänna barnhuset Stockholm 1713-1900 - CD
 • Finländare i Stockholm — under 6 sekler - CD
 • Att söka sina rötter (bildspel om släktforskning) - CD
 • Bildspel om Alunverket i Latorp
 • Bildspel om Karlslunds gård
 • Bildspel om skolornas historia i Örebro
 • Bildspel om stadsarkivets bildarkiv
 • Bildspel om stadsarkivets handlingar
 • 100 år på 100 dagar 1900-1999 (artikelserie i Örebro-Kuriren)
 • Den lysande skottiske S:t Andreaslogen Eugen (Örebro). 125-årsjubileum 1884-2009 - CD
 • Husarliv i Gällersta
 • Stänk från byarnas historia - Lundby, Vallby, Boglund, Vivalla, Ökna
 • Ormhults by i Hallsberg
 • Sjöfart - Fartyg på Hjälmaren Skyltning av bryggor och hamnplatser runt Hjälmaren med karta
 • Sällskapet Gamla Örebro — årtalskrönika. Örebrodata i kronologisk ordning fr.o.m.10.000 f .kr. till 2012.
 • Örnsro-kolonin 1905-2005 - CD
 • Begravda i Sverige - CD
 • Begravda i Sverige 2 (dator 3)
 • Bouppteckningsregister för Södermanlands län - CD
 • Bouppteckningsregister för Uppsala län och delar av Stockholms län - CD
 • Bilden av det agrara Sverige 1650-1850 - CD
 • Centrala Soldatregistret 2002 — indelta soldater i Sverige - CD
 • De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvud kartotek 800-1500-tal. Version 2 - CD
 • Det anno 1735 florerande Sverige. Föregångare till statskalendern - CD
 • Grill - statistiskt sammandrag av Svenska Indelningsverket utgivet 1855-1858 - CD
 • Hammartingsskivan (2014) - CD
 • Historiska stadskartor (ca 1790, ca 1810, ca 1850) - CD
 • Johan Bures släktbok 1400-1640 - DVD (dator 3)
 • Kartforskning - CD
 • Kugelberg - födelse-, vigsel- och dödsannonser från tiden 1888-1904 - CD
 • Kyrkobokförings-historik - CD
 • Landskapshandlingar — register - CD
 • Nationell ArkivDatabas (NAD) — CD
 • Paleografi - handskriftsläsning - CD
 • Polisunderrättelser Sverige 1878-1939 - DVD
 • Polisunderrättelser Sverige 1878-1884 (DVD) Sökbar PDF
 • Polisunderrättelser Sverige 1885-1890 (DVD) Sökbar PDF
 • Polisunderrättelser Sverige 1891-1895 (DVD) Sökbar PDF
 • Polisunderrättelser Sverige 1896-1900 (DVD) Sökbar PDF
 • Rosenberg - geografiskt-statistiskt handlexikon omkring 1880 - CD
 • Sjöfolk — 10 sjömanshus i Sverige - CD
 • Släkt och Hävd 1950-1989 med register 1950-2010 - CD
 • Smeder i Värmland och Dalsland ver. 11 - CD
 • Smeder i Värmland och Dalsland ver. 12 - CD
 • Smedskivan 7 - DVD
 • Smed 9 (2015) (USB-sticka)
 • Smed 10 (2017) (USB-sticka)
 • Smed 12 (2021) (USB) (dator 4)
 • Svensk förvaltningshistoria - CD
 • Svenska Gods och Gårdar— sydöstra, sydvästra och norra Sverige (50 band) 1938-1948 - DVD
 • Svenska Gods och Gårdar VII  Värmlands län 1944-1947 och Örebro län 1939 (sökbar PDF) - DVD
 • Svenska ortnamn — CD
 • Svenska släktkalenderns register 1885-2010 - CD
 • Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) — CD
 • Sveriges befolkning 1890 - CD
 • Sveriges befolkning 1900 - CD
 • Sveriges befolkning 1970 - CD
 • Sveriges befolkning 1980 - CD
 • Sveriges befolkning 1990 - DVD
 • Sveriges befolkning 2000 (dator 4)
 • Sveriges lantbrukskalender 1926-1927 - CD
 • Sveriges dödbok 5 1901-2009 - DVD (dator 1 och 7)
 • Sveriges dödbok 6 1901-2013 - DVD (dator 2)
 • Sveriges dödbok 7 1860-2016 (dator 4)
 • Sveriges dödbok 8 1830-2020 (dator 1)
 • Vallonkontrakt 2 (2015) - CD
 • Vallonskivan 3.0 2010 - CD
 • Vallonskivan 4.0 (2013) - CD
 • Vallon 6 (USB) (dator 1)

Mikrofilmade arkivhandlingar

Utrustning

Stadsarkivet har läsapparater för mikrokort och för mikrofilm. Läsapparaterna går att boka genom arkivets expedition. Dessutom finns en kopiator för mikrofilm/mikrokort. 

Kyrkoböcker

Samtliga kyrkoböcker för Örebro län från 1600/1700-tal till ca 1930 finns i stadsarkivets forskarsal. Även material från Bjurtjärn, Finnerödja, Götlunda, Regna, Tived, Undenäs och Västra Vingåker församlingar finns. Kyrkoböckerna finns numera även på digitala internettjänster (Riksarkivets Digitala forskarsal och Arkiv Digital) på stadsarkivets forskardatorer.

Icke-kyrkligt material på rullfilm och mikrokort

Mycket av nedanstående material finns numera även på digitala internettjänster (Riksarkivets Digitala forskarsal och Arkiv Digital) på stadsarkivets forskardatorer.

 • Bouppteckningar 1700-tal-ca 1840/50
 • Domböcker och småprotokoll 1600-tal-ca 1840/50 (mikrokort)
 • Landskapshandlingar 1549-1629
 • Jordeböcker 1630-1749
 • Mantalslängder 1642-1860
 • Östernärkes domsaga. Fastighets- och inteckningsböcker 1800-tal-1950-tal.
 • Geometriska jordeböcker (kartor med beskrivningar) för Örebro län 1600-tal.

Icke-kyrkligt material på mikrokort

 • Roterings- och Utskrivningslängder 1622-1683
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närkes regemente
 • Närke-Värmlands tremänningsregemente till fot
 • Livregementet till häst
 • Livregementets husarer
 • Västmanlands regemente
 • Diverse regementen med anknytning till Örebro län A-Ö
 • Regementsmilitieräkenskaper, ortregister 1537-1619
 • Rullor 1620-1723, katalog
 • Militära domböcker
 • Flottans pensionskassa
 • Roterings- och Utskrivningslängder 1622-1683
 • Emigrantregister Friman 1817-1850
 • Immigranter Sverige till New York 1851-1860
 • Göteborgs poliskammare Register till passagerarlistor 1869-1896
 • Göteborgs poliskammare Emigranter från Finland 1869-1884
 • Malmö poliskammare Utvandrarlistor register 1874-1895
 • Emigrantregister Kristiania (Oslo), Norge 1880-1885
 • Emigrantregister Bergen, Norge 1874-1924
 • Norska poliskammaren Register till passagerarlistor Trondheim 1867-1890
 • Landshövdingeberättelser 1740-1770
 • Provinsialläkares årsberättelser 1796-1869
 • Fabriksberättelser landet 1863-1890
 • Fabriksberättelser städer 1747-1890
 • Svea Hovrätts katalog över renoverade domböcker
  - Häradsrätter 1603-1845
  - Städer
  - Lagmansrätterna 1591-1849
 • Svea Hovrätt Adliga bouppteckningar — register 1737-1916
 • Svea Hovrätt Liggare över instämda och vädjade mål "Janus Regius" 1614-1748
 • Askers häradsrätt
  - Småprotokoll med bouppteckningar 1845-1903
  - Bouppteckningar 1847-1856
 • Askersunds rådhusrätt och magistrat
  - Domböcker 1861-1899
  - Bouppteckningar och arvsskiften 1857-1902
 • Städernas allmänna brandstodsbolag
 • Askersund 1828-1833
 • Lindesberg 1828-1830
 • Nora 1828-1832
 • Örebro 1828-1832
 • Tarifföreningen TARI socknar Örebro län A-Ö
 • Älvsborgs lösen 1571
 • Älvsborgs lösen 1613
 • Allmogens besvär, Örebro län 1600-1700-tal
 • Skattebrevskoncept Örebro län register A-Ö 1700-1775
 • Skråhandlingar. Örebro skräddareämbetes protokoll 1638-1845, spridda år.
 • Lantmäteriverket Gävle. Förteckning över kartor för Örebro län, socknar A-Ö
 • Sveriges släktforskarförteckning 1992, 1993
 • Norska kyrkböcker, katalog. Fylkesvis A-Ö.
 • Inventering av register till kyrkoböcker 1992.
 • IGI-kort (International Genealogical Index) hela Sverige länsvis, 1989 års upplaga.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se