Gå till innehåll

Örebro Stadsarkiv har handlingar från ett stort antal enskilda arkivbildare i första hand från Örebro kommuns område, men material finns från hela länet.

Arkivbildarna är indelade i fyra kategorier:

Gårds- och företagsarkiv (GF)

Till exempel arkiven från Bysta fideikommiss och Breven bruk, Karlslunds gård och Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsbolag. Bland företagsarkiven ingår också stora bildsamlingar från yrkesfotografer, till exempel Eric Sjöqvist, Valfrid Karlsson (Foto 7:an), Kangedals, Curt Götlin, Kovacs, Ebba Sundewall och Sophie Jansson. Delar av dessa finns registrerade i bilddatabasen. Vad gäller porträttbilder finns ofta sittningsböcker bevarade. Även personregister på kort finns till vissa bildarkiv.

Person- och släktarkiv (PS)

Här kan nämnas Uno Funks kortregister över Örebroare 1600-1900-tal, Sture Larsson Hoffmans omfattande samling pressklipp rörande främst Örebro stad och Elsa Maria Nyströms klippsamlingar rörande Örebro och örebroare, samt Gustaf Löws förteckning över personer och gårdar i Stora Mellösa från medeltiden till 1900.

Förenings- och Organisationsarkiv (FO)

Dessa arkivbildare har i allmänhet en koppling till kommunala arkivbildare. En del är föregångare till kommunala verksamheter, Stiftelsen Örebro Arbetshus, Föreningen för frivillig fattigvård, Örebro Orkesterstiftelse och Örebro Turistförening är exempel på sådana föreningar. Andra föreningar har bildats av kommunanställda eller på annat sätt kommunalt anknutna, till exempel personalföreningar eller skolföreningar. Exempel på sådana föreningar är Brageförbundet och föreningen Hedera på Karolinska skolan.

Många av samlingarna innehåller fotografier som till stor del finns lätt sökbara i vår bilddatabas. För stadsarkivets övriga samlingar se kommunala handlingar. Samtliga arkivhandlingar redovisas även i vårt beståndsregister.

För de enskilda arkiven har överlämnaren bestämt olika grader av tillgänglighet. Kontakta därför gärna stadsarkivet innan du kommer på besök.

Fristående skolor (FS)

Handlingar från de fristående grundskolorna och gymnasieskolorna i Örebro kommun började levereras till stadsarkivet på 2010-talet. Alla avgångsbetyg från och med läsåret 2011/2012 ska enligt nya skollagen arkiveras i den kommun där skolan har sina lokaler. Lagen säger också att de överlämnade betygen i och med överlämnandet blir allmänna offentliga handlingar. 

Sök i samtliga arkivförteckningar 

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se