Gå till innehåll
  • Start
  • / Beställ skolbetyg

Här kan du hämta digitala betygskopior direkt med hjälp av BankID eller fylla i en beställning för en betygskopia vi skickar till dig.

Hämta digital betygskopia (med BankID)

Inskannade kopior på dina egna betyg hämtar du direkt från vårt e-arkiv. Det finns slutbetyg och samlade betygsdokument, tidsomfattningen varierar från skola till skola. 

Här finns:

  • Gymnasiebetyg kommunala skolor från 1970-talet och framåt
  • Gymnasiebetyg friskolor från 2012 och framåt
  • Grundskolebetyg kommunala skolor från 2018 och framåt.
  • Grundskolebetyg friskolor från 2012 och framåt

Beställ betygsutskrift

Finns inte ditt skolbetyg från grund- eller gymnasieskola i e-arkivet eller om du saknar BankID väljer du tjänsten "Beställ betygsutskrift".

Äldre betyg från kommunal vuxenutbildning beställs i samma tjänst. Observera att betyg från kommunal vuxenutbildning som är fem år eller nyare beställs direkt från skolan.

Ska du beställa betyg från fler än en utbildning skickar du in en beställning för varje betyg.

Handläggningstid

Vi tar hand om din förfrågan så fort vi kan och handlägger i tur och ordning.

Om det finns ett sammanställt betygsdokument gör vi en kopia av det. Finns det inte något sammanställt betygsdokument framställer vi en avskrift av betygskatalogen, annars görs ett utdrag ur det arkiverade betygssystemet.

Översättning av betyg

Vi översätter inte några betygsdokument.   

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se