Gå till innehåll

Inkvartering vid riksdagen i Örebro 1810 — verifikationer

Registret innehåller namn på uthyrare och hyresgäster under riksdagen i Örebro 1810, samt dessas yrken enligt Inkvarteringskommitténs verifikationer.

Verifikationerna innehåller redovisning av uthyrda rum under riksdagen 1810 där staten stått för kostnaden. De innehåller bl.a. uppgifter om hyresgästens namn, typ av rum, rummens standard, uthyrningsperiod och hyreskostnad. Namnteckningar finns för uthyrarna då dessa har kvitterat ersättningen.

Bland hyresgästerna hittar man bland annat hovets tjänstefolk och militär personal av olika rang. Titlar på hyresgästerna kan vara till exempel skafferibokhållare, silverknektar, kavaljerskuskar, silvertvätterskor och kungliga livpostiljoner. Däremot hittar man inte mer än enstaka riksdagsmän. Dessa kan man återfinna i de s.k. kvartersrullorna.

Verifikationerna finns i original på Riksarkivet i Stockholm och i digitaliserad form på Örebro stadsarkiv.

Registerunderlag:
Riksarkivet. Riksdagsräkenskaper volym 8 och 9. Verifikationer till räkenskaper för urtima riksdagen i Örebro 1810. Inkvarteringskommittén.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se