Gå till innehåll

Stadsuppbördslängd Örebro 1810

I detta register redovisas de som var skattskyldiga i Örebro stad år 1810 enligt stadsuppbördslängden. Femmanskammaren var den myndighet i staden som skötte uppbörden.

Skatten gick till olika ändamål enligt följande rubriker:
Brobyggnadsmedel, Brandkassemedel, Fångmedel, Båtsmansvakans, Fattigmedel, Hospitalstionde.

Totalt finns 614 personer noterade i längden för 1810. Namngivna är hushållsföreståndare och andra personer som betalade skatt, men inte övriga hushållsmedlemmar. 377 personer i Södra staden, 205 personer i Norra staden, 15 personer på Södra Smedjebacken och 17 personer på Norra Smedjebacken. Den totala befolkningen i staden detta år var enligt Tabellverkets statistik 3013 personer.

Uppbördens totala summa 1810 var 2529 riksdaler riksgälds, 31 skillingar och 8 runstycken

Registerunderlag:
Örebro stad. Femmanskammarens arkiv. Stadens räkenskaper, serie G1, volym 7 1810-1811

Tabellverkets statistik om Örebro 1810 finns på Umeå universitets hemsida.

I dokumenten Gårdsnummer och gatuadresser i Örebro på 1880-talet kan du se vilken gatuadress ett gårdsnummer motsvarade i norra staden eller södra staden. Se sidan Tips och guider.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se