Gå till innehåll

Förteckningar över riksdagsmän 1810

I samband med riksdagen i Örebro 1810 trycktes olika förteckningar över riksdagsmännen. Detta är ett register till de ståndsvisa förteckningarna.

Dels finns förteckningar som redovisar riksdagsmännen ståndsvis, dels sådana som redovisar dem i alfabetisk ordning med uppgift om var de bodde i staden. Även hovets personal och andra resande t.ex. handelsmän finns i förteckningar. Det som finns i detta register är de ståndsvisa förteckningarna över:

  • Adeln och ridderskapet
  • Prästeståndet — med uppgifter om boende
  • Borgarståndet
  • Bondeståndet

 

Titelsida - Förteckning över Prästeståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Förteckning över Prästeståndet vid riksdagen i Örebro 1810

De tryckta förteckningarna trycktes av Nils Magnus Lindh i Örebro. Prästeståndet är hämtade från en kopia av den tryckta förteckningen som finns på stadsarkivet; borgarståndet, bondeståndet, samt adeln och ridderskapet är hämtade från renskrifter av de förteckningar som finns på Örebro stadsbibliotek gjorda av Erland Bohlin. De sistnämnda är i viss mån kompletterade med en del senare ankomna riksdagsmän som är återfunna i protokoll. Registret innehåller ca 470 riksdagsmän.

Förteckning över Borgarståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Förteckning över Borgarståndet vid riksdagen i Örebro 1810

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se