Gå till innehåll

I stadsarkivets bildarkiv kan du söka äldre fotografier från Örebro med omgivningar.

Bilderna omfattar cirka 140 år i Örebros historia – 1860-tal till och med 2000-tal. I bildarkivet finns fotografier med motiv som till exempel stadsmiljöer, människor, skolor, sport och mycket mer. Över 55 000 fotografier gjorts tillgängliga digitalt! Stadsmiljöbilder har prioriterats före rena porträttbilder. Örebro stad är väl dokumenterad, men det finns även bilder från länet i övrigt.
Fler fotografier publiceras allt eftersom. Totalt har stadsarkivet mellan 1/2 - 1 miljon fotografier.

Använd fritt men ange bildkälla

Du kan skriva ut eller spara ner bilderna direkt ifrån bildarkivet om du så önskar. De får användas fritt förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf". Om du använder bilder i tryckt material skicka gärna ett exemplar till Stadsarkivet.

Digitalt Museum

Stadsarkivet har gått över till Digitalt Museum. Från april 2024 kommer stadsarkivets digitaliserade fotografier och dokument enbart att publiceras och finnas tillgängliga på Digitalt Museum. Ca 115 000 fotografier och dokument finns i dagsläget sökbara i stadsarkivets samlingar. Dokument hittar du under rubriken Föremål i Digitalt Museum. En del nya samlingar har även publicerats på Digitalt Museum, vilka kommer att presenteras framöver på vår Facebooksida.

Digitalt Museum är en gemensam webbsida för tillgängliggörande av kulturarvsmaterial för cirka 300 arkiv och museer i Sverige och Norge. Här kan du välja att söka antingen enbart i stadsarkivets samlingar eller i hela databasen. Tillsammans har man gjort över 9 miljoner objekt tillgängliga.

Nya funktioner i samband med bytet:

  • Högupplösta bilder går att ladda ner
  • Zoom-funktion
  • Länkning direkt till ett fotografi eller dokument, för att t.ex. dela det med andra
  • Sökning i flera arkivs och museers samlingar samtidigt
  • Fotografier och dokument är sökbara på Google

Du hittar stadsarkivets bilder och dokument på Digitalt Museum här.

Prova gärna att söka!

Rättelser och kompletteringar

För samtliga bilder finns möjlighet att skicka in kommentarer, rättelser och kompletteringar. Välj "kommentar/fråga" under respektive bild. Du kan välja att göra en offentlig kommentar som syns under bilden eller att skicka en fråga till stadsarkivet. Rättelser och kompletteringar sker löpande så snart vi hinner.

Nya samlingar

På vår hemsida och Facebooksida lägger vi upp information om nya samlingar som läggs ut i bildarkivet.
Har du gamla örebrobilder som du kan tänka dig lämna till arkivet, hör gärna av dig!

Upphovsrätt och personuppgifter

Vi har försökt efterforska fotografers namn. Där vi ej lyckats står "Okänd fotograf". Har du uppgift om fotograf meddela oss gärna.

Örebro kommun behandlar personuppgifter i syfte att göra arkiverade allmänna handlingar tillgängliga utifrån offentlighetsprincipen och för historiska ändamål. Vi behandlar personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden att uppfylla en rättslig förpliktelse (svenskt regelverk kring allmänna handlingar), samt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så arkiverade personuppgifter bevaras för framtiden enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vissa personuppgifter förekommer i e-tjänsten stadsarkivets bildarkiv. Skulle du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgiften.

I samband med att dataskyddsförordningen börjat gälla har en del tidigare publicerade fotografier med personuppgifter tagits bort från bildarkivet.

Mer information

Som registrerad har du i och med dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Mer information hittar du på Örebro kommuns webbplats.

Nyheter från Bildarkivet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se