Gå till innehåll

I stadsarkivets bildarkiv kan du söka äldre fotografier från Örebro med omgivningar.

Bilderna omfattar cirka 140 år i Örebros historia – 1860-tal till och med 2000-tal. I bildarkivet finns fotografier med motiv som till exempel stadsmiljöer, människor, skolor, sport och mycket mer. Över 55 000 fotografier gjorts tillgängliga digitalt! Stadsmiljöbilder har prioriterats före rena porträttbilder. Örebro stad är väl dokumenterad, men det finns även bilder från länet i övrigt.
Fler fotografier publiceras allt eftersom. Totalt har stadsarkivet mellan 1/2 - 1 miljon fotografier.

Använd fritt men ange bildkälla

Du kan skriva ut eller spara ner bilderna direkt ifrån bildarkivet om du så önskar. De får användas fritt förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf". Om du använder bilder i tryckt material skicka gärna ett exemplar till Stadsarkivet.

Vill du göra en förfrågan på högupplösta fotografier från Stadsarkivets bildarkiv ska du använda e-tjänsten "Beställning av uppgifter ur arkiven".

Hitta bilder

Du kan hitta bilder på olika sätt i databasen, via:

  • fritextsökning
  • vänstermenyn (t.e.x ämne, årtionde, stadsdel)
  • avancerad sökning

Digitalt Museum

Stadsarkivet har börjat publicera fotografier och dokument på Digitalt Museum. Digitalt Museum är en gemensam webbsida för tillgängliggörande av kulturarvsmaterial för museer och arkiv i framför allt Sverige och Norge. Ungefär 350 museer och arkiv medverkar. Tillsammans har man gjort över 7 miljoner objekt tillgängliga. Det går att söka i hela databasen eller i en viss institutions material.

Stadsarkivets nuvarande bildarkiv och dokumentarkiv kommer successivt att publiceras på Digitalt Museum. De tidigare databaserna med bildarkiv och dokumentarkiv kommer att finnas kvar parallellt tills alla objekt är publicerade.

Dokument hittar du under rubriken Föremål i Digitalt Museum. Publicering av nya fotografier och dokument kommer fortsättningsvis att ske på Digitalt Museum.

Du hittar stadsarkivets bilder och dokument på Digitalt Museum här.

Prova gärna att söka!

Vi efterlyser genom bildfrågan

I vänstermenyn inne i Stadsarkivets bildarkiv hittar du bildfrågan. Där ligger bilder som vi efterlyser uppgifter om, exempelvis var och när bilden är tagen.

Teaterföreställning i det gröna på 1950-tal. Var är bilden tagen? Ur Carl-Olof Steens samling.

Teaterföreställning i det gröna på 1950-tal. Var är bilden tagen? Ur Carl-Olof Steens samling (bild PS-195-007).

Rättelser och kompletteringar

För samtliga bilder finns möjlighet att skicka in rättelser och kompletteringar. Välj "kommentera bild" i "bildinformation" under respektive bild. Rättelser och kompletteringar sker löpande så snart vi hinner.

Nya samlingar

På vår hemsida lägger vi också upp information om nya samlingar som läggs ut i bildarkivet.
Har du gamla örebrobilder som du kan tänka dig lämna till arkivet, hör gärna av dig!

Upphovsrätt och personuppgifter

Vi har försökt efterforska fotografers namn. Där vi ej lyckats står "Okänd fotograf". Har du uppgift om fotograf meddela oss gärna.

Örebro kommun behandlar personuppgifter i syfte att göra arkiverade allmänna handlingar tillgängliga utifrån offentlighetsprincipen och för historiska ändamål. Vi behandlar personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden att uppfylla en rättslig förpliktelse (svenskt regelverk kring allmänna handlingar), samt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så arkiverade personuppgifter bevaras för framtiden enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vissa personuppgifter förekommer i e-tjänsten stadsarkivets bildarkiv. Skulle du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgiften.

I samband med att dataskyddsförordningen börjat gälla har en del tidigare publicerade fotografier med personuppgifter tagits bort från bildarkivet.

Mer information

Som registrerad har du i och med dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Mer information hittar du på Örebro kommuns webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se