Gå till innehåll
  • Start
  • / Lokalhistoria & släktforskning

Lokalhistoria och släktforskning

Den viktigaste källan för släktforskaren är kyrkoboksmaterialet. I stadsarkivets originalhandlingar finns också mycket att hämta för personhistoriskt och lokalhistorikt intresserade.

Grupp av män och kvinnor framför stuga.

Kärrgruvan i Svartå. Okänd fotograf.

Stadsarkivet tillhandahåller arkivmaterial för släktforskning, men vi utför inte släktforskningsuppdrag.

Internettjänster i forskarsalen

Arkiv Digitals tjänst AD Online finns tillgänglig i forskarsalen. Här finns inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1940, bouppteckningar till ca 1900 och andra arkivhandlingar i färg.

Riksarkivets tjänst med databaser och inskannade arkivhandlingar "Digitala forskarsalen" på SVAR:s hemsida. Här finns bland annat inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1940, mantalslängder för åren 1642-1820 och militärrullor från 1600-1800-tal.

Emiweb är en internettjänst med databaser om den svenska emigrationen och immigrationen. Stadsarkivet medverkar i denna nationella databas med emigrantregistret för Örebro län.

I stadsarkivets digitala forskarsal finns tiotusentals fotografier och dokument från Örebro med omnejd.

Mikrokort

Mikrokort med arkivmaterial för hela Örebro län finns i forskarsalen. Tidsperioden för kyrkoböckerna på mikrokort är 1600-tal - ca 1930.

Mycket av mikrokortens innehåll finns idag digitalt på internet, men visst material, som till exempel domböcker finns oftast bara som mikrokort.

Bokning av läsapparater och datorer görs via stadsarkivets expedition.

Originalhandlingar

I stadsarkivets originalhandlingar finns mycket av släktforsknings- och lokalhistoriskt intresse. Framför allt i kommunalnämndernas och fattigvårdsstyrelsernas protokoll och handlingar.

Ett annat intressant arkiv är Arbetshuset i Örebro, och Funks register över örebroare 1600-tal-1800-tal. Funks register publiceras successivt i stadsarkivets dokumentarkiv på webben.

Stadsarkivets referensbibliotek

I biblioteket finns handböcker och annan litteratur som rör arkiv, släkt- och hembygdsforskning. Vi har också en stor samling topografisk litteratur om Örebro och Örebro län.

Register och databaser

På forskardatorerna finns exempelvis kyrkoboksregister, emigrantregister, bouppteckningsregister, protokollsregister, domboksregister, register till sockenstämmoprotokoll med mera.

Alla kända tryckta person- och ortsregister som rör arkivmaterial från Örebro län finns i biblioteket.

Stadsarkivet arbetar för att samla alla digitala register till forskningsintressant material som rör Örebro län och göra dem tillgängliga på forskardatorerna.

Vi har många CD-skivor med släktforskningsintressanta databaser, till exempel Sveriges dödbok, Smedskivan, CD-Emigranten, Vallonskivan, Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 och flera Stockholmsskivor med rotemansregistret.

Läs mer om våra sökregister och databaser.

Släktutredningar

Stadsarkivet samlar in släktutredningar, både större och mindre, för att göra dessa forskningsresultat tillgängliga för allmänheten. 

För närvarande finns ett 70-tal släktutredningar. De mindre finns i en pärm i forskarsalen med sockenregister till, mer omfattande finns utredningar finns i arkivet.

Förutom Funks släktforskningsregister över i stort sett alla örebroare i äldre tid, finns 5-6 större släktutredningar.

Fler tips

Rasmus Ludvigssons sällsynta genealogiska tabeller från 1500-talet, med släkttavlor för det svenska medeltidsfrälset.

Göran Bergmans släktarkiv kan fungera som en förebild för den som vill ha idéer hur ett släkt- och släktforskningsarkiv kan ordnas. Denna samling innehåller omfattande och väl presenterade släktutredningar med bilder och kopior av handlingar, dessutom originaldokument, bandinspelningar, fotografier och negativ. 

Ett intressant personarkiv är också Gustav Lööws ägarlängder över alla gårdar i Stora Mellösa socken omfattande medeltiden till cirka 1900. Dessa finns digitalt i stadsarkivets dokumentarkiv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se