Gå till innehåll

När Jean Bernadotte valdes till svensk tronföljare i Örebro 1810 upprättades en valakt. Denna innehåller samtliga riksdagsmäns underskrifter som deltog i beslutet. Det vackra originalet finns på Riksarkivet i Stockholm. En kopia av valakten ingick som en del i stadsarkivets utställning Möt människan 1810 (2010). I detta register kan du söka och se vilken eller vilka riksdagsman från din hemort som valde Karl Johan till tronföljare.

Valakten gavs även ut i tryckt form. Detta register bygger på den tryckta versionen. Skriften trycktes på Kungliga tryckeriet i Stockholm år 1810 och har följande utförliga titel:

"Svea rikes ständers förening och valakt angående den högborne furstes prins Johan Baptist Julii av Ponte Corvo utkorande till Svea rikes kronprins och till efterträdare på den kongliga Svenska tronen. Gjord och fastställd i Örebro den 21 augusti år 1810."

 

Titelsida - Valakten 1810 - den tryckta versionen

Valakten 1810 - den tryckta versionen

I registret kan du söka och se vilken eller vilka riksdagsman från din hemort som valde Karl Johan till tronföljare. Alla fyra stånden finns med. Totalt drygt 400 personer. Bönderna representerade ett härad, borgarna en stad, prästerna ett stift och adelsmännen en släkt. Adelsmännen har sällan hemorter angivna.

Sök t.ex. Örebro i sökrutan.

En kopia av den tryckta valakten finns i stadsarkivets referensbibliotek

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se