Gå till innehåll

Register till drätselkammarens protokoll

Örebro stads drätselkammare fanns åren 1853-1970. Den ersattes 1971 av Örebro kommuns kommunstyrelse. Registren omfattar drygt 75 000 ärenden från åren 1899-1949, 1950-1959 och 1960-1970. Kontakta stadsarkivet om du vill se originalhandlingarna.

Läs mer om drätselkammaren i arkivförteckningen på sidan Arkivförteckningar kommunala arkivhandlingar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se