Spännande bilder från 1920-talets Örebro – nytt i stadsarkivets bildarkiv

Stor folksamling på ett torg.

Hungerdemonstration på Järntorget 1917. Fotograf Johan Iwar Lööw.

Ytterligare ca 800 bilder är publicerade i stadsarkivets bildarkiv på webben. Denna gång är det flera mindre samlingar som lagts ut. Bland annat skolfoton från Olaus Petriskolan och Holmens skola, bilder från sommarkolonin Stora Hästnäs, fartygsbilder, bilder från 1970- och 1980-talets Örebro, men också bilder från Glanshammar och Karlslund.

En samling som innehåller särskilt intressanta bilder är Johan Ivar Lööws fotosamling. Det är fotografier från 1910- och 1920-talets Örebro. Bland annat hungerdemonstration 1917, travtävlingar på Hemfjärden, en tågolycka vid Centralstationen på 1920-talet, skyttetävlingar på Alnängarna och backhoppning i Markabacken i Almby. Samlingen som består av ca 140 glasplåtar innehåller även arbetsbilder såväl från kontor som från skördearbete, bilder från militärtjänst och familjebilder. Samlingen sökas på beteckningen PS-109.

Skidbacke med skog på varsin sida. Publik på varje sida tittar på en person på skidor.

Backhoppning i Markabacken i Almby på 1920-talet. Fotograf Johan Ivar Lööw.

Även Christina Sälls samling (PS-263) och samlingen Gunnarsson Örebrobilder (PS-261) innehåller intressanta bilder från 1920-1950-talets Örebro. Skolbilder, arbetsbilder, stadsmiljöer, samt bilder tagna av kanonfotografen på Storbron på 1930-talet finns bland dessa. Ur det kommunala bostadsbolaget IBB:s arkiv (KB-009) har hämtats många bilder på byggnader i Örebro på 1980-talet. Andra samlingar som ingår denna gång är Åke Noréns fotosamling, Hans Anderssons fotosamling, Örebro kommuns kulturnämnd och Gustav Anderssons i Runnaby släktarkiv.

Gruppbild på män, kvinnor och barn i olika åldrar.

Personal vid Karlslunds gård ca 1920. Ur samlingen Gunnarssons Örebrobilder.

Ursprungligen publicerad  2013-12-13.

Senast uppdaterad:

Publicerad: