Milstenar och Kilsmo – nytt i stadsarkivets bildarkiv

Arbetare på brädgård.

Arbetare vid Kilsmo såg 1920-tal.

Nu finns ytterligare ca 2300 fotografier publicerade i bildarkivet på webben. Bland annat fler bilder ur Lennart Larssons samling från Hovsta, Örebro och övriga länet. I denna samling ingår även en dokumentation av 308 milstenar i Örebro län. Ur Anna-Lisa Bengtssons fotosamling kommer 1920- och 1930-talsbilder från flickskolorna Fernanderska och Risbergska skolan. Ett 70-tal fotografier från Kilsmo inlämnade av Lennart Strand till bildbanken har också publicerats.

De nya fotografierna kommer bland annat ur följande arkiv:

  • Lennart Larssons samling (PS-209) – 813 st.
  • Erik Sjöqvists fotoateljé (ECS) – 390 st.
  • Byggnadsnämndens arkiv (SBK-U) – 137 st.
  • Örebro Energi AB (inlämnade av Eon:s seniorer) (KB-002) – 116 st.
  • AB A. P. Hallqvists fotosamling (GF-161) – 34 st.
  • Anna-Lisa Bengtssons fotosamling (PS-186) – 78 st.
  • Bildbanken (BB) (inlämnade fotografier) – 440 st.

En ny kategori har tillkommit i bildarkivets vänstermeny — Emigration. Här återfinns bilder rörande emigranter från Örebro län ur emigrantregistrets bilagor.
 
De nya fotografierna hittar du under rubriken Senaste publicering i bildarkivets vänstermeny. Du kan även fritextsöka i bildarkivet på bildbeteckningarna ovan följt av ett bindestreck, t.ex. GF-161- så får du fram alla bilder i samlingen.

Ursprungligen publicerad 2010-12-29.

Senast uppdaterad:

Publicerad: