Bilder från flickläroverket utlagda på webben

Studentexamen på flickläroverket 1949.

Stadsarkivets bildarkiv på webben har uppdaterats med nya bilder. Nytt är ca 250 fotografier från Högre allmänna läroverket för flickor i Örebro, samt ett 100-tal klassfoton från andra skolor.

Flickläroverket som fanns mellan 1931-1960 låg vid Oskarsparken i de lokaler där Engelbrektsskolan finns idag. Bilderna är från 1930-talet till och med 1950-talet. Enklast hittar du dessa bilder genom att söka ´HALF-´ i fritextrutan när du är i bildarkivet.

Klassfoto.

Axbergshammars skola klass 3-4, 1967-68.

Även ca 100 klassfoton från andra skolor har lagts ut, t.ex. från Stora Mellösa, Kilsmo, Mosjö, Axberg, Risbergska skolan och Olaus Petriskolan. De äldsta är från 1890-talet, de yngsta från 1970-talet. Du hittar dessa och andra klassfoton under rubriken "Skolor, utbildning" i vänstermenyn i bildarkivet.

Ursprungligen publicerad 2009-10-05.

Senast uppdaterad:

Publicerad: