eTwinning – en väg till internationalisering och IKT i förskolan

Barn och fröken sitter på golvet

Det har snart gått ett läsår sedan Linnea Nordin och Lina Kinner åkte till Tromsö för att delta i ett eTwinningseminarium med fokus på IKT och internationalisering i förskolan. Som eTwinningambassadör i Sverige är jag nyfiken på hur detta har påverkat verksamheten på Heimdals förskola och därför träffar jag Linnea en solig majförmiddag för att blicka bakåt på året som gått. 

Den 26 augusti förra året tog sig förskollärarna Linnea Nordin och Lina Kinner den långa vägen ändå upp Tromsö för att nätverka och prova digitala arbetsverktyg tillsammans med 60 andra pedagoger från de fem nordiska länderna. Inbjudan kom från eTwinning Sverige med syfte att sprida kunskap om internationaliseringsarbete i förskola och skola. ”Dealen” var att pedagogerna i utbyte mot fyra utbildningsdagar skulle knyta kontakt med minst en deltagare från ett annat nordiskt land samt planera ett gemensamt projekt, som sedan skulle genomföras mellan förskolorna med hjälp av eTwinningportalen.

”Det var intensiva dagar fyllda med föreläsningar, praktiskt arbete med digitala verktyg, projektplanering och däremellan gemenskapsfrämjande aktiviteter. När jag tänker tillbaka på dagarna känns det länge sedan men jag känner direkt att inspirationen kommer tillbaka då jag pratar om det”, säger Linnea. ”Att knyta internationella kontakter var en viktig del av träffen då vi uppmanades att alltid sitta bredvid en pedagog från något grannland och vi fick även dela rum med en från början okänd kollega”.

Spheroball

På Heimdals förskola syns tydliga spår av den IKT-pedagogik som Linnea och Lina fick ta del av under seminariet. På golvet finns rutnät där barnen får programmera och provköra Bee-bots, talklämmor (recordable pegs) med spännande uppdrag har initierat nya temaområden och en Sphero ball lånas flitigt mellan förskolans avdelningar.

Linnea berättar att under seminariet introducerades verktygen, ibland med en tillhörande aktivitet, men med hjälp av både sin egen och barnens kreativitet så utvecklas användandet av de digitala redskapen kontinuerligt. Ett exempel på det är hur man nu använder Spherobollen, som barnen styr med hjälp av en iPad och tillhörande app. Linnea har tillverkat egna uppdragskort där varje barn, efter förmåga, får styra bollen till ”siffran som är två mer än 5” eller ”till bokstaven som är först i ditt namn”. Linnea visar också ett rum där man projicerar film från rymden på storskärm för att inspirera barnen ytterligare i deras lek. Hon berättar att detta också kan ses som en del i deras IKT-utveckling.

Hur gick det då med de internationella samarbetsprojekten? Linnea berättar att två projekt startades direkt efter hemkomst. Lina samarbetade med en norsk förskola kring våra geometriska figurer och Linnea startade ett projekt som de kallade ”I lekens värld” tillsammans med en förskola från Finland. Under projektens gång har barnen fått fotografera, göra filmer i iMovie, programmerat bee-botar för geometrijakt och Skypat med sina nya nordiska vänner. Linneas projekt är ännu inte helt avslutat på grund av en del försvårande omständigheter, men tanken är att göra ett avslut innan barnen går på sommarledighet.

”Mitt tips är att börja i liten skala med ett tydligt och väl avgränsat projekt då man provar eTwinning för första gången. Fastän man bestämmer upplägget tillsammans med sin samarbetspartner, så har man kanske inte alltid samma bild av det som skall göras”, säger Linnea.

Trots att det nu är ett tag sedan som barnen har haft kontakt med den finska förskolan så pratar ibland barnen om sina ”finska kompisar”. Det är tydligt att barn och pedagoger på Heimdals förskola har fått ett ökat intresse för både IKT och internationella kontakter.

eTwinning

/Sofia Bürger, eTwinningambassadör och förstelärare på Adolfsbergsskolan, Örebro

Läs Sofias tidigare inlägg om eTwinning på Pedagog Örebro:

Little composers - great IDea´s!

Öppna ditt klassrum mot Europa

eTwinning är ett enkelt och engagerande sätt att komma igång med internationaliseringsarbetet på din skola. Det skapar möjlighet för alla att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanen om internationalisering och följer även FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse. Samtidigt ger det elever och pedagoger möjlighet att utveckla sina språk- och IKT-kunskaper. eTwinning är ett program som ingår i Universitet- och högskolerådets verksamhet.

Vill du veta mer om eTwinning och hur du kan starta internationella projekt i förskola och skola? Ta kontakt med Sofia Bürger, sofia.burger@orebro.se.

Vill du ha tips och idéer kring hur ni kan använda er av IKT-verktyg i förskolan så går det bra att mejla linnea.nordin@orebro.se.


Senast uppdaterad:

Publicerad: