Öppna ditt klassrum mot Europa

eTwinning

Är du intresserad av europeiskt skolsamarbete och nätverkande? Då finns en mängd olika program som ingår i Universitet- och högskolerådets verksamhet. Vissa av dem kräver väl genomtänkta planer och ansökningar som genomgår hård granskning innan samarbetet kan starta. Men det finns även en mer tillgänglig plattform för att starta ett samarbete mellan elever och lärare runt om i Europa. Det handlar kort och gott om e-Twinning. 

eTwinning är ett enkelt och engagerande sätt att komma igång med internationaliseringsarbetet på din skola. Det skapar möjlighet för alla att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanen om internationalisering och följer även FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse.

eTwinning ger både elever och pedagoger möjlighet att utveckla sina språk- och IKT-kunskaper samt att det fungerar som en kontaktyta för mer än 300 000 anslutna lärare i 33 europeiska länder. Det är samarbeten över gränserna utan resor, men med kvalitet, resultat och kursplanens mål i fokus.

Ett eTwinningprojekt kan pågå under ett par lektioner, men kan också sträcka sig över fler terminer. Innehåll och form för samarbetet bestäms helt av de samarbetande skolorna.

etwinning

För att kunna starta ett projekt krävs att att du registrerar dig och din skola på eTwinning-portalen>>.

Där finns en rad färdiga förslag på projekt du kan genomföra men du är även fri att själv skapa en projektide och sedan leta efter en möjlig partner. Projekten kan handla om allt från sagoskapande med iPads till matlagning och metodutveckling i matematik. Som stöd i ert arbete finns e-twinningambassadörer runt om i landet samt e-twinningstaben på Universitets- och högskolerådet.

Ett eTwinningprojekt är inte något som skall läggas utöver den vanliga undervisningen utan skall fungera som en del av skolvardagen. Det är bara ett mer spännande sätt att jobba på där ni delar resultaten med era europeiska samarbetspartners.

Som registrerad eTwinnare kan du också ta del av också massor av intressant fortbildning i form av nätbaserade lärevent.

Om du tycker det här verkar intressant - gå in på www.etwinning.net eller www.etwinning.se för att läsa mer. Du kan också ta kontakt med mig, Sofia Bürger, så skall jag försöka svara på frågor och hjälpa dig vidare i ditt e-Twinnande.

Kom igång med e-Twinning

1. Se vad som redan finns

Titta igenom portalen www.etwinning.net för att hitta inspiration och utveckla dina egna idéer. Under Kit och Moduler kan du se redan genomförda projekt som kan vara en bra ide att starta med. Upptäck e-Twinninggrupper som du kan gå med i och läs om de fortbildningsmöjligheter som erbjuds.

2. Registrera dig för e-Twinning

Lämna uppgifter om dig och din skola och skapa din egen eTwinningprofil. Kanske att din skola redan finns registrerad? Gör din profil så noggrant som möjligt så att lämpliga partner kan kontakta dig.

3. Starta projekt

Sök en partner för det projekt ni skulle vilja genomföra. Efter att du hittat en lämplig partner planerar ni projektet, sätter upp liknande mål och registrerar projektet.


/ Sofia Bürger, eTwinningambassadör i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: