Little composers - great IDea´s!

Little composers

På Lillåns skola f-6 planeras det för fullt inför nästa Comeniusmöte som äger rum på Nordirland. De senaste ett och ett halvt åren har skolan arbetat tillsammans med fyra andra europeiska skolor för ökad internationalisering och entreprenörskap. Projektet avslutas till sommaren då de "små kompositörerna" möts en sista gång för att dela sina fantastiska idéer. 

I oktober 2012 åkte sju pedagoger från Örebro till Hasselt i Belgien för att delta i ett e-twinningmöte. Anledningen till att så många pedagoger från just Örebro län fick möjligheten till detta var att länet är underrepresenterade i internationella utbyten och man vill få till en förändring av detta.

Under mötet knöts kontakter mellan tre pedagoger, däribland Sofia Bürger på Lillåns skola och ett gemensamt tema startades mellan Lillån och två skolor i Belgien och Nederländerna. Samarbetet utvecklades och under våren 2013 ansökte skolorna tillsammans med ytterligare två skolor från Nordirland och Spanien om ett Comenius partnerskap. Ansökan beviljades och projektet "Little composers - great IDéas" kunde starta.

Barn och skolgård

Projektets huvudide är, som namnet avslöjar, att vi skall dela goda idéer mellan våra europeiska skolor. Eleverna har fått möjlighet att presentera sitt lands "ID" för varandra med tanken på att stärka deras egna identiteter i ett öppet Europa. Parallellt med detta har vi även fokuserat på möjligheterna att skapa en gemensam europeisk identitet. Eleverna är de "små kompositörerna" och har varit högst delaktiga i planering och genomförande av varje temadel, där resultaten presenterats under Comeniusmöten som ägt rum i varje land.

Det första temaområdet handlade om att alla skolor skulle skapa sin egen presentationssång som skulle ge en bild av skolan, det geografiska läget på skolan och landet. Under det andra temat skapades skolgårdsspel där typiska drag av lek och spel från länderna skulle ingå. Just nu förbereds presentationer av våra landsdelar som skall kunna visas som reklamfilmer, broschyrer och affischer under mötet på Nordirland.

Under Comeniusmötena träffas enbart pedagogerna men Lillån har även gjort en resa till Nederländerna med tio elever från klass 5 och 6. Där träffade de sina vänner från Belgien och Nederländerna vilket var mycket givande och inspirerande.

Under varje möte delar vi pedagoger tankar och ideer kring arbetsmetoder, pedagogiskt arbetssätt som särpräglar våra skolor. Vi har bland annat tagit del av Belgiens utvärderingmetod "Meichenbaum" och vi har även sett hur man i Nederländerna arbetar med "gifted children" i  Leonardoskolor för barn med IQ över 140. Från Lillån har vi delat med oss av våra kunskaper kring BFL och formativ bedömning.

Sofia Bürger

Att arbeta och dela kunskap med europeiska skolor har gett mersmak och tankarna finns på att söka ett Erasmus + projekt i framtiden då man inte längre kan söka nya Comeniusprojekt.

Resorna har inneburit att vi fått insikt i arbets- och förhållningssätt i europeiska grundskolor men även att få lämna vardagen i skolan och ha trevligt tillsammans med kollegor, både från den egna skolan och de "nya" samarbetsländerna.

 

/ Sofia Bürger, lärare på Adolfsbergsskolan F-6, Örebro Kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: